Sprawozdawczość budżetowa i finansowa - szkolenia online

Szkolenia bilans / Szkolenia zamknięcie roku w Jednostkach Finansów Publicznych w ramach tego obszaru zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami w zakresie procedur związanych z księgowym zamknięciem roku.

Szkolenia bilans kierowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych.

Nasi eksperci prowadzący szkolenia z zamknięcia roku podatkowego w trakcie kursów zwracają szczególną uwagę w zakresie zasad sporządzania rocznych sprawozdań, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz weryfikacja prawidłowości księgowań przychodów i dochodów budżetowych,  przychodów zaliczanych do działalności finansowej, należności i odpisów aktualizujących należności, zobowiązań, wydatków budżetowych, kosztów i rozliczeń międzyokresowych oraz zasad ustalania wyniku finansowego

 

Najbliższe warsztaty związane z tematyką zamknięcia roku w jednostkach budżetowych

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2023

Online     
  29.02.2024 -         29.02.2024

  520.00 + VAT
Spis z natury jako metoda inwentaryzacji w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie

Online     
  01.03.2024 -         01.03.2024

  520.00 + VAT
FINANSE PUBLICZNE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA KOMEND PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ROKU 2024

Online     
  01.03.2024 -         01.03.2024

  520.00 + VAT
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2024

Online     
  06.03.2024 -         06.03.2024

  520.00 + VAT
Dochody i wydatki jednostek budżetowych – ewidencja, klasyfikacja oraz sprawozdawczość budżetowa

Online     
  07.03.2024 -         07.03.2024

  520.00 + VAT
FINANSE PUBLICZNE, GOSPODARKA BUDŻETOWA, ZASADY RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ SĄDÓW I PROKURATURY W ROKU 2024

Online     
  11.03.2024 -         11.03.2024

  520.00 + VAT
OBOWIĄZKI ORGANU PROWADZĄCEGO I DYREKCJI SZKOŁY PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKA W ZAKRESIE DECYZJI USTALAJĄCYCH OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT – WZÓR ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA, WZÓR DECYZJI, WZÓR WNIOSKU O ZALICZENIE NADPŁATY DLA RODZICÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ „Z GÓRY”

Online     
  13.03.2024 -         13.03.2024

  520.00 + VAT
Podatek VAT 2024 w sektorze finansów publicznych, w tym faktury zakupowe w KSeF.

Online     
  13.03.2024 -         13.03.2024

  540.00 + VAT
SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2024

Online     
  18.03.2024 -         18.03.2024

  520.00 + VAT
ZASADY PRAWIDŁOWEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT W ROKU 2024

Online     
  20.03.2024 -         20.03.2024

  520.00 + VAT
NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE 2024 – PROBLEMATYKA NALICZANIA LUB NIE 40/70/100 EURO ORAZ REŻIM PUBLICZNO-PRAWNY

Online     
  27.03.2024 -         27.03.2024

  520.00 + VAT
Spis z natury jako metoda inwentaryzacji w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie

Online     
  10.05.2024 -         10.05.2024

  520.00 + VAT

SZKOLENIA STACJONARNE