Szkolenia branżowe

Oferujemy szeroką gamę szkoleń branżowych dedykowanych poszczególnym sektorom biznesu, uwzględniających ich specyfikę i problematykę. Szkolenia te prowadza wybitni eksperci – praktycy  posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy dla danej branży, audytorzy, doradcy podatkowi. Szkolenia te prowadzimy w formie warsztatów, z dużą ilością ćwiczeń praktycznych. Dodatkowym walorem jest możliwość wymiany poglądów i doświadczeń wśród uczestników szkoleń reprezentujących tę samą branżę.

Wprowadzenie tej formy szkolenia w ofertę BDO Academy wynika z sygnalizowanych przez naszych Klientów, specyficznych potrzeb związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w określonej branży. Wiążą się one z realnie występującą specjalizacją branżową oraz zróżnicowaniem, w kontekście specyfiki poszczególnych branż, wielu obowiązujących norm i przepisów prawa.

Szkolenia branżowe realizujemy zarówno w formule szkoleń otwartych, jak i przedsięwzięć o charakterze zamkniętym, skierowanych do pracowników jednej firmy / przedsiębiorstwa.

 

Polecamy szkolenia dedykowane dla wybranych sektorów gospodarki