Wyszukiwarka szkoleń

Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Rozpoczęcie Zakończenie Miejsce szkolenia
Controlling Produkcji - zaawansowane techniki. 2019.03.21 2019.04.05 Warszawa
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.03.26 2019.03.27 Warszawa
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2019.03.28 2019.03.28 Warszawa
Struktura logiczna - e-sprawozdania finansowe - nota - rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym. 2019.03.28 2019.03.28 Warszawa
Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych - praktyczny poradnik 2019 2019.03.29 2019.03.29 Warszawa
Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie 2019.03.29 2019.03.29 Warszawa
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.03.29 2019.03.29 Warszawa
Cyberbezpieczeństwo - wdrożenie ustawy 2019.03.29 2019.03.29 Warszawa
Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem zmian przepisów 2019.04.02 2019.04.02 Warszawa
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - ewidencja księgowa , sprawozdawczość, klasyfikacja budżetowa od 01.01.2019 r 2019.04.02 2019.04.02 Warszawa
Łączne sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa gminy, powiatu, województwa, dysponenta części budżetowej, dysponenta II stopnia za rok 2018 2019.04.02 2019.04.02 Warszawa
Akademia środków trwałych w świetle nowego KSR nr 11, znowelizowanego KSR nr 5, nowego MSSF nr 16 oraz wprowadzonych od 2019 roku zmian w podatku dochodowym w zakresie samochodów osobowych. 2019.04.02 2019.04.09 Warszawa
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF). 2019.04.09 2019.04.09 Warszawa
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym 2019 roku. 2019.04.12 2019.04.12 Warszawa
Elektronizacja zamówień publicznych 2019.04.12 2019.04.12 Warszawa
Strony 123wszystkich 44

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymać aktualności i publikacje BDO

Newsletter


Newsletter