Wyszukiwarka szkoleń

Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Rozpoczęcie Zakończenie Miejsce szkolenia
System INTRASTAT w roku 2019 - BREXIT - konsekwencje prawne. Zmiana reguł INCOTERMS 2010 na INCOTERMS 2020. Rozporządzenie w prawie zgłoszeń INTRASTAT. Instrukcja wypełniania zgłoszeń, progi statystyczne 2019 i planowane na 2020 rok. 2019.12.11 2019.12.11 Katowice
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.12.12 2019.12.12 Katowice
Quick fixes - zmiany VAT w towarowych transakcjach wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 2019.12.13 2019.12.13 Katowice
ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, BILANS ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK 2019.12.13 2019.12.13 Katowice
Faktura VAT w budżecie z uwzględnieniem zmian 2019/2020 2019.12.16 2019.12.16 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych z omówieniem nowych formularzy podatkowych 2019.12.18 2019.12.18 Katowice
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2019 roku. Moduł XIII Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 2019.12.19 2019.12.19 Katowice
ZAMNKIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, W TYM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK - W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2020.01.09 2020.01.09 Katowice
VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) - zmiany od 2020 r. 2020.01.10 2020.01.10 Katowice
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2020.01.11 2020.01.26 Katowice
Zmiany VAT w obrocie międzynarodowym. Pakiet Quick Fixes - 1 stycznia 2020 r. 2020.01.15 2020.01.15 Katowice
Specjalne strefy ekonomiczne - prawne i podatkowe aspekty działalności. 2020.01.16 2020.01.16 Katowice
System INTRASTAT w roku 2019 - BREXIT - konsekwencje prawne. Zmiana reguł INCOTERMS 2010 na INCOTERMS 2020. Rozporządzenie w prawie zgłoszeń INTRASTAT. Instrukcja wypełniania zgłoszeń, progi statystyczne 2019 i planowane na 2020 rok. 2020.01.17 2020.01.17 Katowice
Rozliczenie Podatku dochodowego od osób fizycznych. Zamknięcie roku 2019. Nowe wzory formularzy podatkowych 2020.01.20 2020.01.20 Katowice
Koszty uzyskania przychodów na gruncie ustaw o podatkach dochodowych, z uwzględnieniem aktualnych zmian. Wybrane zagadnienia. Najnowsze stanowiska organów podatkowych. 2020.01.20 2020.01.20 Katowice
Strony 12wszystkich 22

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymać aktualności i publikacje BDO

Newsletter


Newsletter