Finanse publiczne - online

Celem szkoleń z finansów publicznych jest podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się rachunkowością zarządczą i controllingiem w jednostkach samorządu jak również administracji rządowej. Głównymi odbiorcami naszych szkoleń są skarbnicy, pracownicy księgowości, działów podatkowych oraz pracowników działów egzekucji. Prelegenci przybliżą mechanizmy kontroli operacji gospodarczych i finansowych, które pozwolą na pełne i rzetelne dokumentowanie i rejestrowanie wszystkich zachodzących operacji rachunkowych w jednostce. Wykładowcy to praktycy o bogatym doświadczeniu, mający aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących jak również planowanych regulacji prawnych.

Wśród tematyki organizowanych przez BDO Academy szkoleń budżetowych znajdą Państwo min. klasyfikację budżetową, sprawozdawczość, środki trwałe oraz zasady gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzację, dochody i wydatki budżetowe, księgowanie podatku VAT oraz egzekucję administracyjną, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasady ewidencji księgowej.

 

Pod tymi adresami znajdą Państwo pełną ofertę :

 

· Szkolenia online finanse publiczne

· Zamówienia publiczne

· Postępowanie administracyjne

 

 

Szkolenia finanse publiczne

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPŁATY ZA GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE JAKO TRANSAKCJE NIEHANDLOWE

Online     
  26.09.2023 -         26.09.2023

  490.00 + VAT
Stosowanie działu III ordynacji podatkowej do niepodatkowych należności budżetowych - wybrane zagadnienia.

Online     
  27.09.2023 -         27.09.2023

  680.00 + VAT
ŚRODKI UNIJNE W BUDŻECIE ORAZ W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI I BENEFICJENTÓW – zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków unijnych i nowe zasady sprawozdawczości w roku 2023

Online     
  28.09.2023 -         28.09.2023

  490.00 + VAT
UMOWA, FAKTURA, WYCIĄG BANKOWY, CZYLI ZAANGAŻOWANIE, ZOBOWIĄZANIE I WYDATEK BUDŻETOWY W ROKU 2023 – KSIĘGOWANIE I ROZLICZANIE ZAANGAŻOWANIA I ZOBOWIĄZAŃ

Online     
  29.09.2023 -         29.09.2023

  490.00 + VAT
ZAKAZ NALICZANIA 40/70/100 EURO PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH?! KONIEC NALICZANIA ODSETEK PRZY TRANSAKCJACH HANDLOWYCH?!

Online     
  02.10.2023 -         02.10.2023

  490.00 + VAT
KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ OD PODSTAW

Online     
  02.10.2023 -         20.10.2023

  3500.00 + VAT
PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH I RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ - kurs popołudniowy

Online     
  02.10.2023 -         06.10.2023

  1500.00 + VAT
SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2023

Online     
  03.10.2023 -         03.10.2023

  490.00 + VAT
Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek budżetowych

Online     
  06.10.2023 -         06.10.2023

  490.00 + VAT
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Online     
  06.10.2023 -         06.10.2023

  490.00 + VAT
NAJWAŻNIEJSZE SCHEMATY KSIĘGOWAŃ

Online     
  09.10.2023 -         13.10.2023

  1500.00 + VAT
DROGA JAKO ŚRODEK TRWAŁY - BUDOWA DROGI, PRZEBUDOWA DROGI, REMONT DROGI, UTRZYMANIE DROGI

Online     
  10.10.2023 -         10.10.2023

  490.00 + VAT
Strony 12wszystkich 22

 

SZKOLENIA STACJONARNE