Wyszukiwarka szkoleń

Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Rozpoczęcie Zakończenie Miejsce szkolenia
Bilans JSFP. Zasady sporządzania rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2018 2018.12.19 2018.12.19 Poznań
Przedawnienie należności cywilnoprawnych, podatkowych i innych należności publicznoprawnych w trybie kodeksu cywilnego, działu III Ordynacji podatkowej w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i TK 2018.12.19 2018.12.19 Warszawa
Bilans JSFP. Zasady sporządzania rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2018 2018.12.20 2018.12.20 Wrocław
Techniki wykrywania i manipulacji oszustw księgowych. 2018.12.20 2018.12.21 Warszawa
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.07 2019.01.07 Rzeszów
Obowiązki podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wynikające ze znowelizowanej Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 2019.01.08 2019.01.08 Warszawa
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.08 2019.01.08 Rzeszów
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.09 2019.01.09 Kraków
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.10 2019.01.10 Kraków
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.11 2019.01.11 Katowice
Podatek od towarów i usług 2019 - bieżące problemy, podzielona płatność. 2019.01.11 2019.01.11 Wrocław
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2019.01.14 2019.01.14 Rzeszów
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.14 2019.01.14 Katowice
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.01.14 2019.01.22 Katowice
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2019.01.15 2019.01.16 Katowice
Strony 12345wszystkich 138
Newsletter