Szkolenia VAT

Szkolenia VAT to obszar szkoleń, które zorientowane są wokół tematyki podatku VAT. Szkoleniowcy zwracają szczególną uwagę na praktyczne aspekty prawne związane z podatkiem VAT. Proponujemy Państwu zarówno szkolenia obejmujące najnowsze zmiany prawne dotyczące podatku VAT w kontekście prawa RP, jak również dyrektyw unijnych w tym zakresie, a także certyfikowane kursy zawodowe – specjalisty w zakresie podatku VAT. Szkolenia VAT obejmują także kursy poświęcone przepisom niemieckiego podatku VAT, czy tematyce faktury elektronicznej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnie realizowanymi szkoleniami VAT:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
VAT w obrocie międzynarodowym WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług 2016.08.29 2016.08.29 Szczecin
VAT w obrocie międzynarodowym. Aktualne przepisy. Zagadnienia kontrowersyjne wynikające z aktualnych interpretacji i wyroków. 2016.08.31 2016.08.31 Gdańsk
VAT w obrocie międzynarodowym zwłaszcza WDT oraz WNT, transakcje łańcuchowe jak i import usług (diagramy i schematy) 2016.09.16 2016.09.16 Wrocław
Budżet: Jednolity plik kontrolny VAT 2016.09.19 2016.09.19 Warszawa
Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w podatku VAT po 1 lipca 2016 roku - podatek VAT a Jednolity Plik Kontrolny. 2016.09.22 2016.09.22 Gdańsk
VAT od podstaw. Certyfikowany kurs dla początkujących. 2016.09.22 2016.09.30 Warszawa
Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w podatku VAT po 1 lipca 2016 roku - podatek VAT a Jednolity Plik Kontrolny. 2016.09.23 2016.09.23 Wrocław
VAT w obrocie międzynarodowym. Aktualne przepisy. Zagadnienia kontrowersyjne wynikające z aktualnych interpretacji i wyroków. 2016.09.23 2016.09.23 Poznań
Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w podatku VAT po 1 lipca 2016 roku - podatek VAT a Jednolity Plik Kontrolny. 2016.09.26 2016.09.26 Warszawa
Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w podatku VAT po 1 lipca 2016 roku - podatek VAT a Jednolity Plik Kontrolny. 2016.09.26 2016.09.26 Katowice
Faktura 2016 - obowiązki i uprawnienia wystawcy faktury VAT 2016.09.27 2016.09.27 Warszawa
Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w podatku VAT po 1 lipca 2016 roku - podatek VAT a Jednolity Plik Kontrolny. 2016.09.27 2016.09.27 Kraków
VAT w obrocie międzynarodowym WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług 2016.09.28 2016.09.28 Warszawa
Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w podatku VAT po 1 lipca 2016 roku - podatek VAT a Jednolity Plik Kontrolny. 2016.09.28 2016.09.28 Poznań
VAT w obrocie międzynarodowym WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług 2016.09.28 2016.09.28 Katowice
Strony 12wszystkich 22

 

Wszystkie powyższe szkolenia VAT prowadzone są przez starannie dobranych ekspertów specjalizujących się w tym obszarze. Na zakończenie szkoleń VAT uczestnicy otrzymują właściwe certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje. W przypadku pytań – zapraszamy do kontaktu.