Sprawozdawczość budżetowa i finansowa - szkolenia online

Szkolenia bilans / Szkolenia zamknięcie roku w Jednostkach Finansów Publicznych w ramach tego obszaru zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami w zakresie procedur związanych z księgowym zamknięciem roku.

Szkolenia bilans kierowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych.

Nasi eksperci prowadzący szkolenia z zamknięcia roku podatkowego w trakcie kursów zwracają szczególną uwagę w zakresie zasad sporządzania rocznych sprawozdań, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz weryfikacja prawidłowości księgowań przychodów i dochodów budżetowych,  przychodów zaliczanych do działalności finansowej, należności i odpisów aktualizujących należności, zobowiązań, wydatków budżetowych, kosztów i rozliczeń międzyokresowych oraz zasad ustalania wyniku finansowego

 

Najbliższe warsztaty związane z tematyką zamknięcia roku w jednostkach budżetowych

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
OD BILANSU ZAMKNIĘCIA 2022 DO BILANSU OTWARCIA 2023 W POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH URZĘDACH PRACY ORAZ OCHOTNICZYCH HUFCACH PRACY - ZNIESIENIE OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA RB-33 I POWIĄZANIE PLANU ORAZ DRUKU PFC Z SPRAWOZDANIEM RB-40

Online     
  31.01.2023 -         31.01.2023

  490.00 + VAT
DYSTRYBUCJA WĘGLA PRZEZ GMINY I MIASTA W ROKU 2023 – TRZY SPOSOBY KSIĘGOWANIA ZAKUPU I SPRZEDAŻY WĘGLA Z UWZGLĘDNIENIEM ROZLICZEŃ W PODATKU VAT, POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ MILIONOWYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Online     
  01.02.2023 -         01.02.2023

  490.00 + VAT
CZAS NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

Online     
  06.02.2023 -         06.02.2023

  490.00 + VAT
ZROZUMIEĆ RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWĄ

Online     
  27.02.2023 -         28.02.2023

  950.00 + VAT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
OD BILANSU ZAMKNIĘCIA 2022 DO BILANSU OTWARCIA 2023 W POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH URZĘDACH PRACY ORAZ OCHOTNICZYCH HUFCACH PRACY - ZNIESIENIE OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA RB-33 I POWIĄZANIE PLANU ORAZ DRUKU PFC Z SPRAWOZDANIEM RB-40

Online     
  31.01.2023 -         31.01.2023

  490.00 + VAT
DYSTRYBUCJA WĘGLA PRZEZ GMINY I MIASTA W ROKU 2023 – TRZY SPOSOBY KSIĘGOWANIA ZAKUPU I SPRZEDAŻY WĘGLA Z UWZGLĘDNIENIEM ROZLICZEŃ W PODATKU VAT, POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ MILIONOWYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Online     
  01.02.2023 -         01.02.2023

  490.00 + VAT
INWESTYCJE CZYLI NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE 2023 – KPO i nowe sprawozdanie Rb-28UE KPO

Online     
  16.02.2023 -         16.02.2023

  490.00 + VAT
ABC PPK DLA POCZĄTKUJĄCYCH W 2023 ROKU - AUTOMATYCZNY ZAPIS DO PPK ORAZ NIEPRWIDŁOWOŚCI – PRAKTYCZNE WARSZTATY PROGRAM SZKOLENIA

Online     
  17.02.2023 -         17.02.2023

  490.00 + VAT
ZAMKNIĘCIE ROKU 2022 I OTWARCIE ROKU 2023 W INSTYTUCJI KULTURY JAKO JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Online     
  21.02.2023 -         21.02.2023

  490.00 + VAT
ROZRACHUNKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH – PRAKTYCZNE WARSZTATY

Online     
  24.02.2023 -         24.02.2023

  490.00 + VAT
ZROZUMIEĆ RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWĄ

Online     
  27.02.2023 -         28.02.2023

  950.00 + VAT
Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek budżetowych

Online     
  28.02.2023 -         28.02.2023

  490.00 + VAT
e-Faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) w sektorze finansów publicznych + prezentacja wystawienia e-Faktury

Online     
  06.03.2023 -         06.03.2023

  490.00 + VAT
ABC KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OD PODSTAW – PARAGRAFY DOCHODOWE I WYDATKOWE – PRAKTYCZNE WARSZTATY W PRZYKŁADACH MERYTORYCZNYCH I SCHEMATACH KSIĘGOWYCH DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Online     
  10.03.2023 -         10.03.2023

  490.00 + VAT
RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH – PRAKTYCZNE WARSZTATY

Online     
  24.03.2023 -         24.03.2023

  490.00 + VAT
GOSPODARKA KASOWA OD PODSTAW DLA POCZĄTKUJĄCYCH – PRAKTYCZNE WARSZTATY

Online     
  06.04.2023 -         06.04.2023

  490.00 + VAT
Strony 12wszystkich 13