Wyszukiwarka szkoleń

Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Rozpoczęcie Zakończenie Miejsce szkolenia
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.23 2019.01.23 Poznań
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.24 2019.01.24 Poznań
Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT 2019.02.13 2019.02.13 Poznań
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.02.14 2019.02.14 Poznań
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym 2019 roku. 2019.02.14 2019.02.14 Poznań
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2019 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2019.02.15 2019.02.15 Poznań
Podatek u źródła po zmianach 2019 - uregulowania prawa krajowego, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w oparciu o komentarz do Modelu Konwencji OECD. 2019.02.19 2019.02.19 Poznań
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.02.20 2019.02.20 Poznań
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.20 2019.02.20 Poznań
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2019.02.21 2019.02.21 Poznań
E - sprawozdanie finansowe. 2019.02.22 2019.02.22 Poznań
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - czy zmienią się zasady rozliczenia podatku VAT przez uczelnie wyższe? 2019.02.26 2019.02.26 Poznań
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne 2019.02.27 2019.02.27 Poznań
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.02.27 2019.02.28 Poznań
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.03.09 2019.05.19 Poznań
Strony 12wszystkich 19
Newsletter