Szkolenia Split Payment

Mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment zakłada, że od 1 stycznia 2018 r. podatnik VAT będzie posiadać rachunek VAT, na który będzie odprowadzana wartość zapłaconego podatku. Zgodnie z obecnymi założeniami projektu ustawy o mechanizmie split payment, nabywca – płacąc za towar lub usługę – będzie dzielił całość ceny na kwotę netto i VAT

Split payment - duże zmiany dla VAT-owców

 

Jeżeli projekt ustawy zostanie przyjęty, mechanizm split payment nie będzie obowiązkowy, a stosujący podzieloną płatność, mogą liczyć na ochronę. Przedsiębiorcy, którzy będą odprowadzać podatek VAT w mechanizmie split payment, nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności, jak również regulacje związane ze stosowaniem sankcji ujętych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT, czy też w art. 56b Ordynacji podatkowej.

 

Jak przygotować się do zmian ? Zapraszamy na najbliższe warsztaty:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Nowości w VAT 2018 - Split payment, JPK, Kasy rejestrujące. 2018.04.26 2018.04.26 Rzeszów
Nowości w VAT 2018 - Split payment, sankcje ,kasy rejestrujące. 2018.04.26 2018.04.26 Poznań
Faktura VAT w 2018 roku - split payment - kasy online. 2018.04.27 2018.04.27 Szczecin
Podatek od towarów i usług 2018 - nowelizacja. Split payment - raportowanie. 2018.04.27 2018.04.27 Olsztyn
Nowości w VAT 2018 - Split payment, sankcje ,kasy rejestrujące. 2018.05.28 2018.05.28 Kraków