Wyszukiwarka szkoleń

Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Rozpoczęcie Zakończenie Miejsce szkolenia
Podatki 2018 / 2019 po rewolucyjnych zmianach VAT, CIT. 2018.10.25 2018.10.26 Katowice
Inwentaryzacja w budżecie za 2018 roku - krok po kroku - w tym zmiany w 2018 2018.11.05 2018.11.05 Katowice
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2018.11.05 2018.11.05 Katowice
Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. 2018.11.06 2018.11.07 Katowice
Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT 2018.11.07 2018.11.07 Katowice
Obowiązki instytucji obowiązanej w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. 2018.11.08 2018.11.08 Katowice
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.11.09 2018.11.09 Katowice
VAT w Niemczech - inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm. 2018.11.09 2018.11.09 Katowice
Zasady sporządzania rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2018 2018.11.12 2018.11.12 Katowice
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2018 roku. Moduł XI - Konsolidacja sprawozdań finansowych. 2018.11.13 2018.11.15 Katowice
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2018 roku. Moduł V - Inwestycje finansowe - aspekty bilansowe i podatkowe 2018.11.15 2018.11.16 Katowice
Certyfikowany kurs controllingu dla controllerów finansowych z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budżetowanie i analiza. 2018.11.15 2019.02.15 Katowice
Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. 2018.11.16 2018.11.16 Katowice
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2018 roku. Moduł V - Inwestycje finansowe - aspekty bilansowe i podatkowe 2018.11.17 2018.11.18 Katowice
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów. Moduł VI Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów. 2018.11.17 2018.11.17 Katowice
Strony 123wszystkich 32
Newsletter