Szkolenia VAT

Szkolenia VAT to obszar szkoleń, które zorientowane są wokół tematyki podatku VAT. Szkoleniowcy zwracają szczególną uwagę na praktyczne aspekty prawne związane z podatkiem VAT. Proponujemy Państwu zarówno szkolenia obejmujące najnowsze zmiany prawne dotyczące podatku VAT w kontekście prawa RP, jak również dyrektyw unijnych w tym zakresie, a także certyfikowane kursy zawodowe – specjalisty w zakresie podatku VAT. Szkolenia VAT obejmują także kursy poświęcone przepisom niemieckiego podatku VAT, czy tematyce faktury elektronicznej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnie realizowanymi szkoleniami VAT:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Faktura VAT 2017 w świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych. 2017.01.23 2017.01.23 Warszawa
CIT i VAT 2017 w branży budowlanej i deweloperskiej. 2017.01.23 2017.01.24 Warszawa
VAT - Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r. oraz Jednolitym Pliku Kontrolnym. 2017.01.23 2017.01.23 Kraków
VAT - Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r. 2017.01.25 2017.01.25 Łódź
VAT - Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r. 2017.01.25 2017.01.25 Lublin
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.01.26 2017.01.26 Wrocław
VAT - Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r. 2017.01.26 2017.01.26 Olsztyn
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.01.27 2017.01.27 Katowice
VAT - Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r. oraz Jednolitym Pliku Kontrolnym. 2017.01.27 2017.01.27 Szczecin
VAT - Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r. 2017.01.27 2017.01.27 Wrocław
VAT - Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r. 2017.01.30 2017.01.30 Katowice
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.01.30 2017.01.30 Warszawa
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.01.30 2017.01.30 Gdańsk
VAT - Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r. oraz Jednolitym Pliku Kontrolnym. 2017.01.30 2017.01.30 Poznań
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.01.31 2017.01.31 Łódź
Strony 1234wszystkich 46

 

Wszystkie powyższe szkolenia VAT prowadzone są przez starannie dobranych ekspertów specjalizujących się w tym obszarze. Na zakończenie szkoleń VAT uczestnicy otrzymują właściwe certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje. W przypadku pytań – zapraszamy do kontaktu.