Studia podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej dla członków i kandydatów do rad nadzorczych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.10.14 - 2018.06.10
Miasto: Warszawa
Cena: 8900.00 zł

Cel

Cel szkolenia

Studia relizowane we współpracy:

 

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości oraz rewizji finansowej, a także pogłębienie wiedzy z zakresu prawa handlowego niezbędnych przy pełnieniu funkcji członków rad nadzorczych w tym członków komitetów audytu z uwzględnieniem najnowszych zmian w tym zakresie.

Interesują Państwa zagadnienia rachunkowości i rewizji finansowej oraz prawa niezbędne w wykonywaniu obowiązków członka rady nadzorczej, w tym komitetu audytu lub chcecie Państwo pełnić takie funkcje w organach spółek? Macie Państwo możliwość poznania aktualnych zagadnień z rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, rewizji finansowej, prawa spółek, w tym odpowiedzialności członków rad nadzorczych.

Zapraszamy na studia!!!

Dlaczego warto wybrać te studia?
Warto, ponieważ od członków rady nadzorczej, a szczególnie komitetu audytu wymaga się aktualnej wiedzy, niezbędnej w profesjonalnym wykonywaniu funkcji w organach spółki.

Nasze atuty
Oryginalny i nowatorski program, profesjonalna kadra dydaktyczna, wykładowcy z doświadczeniem praktycznym, otwarcie na nowe rozwiązania, przyjazna dla uczestników organizacja studiów.

Perspektywy zawodowe
Słuchacze wykorzystają zdobyte kompetencje w praktyce przy pełnieniu obowiązków członków rad nadzorczych w tym członków komitetów audytu, szczególnie w jednostkach zainteresowania publicznego.

Korzyści dla uczestnika
Kończąc studia, uczestnik studiów będzie posiadał wiedzę na temat rachunkowości, rewizji finansowej, prawa spółek i podatkowego oraz praktyczne umiejętności wymagane do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Korzyści dla pracodawcy
Pozyskanie do organów spółki osób posiadających solidną i najnowszą wiedzę z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, poszerzonej o wybrane zagadnienia prawa spółek, prawa rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego oraz gotowych do jej pogłębiania w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji niezależnego członka rady nadzorczej.

Program

Program

Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej dla członków i kandydatów do rad nadzorczych stanowią unikalną ofertę skierowaną do osób posiadających wykształcenie wyższe i zainteresowanych zdobyciem oraz pogłębieniem wiedzy z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, a także wybranych zagadnień z prawa spółek i podatkowego.

Ukończenie studiów stwarza szansę na zostanie niezależnym członkiem rady nadzorczej lub funkcjonującego w jej strukturze komitetu audytu.

Założenia programowe Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej dla członków i kandydatów do rad nadzorczych przy Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie są zgodne ze specyfiką studiów podyplomowych.

Program obejmuje 192 godziny zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Na program składają się następujące zagadnienia:
- rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (78 h)
- rewizja finansowa (40 h)
- prawo handlowe (48 h)
- prawo podatkowe (16 h)
- seminarium dyplomowe (10).

Zajęcia z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej oraz prawa podatkowego będą prowadzona przez ekspertów BDO i kadrę naukową Szkoły Głównej Handlowej. Część prawna będzie prowadzona przez prawników z BDO Legal.

Studia trwają dwa semestry. Uruchamiane są dwa razy w roku akademickim - od semestru zimowego, a także od semestru letniego.

Zajęcia odbywać się będą w soboty, w godz. 9:00-18:00 oraz w niedziele w godz. 9:00-16:00.

Harmonogram zjazdów I edycji:

I - 14-15.10.2017
II - 28-29.10.2017
III - 18-19.11.2017
IV - 02-03.12.2017
V - 16-17.12.2017
VI - 13-14.01.2018
VII - 27-28.01.2018
VIII - 24-25.02.2018
IX - 17-18.03.2018
X - 21-22.04.2018
XI - 19-20.05.2018
XII - 09-10.06.2018

Obrona pracy końcowej przed komisją egzaminacyjną przewidywana jest na 7 lipca 2018 r.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 128, budynek C

Informacje dodatkowe

Opłata za całość studiów wynosi 8.900 zł

Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach:

  • I rata - 5.000 PLN - do 15 września 2017 r.
  • II rata - 3.900PLN - do 15 lutego 2018 r.

Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Numer rachunku
Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia Studiów jest:
• zdanie wszystkich wymaganych programem Studiów egzaminów t.j. egzaminu z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, egzaminu z prawa handlowego, egzaminu z rewizji finansowej,
• obecność na wykładach z prawa podatkowego,
• złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy końcowej,
• złożenie egzaminu końcowego (obrona pracy końcowej) przed Komisją Egzaminacyjną.

Wymagania rekrutacyjne:
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (ISSP).

Rekrutacja zaczyna się od 1 lipca

https://podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/Studia-PSRiRF

Wymagane dokumenty:
• umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
• formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
• odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
• CV,
• 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).

Uwaga!
Kandydaci na studia podyplomowe, którzy ukończyli studia za granicą, zobligowani są do posiadania zaświadczenia, stwierdzającego uprawnienia dyplomu do podjęcia studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji i Rozliczania Dydaktyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na podstawie złożonych dokumentów. Wszystkie informacje dotyczące nostryfikacji dyplomu znajdują się na stronie DOiRD.

Miejsce zajęć:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 128, budynek C

Dane kontaktowe sekretarza:

Dr Małgorzata Paszula
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 128, budynek C
mpaszu@sgh.waw.pl


Miejsce składania dokumentów:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 128, budynek C
Instytut Rachunkowości, pok. 6/1, VI piętro


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.10.14 - 2018.06.10 Warszawa 678417 8900.00 zł

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy