Szkolenia VAT

Szkolenia VAT to obszar szkoleń, które zorientowane są wokół tematyki podatku VAT. Szkoleniowcy zwracają szczególną uwagę na praktyczne aspekty prawne związane z podatkiem VAT. Proponujemy Państwu zarówno szkolenia obejmujące najnowsze zmiany prawne dotyczące podatku VAT w kontekście prawa RP, jak również dyrektyw unijnych w tym zakresie, a także certyfikowane kursy zawodowe – specjalisty w zakresie podatku VAT. Szkolenia VAT obejmują także kursy poświęcone przepisom niemieckiego podatku VAT, czy tematyce faktury elektronicznej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnie realizowanymi szkoleniami VAT:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
VAT od podstaw - w oparciu o przykłady liczbowe i diagramy (schematy transakcji) 2017.05.24 2017.05.24 Poznań
Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2017 - CIT, VAT, Ceny transferowe 2017 2017.05.25 2017.06.01 Cypr - Pafos
Faktura VAT 2017 - wybrane zagadnienia JPK - sankcje 2017. 2017.05.25 2017.05.25 Warszawa
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.05.26 2017.05.26 Wrocław
VAT - Rozliczenie podatku od towarów i usług w 2017 roku - po zmianach. Nowe sankcje - jak nie wplątać się w karuzelę podatkową. 2017.05.29 2017.05.29 Łódź
Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2017 - CIT i VAT . 2017.05.29 2017.06.01 Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
VAT - Rozliczenie podatku od towarów i usług w 2017 roku - po zmianach. Nowe sankcje - jak nie wplątać się w karuzelę podatkową. 2017.05.29 2017.05.29 Poznań
Przegląd aktualności oraz zmian w VAT, CIT, Ordynacji podatkowej oraz Jednolitym Pliku Kontrolnym. 2017.05.29 2017.05.30 Warszawa
VAT od podstaw - w oparciu o przykłady liczbowe i diagramy (schematy transakcji) 2017.05.30 2017.05.30 Szczecin
VAT od podstaw - w oparciu o przykłady liczbowe i diagramy (schematy transakcji) 2017.05.30 2017.05.30 Wrocław
VAT - Rozliczenie podatku od towarów i usług w 2017 roku - po zmianach. Nowe sankcje - jak nie wplątać się w karuzelę podatkową. 2017.05.30 2017.05.30 Katowice
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.05.30 2017.05.30 Kraków
VAT - Rozliczenie podatku od towarów i usług w 2017 roku - po zmianach. Nowe sankcje - jak nie wplątać się w karuzelę podatkową. 2017.05.31 2017.05.31 Bydgoszcz
VAT brytyjski - British desk - The Essential of UK VAT 2017.05.31 2017.05.31 Warszawa
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.05.31 2017.05.31 Warszawa
Strony 123wszystkich 33

 

Wszystkie powyższe szkolenia VAT prowadzone są przez starannie dobranych ekspertów specjalizujących się w tym obszarze. Na zakończenie szkoleń VAT uczestnicy otrzymują właściwe certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje. W przypadku pytań – zapraszamy do kontaktu.