Wyszukiwarka szkoleń

Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Rozpoczęcie Zakończenie Miejsce szkolenia
Nowe obowiązki jednostek finansów publicznych - elektroniczne faktury ustrukturyzowane oraz elektroniczne dokumenty ustrukturyzowane 2018.11.20 2018.11.20 Katowice
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2018. 2018.11.21 2018.11.23 Katowice
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2018.11.22 2018.11.23 Katowice
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2018.11.26 2018.11.26 Katowice
Ceny transferowe 2018. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji podatkowej. Warsztaty praktyczne. 2018.11.28 2018.12.13 Katowice
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2018 roku. Moduł VIII Wykorzystywanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych. 2018.11.29 2018.11.30 Katowice
Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku. 2018.11.30 2018.11.30 Katowice
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2018 roku. Moduł II - Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek. 2018.12.01 2018.12.02 Katowice
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2018 roku. Moduł II - Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek. 2018.12.03 2018.12.04 Katowice
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów. Moduł VI Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów. 2018.12.05 2018.12.05 Katowice
Bilans JSFP. Zasady wyceny bilansowej - nienaruszalne zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostkach budżetowych 2018.12.05 2018.12.05 Katowice
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.12.06 2018.12.06 Katowice
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.12.07 2018.12.07 Katowice
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2018 roku. Moduł I - Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej - ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie. 2018.12.08 2018.12.09 Katowice
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.12.08 2018.12.16 Katowice
Strony 12wszystkich 22
Newsletter