Polski Ład 3.0 - zmiany w zakresie podatku CIT od 1 stycznia 2023 roku

Podatek – CIT – zmiany na 2023 r.


Na koniec czerwca został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk UD404). Projekt zakłada dokonanie ponad 20 zmian w przepisach ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz Ordynacji podatkowej, czy ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu: „Projektowana ustawa ma na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych (oraz na zasadzie analogicznego odwzorowania, także niektórych przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym) w sposób, który uczyni je prostszymi, bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność z punktu widzenia ich stosowania i celu, jakiemu mają służyć”.


Projekt przewiduje zawieszenie stosowania przepisów o podatku minimalnym (ściślej zwolnienie z minimalnego podatku dochodowego) w okresie 1 roku. Równocześnie nowelizacja wprowadza zmiany w konstrukcji tego podatku. Zmiany te mają polegać w szczególności na podwyższeniu do 2%, wskaźnika rentowności i zmianie metodologii jego wyliczania poprzez wyłączenie: z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu; z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej; z kosztów uzyskania przychodów wartości wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w odstępach rocznych oraz wzrostu wartości energii w odstępach rocznych; wartości podatku akcyzowego. Nowelizacja miałaby też wprowadzić alternatywną metodę ustalania podstawy opodatkowania. Miałoby to polegać na wyborze przez podatnika jednej z dwóch metod opodatkowania: albo podstawa opodatkowania to 4% przychodówi stawka podatku 10% albo podstawa opodatkowania to 2 przychodów plus koszty pasywne (tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne) plus ujawnione wartości niematerialne i prawne – i do takiej podstawy stawka podatku 10%. Równocześnie ma nastąpić wyłączenie z tego podatku m.in. podatników CIT, których przychody nie przekraczają 2 mln euro (tzw. małych podatników).
Aktualnie projekt został już uchwalony przez Sejm i odesłany do Senatu.

Aby dowiedzieć się więcej i dobrze przygotować się do zmian proponujemy skorzystać z oferty naszych szkoleń i konferencji w tym zakresie.

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
Przegląd podatkowy VAT, CIT, PIT 2023.

Stacjonarne      Szczecin
  21.04.2023 -         21.04.2023

  680.00 + VAT
Przegląd podatkowy 2023 VAT, CIT, PIT. Zmiany VAT wynikające z najnowszego pakietu ,,SLIM VAT 3”, Nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę – rewolucyjne zmiany w PIT-2. Nowy sposób liczenia dochodu/straty dla potrzeb podatku minimalnego.

Stacjonarne      Zakopane
  26.04.2023 -         28.04.2023

  2490.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2023. Przegląd wybranych zagadnień - zmiany, nowości, praktyczne rozwiązania bieżących problemów.

Stacjonarne      Sopot
  26.04.2023 -         28.04.2023

  2990.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2023. Przegląd wybranych zagadnień - zmiany, nowości, praktyczne rozwiązania bieżących problemów.

Stacjonarne      Sopot
  27.04.2023 -         28.04.2023

  1560.00 + VAT
VAT, CIT, PIT w 2023 roku. Zmiany - największe problemy podatkowe. Nowe ulgi dla podatników.

Stacjonarne      Hiszpania, Majorka
  21.05.2023 -         28.05.2023

  7490.00 + VAT
Podatki CIT, VAT 2023/2024 - ze szczególnym uwzględnieniem e-Faktury i KSeF.

Stacjonarne      Olsztyn
  29.05.2023 -         31.05.2023

  2790.00 + VAT
Podatki CIT, VAT 2023/2024 - ze szczególnym uwzględnieniem e-Faktury i KSeF.

Stacjonarne      Kazimierz Dolny
  14.06.2023 -         16.06.2023

  2290.00 + VAT
Podatki CIT i VAT 2023/2024 - zmiany oraz bieżące problemy.

Stacjonarne      Sopot
  21.06.2023 -         23.06.2023

  2990.00 + VAT

 

W przypadku dodatkowych pytań, czy zainteresowania innymi terminami, lub lokalizacjami szkoleń CIT zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Newsletter