Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dla służb technicznych w 2018 roku. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.02.27 - 2018.02.27
Miasto: Zielona Góra
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

W trakcie zajęć uczestnicy uzyskają informacje dlaczego służby techniczne powinny pomagać w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Dlaczego nie jest wszystko jedno, kiedy spłyną dokumenty do księgowości. Pomoc służb technicznych niezbędna jest zwłaszcza w dokonywaniu szacunków związanych z wyceną aktywów trwałych, klasyfikacją aktywów oraz ustalaniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Program

Program

1. Po co i dla kogo jest rachunkowość w przedsiębiorstwie?

2. Dlaczego przepis podatkowy nakazuje inną wycenę środka trwałego niż przepis rachunkowy i w jakim celu potrzebna jest służbom technicznym wiedza na ten temat?

3. W jakim celu wprowadzono międzynarodowe przepisy rachunkowości i czy służby techniczne aby na pewno powinny się nimi zainteresować?

4. Jakie warunki musi spełniać środek trwały a jakie wartość niematerialna i prawna, czyli parę słów o najważniejszych definicjach.

5. Klasyfikowanie aktywów do środków trwałych - z czym można pomylić środek trwały?

6. Jaka jest minimalna wartość środka trwałego?

7. Wybudowanie środka trwałego - dlaczego nie jest wszystko jedno, kiedy dokumenty spłyną do księgowości?

8. Czy można pozwolić sprzedawcy środka trwałego, aby wystawił fakturę VAT według własnego uznania?

9. Czy remont remontowi zawsze jest równy? - jak klasyfikować remonty dla potrzeb księgowych.

10. W jakiej sytuacji należy amortyzować koszty remontu środka trwałego?

11. Kiedy ulepszenie aktywa trwałego jest jego budową?

12. Jak rozróżnić remont środka trwałego od ulepszenia środka trwałego, a kiedy remont jest budową środka trwałego?

13. Stawki i metody amortyzacji czyli jak zgodnie z prawem powiększyć swój wynik finansowy i nie zapłacić od tego podatku dochodowego?

14. Co to jest wartość rezydualna środka trwałego?

15. Jak dzielimy środki trwałe na komponenty?

16. Akcja aktualizacja - o co tu chodzi?

17. Trwała utrata wartości aktywów - jak inżynierowie mogą pomóc?

18. Kiedy można a kiedy należy zlikwidować środek trwały? Czy można likwidować wartości niematerialne i prawne?

19. Odpowiedzi na pytania uczestników.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel RUBEN
Al. Konstytucji 3-go maja 1 A

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

490  zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.02.27 - 2018.02.27 Zielona Góra 1099917 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy