Wyszukiwarka szkoleń

Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Rozpoczęcie Zakończenie Miejsce szkolenia
Kompendium zmian 2019 - VAT, CIT, Ordynacja podatkowa 2019.01.21 2019.01.22 Rzeszów
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne 2019.01.28 2019.01.28 Rzeszów
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2019.01.31 2019.01.31 Rzeszów
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.02.04 2019.02.12 Rzeszów
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.02.07 2019.02.07 Rzeszów
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.08 2019.02.08 Rzeszów
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.02.15 2019.02.15 Rzeszów
Budżetowanie - najlepsze praktyki. Nowoczesne regulacje zarządzania budżetem. 2019.02.21 2019.03.08 Rzeszów
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.02.25 2019.02.25 Rzeszów
Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT 2019.02.25 2019.02.25 Rzeszów
Podatek u źródła krok dalej. Ustawy podatkowe. Umowy międzynarodowe. Konwencja modelowa OECD. Konwencja MLI. 2019.02.26 2019.02.26 Rzeszów
Odliczanie i korekta podatku VAT - aktualne problemy. 2019.02.27 2019.02.27 Rzeszów
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2019.03.27 2019.03.27 Rzeszów
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2019.04.06 2019.06.15 Rzeszów
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.05.11 2019.07.14 Rzeszów
Strony 1wszystkich 15
Newsletter