Szkolenia Split Payment

Mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment zakłada, że od 1 stycznia 2018 r. podatnik VAT będzie posiadać rachunek VAT, na który będzie odprowadzana wartość zapłaconego podatku. Zgodnie z obecnymi założeniami projektu ustawy o mechanizmie split payment, nabywca – płacąc za towar lub usługę – będzie dzielił całość ceny na kwotę netto i VAT

Split payment - duże zmiany dla VAT-owców

 

Jeżeli projekt ustawy zostanie przyjęty, mechanizm split payment nie będzie obowiązkowy, a stosujący podzieloną płatność, mogą liczyć na ochronę. Przedsiębiorcy, którzy będą odprowadzać podatek VAT w mechanizmie split payment, nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności, jak również regulacje związane ze stosowaniem sankcji ujętych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT, czy też w art. 56b Ordynacji podatkowej.

 

Jak przygotować się do zmian ? Zapraszamy na najbliższe warsztaty:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Rewolucja VAT 2018 - Split payment - JPK - należyta staranność. Aspekty prawne oraz informatyczne wdrożenia w firmie. 2017.11.22 2017.11.23 Wrocław
Rewolucja VAT 2018 - Split payment - JPK - należyta staranność. Aspekty prawne oraz informatyczne wdrożenia w firmie. 2017.11.23 2017.11.24 Warszawa
VAT 2018 - Split payment - model dzielenia płatności przez podatników, JPK, oraz bieżące kluczowe problemy. 2017.11.29 2017.11.29 Wrocław
Zmiany VAT z uwzględnieniem sankcji w VAT oraz proponowanych zmian dotyczących SPLIT PAYMENT (podzielonej płatności w VAT). 2017.11.29 2017.11.29 Gdańsk
VAT 2018 - Split payment - model dzielenia płatności przez podatników, JPK, oraz bieżące kluczowe problemy. 2017.11.29 2017.11.29 Opole
Rewolucja VAT 2018 - split payment, odwrotne obciążenie, należyta staranność. 2017.12.06 2017.12.06 Łódź
VAT 2018 - Split payment oraz bieżące kluczowe problemy. 2017.12.08 2017.12.08 Opole
Rewolucja VAT 2018 - Split payment - JPK - należyta staranność. Aspekty prawne oraz informatyczne wdrożenia w firmie. 2017.12.11 2017.12.12 Kraków
VAT 2018 - Split payment - model dzielenia płatności przez podatników, JPK, oraz bieżące kluczowe problemy. 2017.12.15 2017.12.15 Zielona Góra
VAT 2018 - Split payment - model dzielenia płatności przez podatników, JPK, oraz bieżące kluczowe problemy. 2017.12.15 2017.12.15 Lublin
VAT 2018 - Split payment - model dzielenia płatności przez podatników, JPK, oraz bieżące kluczowe problemy. 2017.12.19 2017.12.19 Katowice