Sprawozdawczość budżetowa i finansowa - szkolenia online

Szkolenia bilans / Szkolenia zamknięcie roku w Jednostkach Finansów Publicznych w ramach tego obszaru zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami w zakresie procedur związanych z księgowym zamknięciem roku.

Szkolenia bilans kierowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych.

Nasi eksperci prowadzący szkolenia z zamknięcia roku podatkowego w trakcie kursów zwracają szczególną uwagę w zakresie zasad sporządzania rocznych sprawozdań, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz weryfikacja prawidłowości księgowań przychodów i dochodów budżetowych,  przychodów zaliczanych do działalności finansowej, należności i odpisów aktualizujących należności, zobowiązań, wydatków budżetowych, kosztów i rozliczeń międzyokresowych oraz zasad ustalania wyniku finansowego

 

Najbliższe warsztaty związane z tematyką zamknięcia roku w jednostkach budżetowych

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH I JEJ ZASTOSOWANIE DO OPŁAT ZA WYŻYWIENIE (I POBYT) W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH

Online     
  25.09.2023 -         25.09.2023

  490.00 + VAT
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPŁATY ZA GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE JAKO TRANSAKCJE NIEHANDLOWE

Online     
  26.09.2023 -         26.09.2023

  490.00 + VAT
Stosowanie działu III ordynacji podatkowej do niepodatkowych należności budżetowych - wybrane zagadnienia.

Online     
  27.09.2023 -         27.09.2023

  680.00 + VAT
ŚRODKI UNIJNE W BUDŻECIE ORAZ W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI I BENEFICJENTÓW – zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków unijnych i nowe zasady sprawozdawczości w roku 2023

Online     
  28.09.2023 -         28.09.2023

  490.00 + VAT
UMOWA, FAKTURA, WYCIĄG BANKOWY, CZYLI ZAANGAŻOWANIE, ZOBOWIĄZANIE I WYDATEK BUDŻETOWY W ROKU 2023 – KSIĘGOWANIE I ROZLICZANIE ZAANGAŻOWANIA I ZOBOWIĄZAŃ

Online     
  29.09.2023 -         29.09.2023

  490.00 + VAT
ZAKAZ NALICZANIA 40/70/100 EURO PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH?! KONIEC NALICZANIA ODSETEK PRZY TRANSAKCJACH HANDLOWYCH?!

Online     
  02.10.2023 -         02.10.2023

  490.00 + VAT
KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ OD PODSTAW

Online     
  02.10.2023 -         20.10.2023

  3500.00 + VAT
PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH I RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ - kurs popołudniowy

Online     
  02.10.2023 -         06.10.2023

  1500.00 + VAT
Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek budżetowych

Online     
  06.10.2023 -         06.10.2023

  490.00 + VAT
NAJWAŻNIEJSZE SCHEMATY KSIĘGOWAŃ

Online     
  09.10.2023 -         13.10.2023

  1500.00 + VAT
REFORMA SYSTEMU BUDŻETOWEGO – wprowadzenie do nowej klasyfikacji budżetowej zintegrowanej z nowym planem kont

Online     
  13.10.2023 -         13.10.2023

  490.00 + VAT
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPŁATY ZA GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE JAKO TRANSAKCJE NIEHANDLOWE

Online     
  13.10.2023 -         13.10.2023

  490.00 + VAT
Strony 12wszystkich 14

SZKOLENIA STACJONARNE