Wyszukiwarka szkoleń

Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Rozpoczęcie Zakończenie Miejsce szkolenia
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.11.17 2018.11.25 Warszawa
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2018.11.20 2018.11.20 Warszawa
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz w ochotniczych hufcach pracy 2018.11.22 2018.11.22 Warszawa
Nowe obowiązki jednostek finansów publicznych - elektroniczne faktury ustrukturyzowane oraz elektroniczne dokumenty ustrukturyzowane 2018.11.22 2018.11.22 Warszawa
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych 2018.11.22 2018.11.22 Warszawa
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2018.11.22 2018.11.22 Warszawa
PERSWAZJA I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRZEKONYWANIA 2018.11.23 2018.11.23 Warszawa
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2018.11.23 2018.12.08 Warszawa
Budżet: KSIĘGOWANIE I ROZLICZANIE INWESTYCJI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH 2018.11.23 2018.11.23 Warszawa
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2018 roku. Moduł I - Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej - ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie. 2018.11.24 2018.11.25 Warszawa
Rozliczanie podróży służbowych, krajowych i zagranicznych w aspekcie bilansowym i podatkowym. 2018.11.26 2018.11.26 Warszawa
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2018. 2018.11.26 2018.11.28 Warszawa
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2018.11.26 2018.11.27 Warszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - administracja rządowa 2018.11.26 2018.11.26 Warszawa
Rachunkowość budżetowa środków europejskich a VAT i jego kwalifikowalność 2018.11.27 2018.11.27 Warszawa
Strony 123wszystkich 43
Newsletter