Finanse publiczne - online

Celem szkoleń z finansów publicznych jest podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się rachunkowością zarządczą i controllingiem w jednostkach samorządu jak również administracji rządowej. Głównymi odbiorcami naszych szkoleń są skarbnicy, pracownicy księgowości, działów podatkowych oraz pracowników działów egzekucji. Prelegenci przybliżą mechanizmy kontroli operacji gospodarczych i finansowych, które pozwolą na pełne i rzetelne dokumentowanie i rejestrowanie wszystkich zachodzących operacji rachunkowych w jednostce. Wykładowcy to praktycy o bogatym doświadczeniu, mający aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących jak również planowanych regulacji prawnych.

Wśród tematyki organizowanych przez BDO Academy szkoleń budżetowych znajdą Państwo min. klasyfikację budżetową, sprawozdawczość, środki trwałe oraz zasady gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzację, dochody i wydatki budżetowe, księgowanie podatku VAT oraz egzekucję administracyjną, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasady ewidencji księgowej.

 

Pod tymi adresami znajdą Państwo pełną ofertę :

 

· Szkolenia online finanse publiczne

· Zamówienia publiczne

· Postępowanie administracyjne

 

 

Szkolenia finanse publiczne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
OD BILANSU ZAMKNIĘCIA 2022 DO BILANSU OTWARCIA 2023 W POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH URZĘDACH PRACY ORAZ OCHOTNICZYCH HUFCACH PRACY - ZNIESIENIE OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA RB-33 I POWIĄZANIE PLANU ORAZ DRUKU PFC Z SPRAWOZDANIEM RB-40

Online     
  31.01.2023 -         31.01.2023

  490.00 + VAT
Wierzyciel publicznoprawny w postępowaniu egzekucyjnym po zmianach z 2020 i 2021 roku

Online     
  31.01.2023 -         31.01.2023

  490.00 + VAT
DYSTRYBUCJA WĘGLA PRZEZ GMINY I MIASTA W ROKU 2023 – TRZY SPOSOBY KSIĘGOWANIA ZAKUPU I SPRZEDAŻY WĘGLA Z UWZGLĘDNIENIEM ROZLICZEŃ W PODATKU VAT, POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ MILIONOWYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Online     
  01.02.2023 -         01.02.2023

  490.00 + VAT
CZAS NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

Online     
  06.02.2023 -         06.02.2023

  490.00 + VAT
ZASADY PRAWIDŁOWEJ KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT I MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI NA KONTACH ORGANU, URZĘDU I JEDNOSTEK

Online     
  10.02.2023 -         10.02.2023

  490.00 + VAT
INWESTYCJE CZYLI NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE 2023 – KPO i nowe sprawozdanie Rb-28UE KPO

Online     
  16.02.2023 -         16.02.2023

  490.00 + VAT
ABC PPK DLA POCZĄTKUJĄCYCH W 2023 ROKU - AUTOMATYCZNY ZAPIS DO PPK ORAZ NIEPRWIDŁOWOŚCI – PRAKTYCZNE WARSZTATY PROGRAM SZKOLENIA

Online     
  17.02.2023 -         17.02.2023

  490.00 + VAT
ZAMKNIĘCIE ROKU 2022 I OTWARCIE ROKU 2023 W INSTYTUCJI KULTURY JAKO JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Online     
  21.02.2023 -         21.02.2023

  490.00 + VAT
UMOWA, FAKTURA, WYCIĄG BANKOWY, CZYLI ZAANGAŻOWANIE, ZOBOWIĄZANIE I WYDATEK BUDŻETOWY W ROKU 2023 I NA PRZEŁOMIE 2022/2023

Online     
  23.02.2023 -         23.02.2023

  490.00 + VAT
ROZRACHUNKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH – PRAKTYCZNE WARSZTATY

Online     
  24.02.2023 -         24.02.2023

  490.00 + VAT
ZROZUMIEĆ RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWĄ

Online     
  27.02.2023 -         28.02.2023

  950.00 + VAT
Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek budżetowych

Online     
  28.02.2023 -         28.02.2023

  490.00 + VAT
Strony 12wszystkich 18