Wyszukiwarka szkoleń

Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Rozpoczęcie Zakończenie Miejsce szkolenia
Podatek u źródła krok dalej. Ustawy podatkowe. Umowy międzynarodowe. Konwencja modelowa OECD. Konwencja MLI. 2019.01.24 2019.01.24 Katowice
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.25 2019.01.25 Katowice
Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku. 2019.01.25 2019.01.25 Katowice
Ceny transferowe 2019 - rewolucyjne zmiany. Warsztaty praktyczne. 2019.01.28 2019.01.29 Katowice
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.01.29 2019.01.29 Katowice
Podatek od towarów i usług - omówienie projektowanych na 2019r. nowelizacji ustawy o VAT i przepisów wykonawczych oraz wybranych zagadnień. 2019.01.29 2019.01.29 Katowice
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.01.30 2019.01.30 Katowice
Rachunek przepływów pieniężnych - praktyczny poradnik. 2019.01.31 2019.01.31 Katowice
Polityka rachunkowości - praktyczne warsztaty 2019.02.01 2019.02.01 Katowice
Samochód w firmie w działalności gospodarczej - rewolucja 2019 2019.02.06 2019.02.06 Katowice
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.02.09 2019.04.14 Katowice
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.18 2019.02.18 Katowice
Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe. 2019.02.18 2019.02.19 Katowice
ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2018 ROK - W INSTYTUTACH BADAWCZYCH ORAZ INSTYTUTACH NAUKOWYCH PAN z uwzględnieniem zagadnień dotyczących dotacji/subwencji. oraz regulacji podatku dochodowego od osób prawnych. 2019.02.18 2019.02.19 Katowice
VAT w transakcjach międzynarodowych 2019 (WDT, WNT, eksport, import towarów, transakcje łańcuchowe, usługi). 2019.02.19 2019.02.19 Katowice
Strony 12wszystkich 28
Newsletter