Inwentaryzacja środków trwałych niekoniecznie co roku

Celem spisu z natury czy weryfikacji jest doprowadzenie do zgodności stanu ewidencyjnego majątku z rzeczywistym. W przypadku środków trwałych będzie to przebiegać na nieco innych zasadach, niż przy sprawdzaniu ilości i jakości zapasów - pisze na łamach Rzeczpospolitej Kinga Windak, konsultant w Dziale Rewizji Finansowej BDO.

Ekspert BDO dodaje, że rozpoczynając przygotowanie do spisu posiadanych środków trwałych ważne jest, aby mieć na uwadze co jest celem przeliczenia stanu inwentarzowego. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” wyróżnia trzy główne cele:

  1. weryfikacę poprawności danych ewidencji księgowej drogą ich porównania ze stanem faktycznym oraz przeprowadzenie wynikających z weryfikacji korekt kosztów i przychodów jednostki,
  2. wzmocnienie kontroli wewnętrznej majątku jednostki oraz
  3. ocenę stanu oraz przydatności objętych inwentaryzacją środków trwałych, co może stanowić przesłankę do przeprowadzenia testów na trwałą utratę wartości.

Przepisy dotyczące inwentaryzacji znajdują się w rozdziale 3 ustawy o rachunkowości (art. 26 i 27 uor). Mając na uwadze obowiązki dotyczące środków trwałych w zakresie inwentaryzacji należy przyjrzeć się w szczególności:

  • art. 26 ust. 1 pkt1, z którego wynika, że przeprowadzenie przez jednostki inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego środków trwałych, z zastrzeżeniem pkt 3, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie – następuje drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic,
  • art. 26 ust. 1 pkt3, który stanowi o przeprowadzeniu przez jednostki inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe – następuje to drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników,

Uzupełnieniem przepisów uor jest Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” (rozdział X).

 

czytaj więcej

 

 

Najbliższe szkolenia inwentaryzacja, środki trwałe

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2019.01.15 - 2019.01.16 Katowice
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2019.01.17 - 2019.01.18 Wrocław
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych .Planowane zmiany w zakresie samochodów osobowych 2019.01.17 - 2019.01.17 Poznań
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych .Planowane zmiany w zakresie samochodów osobowych 2019.01.18 - 2019.01.18 Gdańsk
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.01.18 - 2019.01.18 Rzeszów
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych .Planowane zmiany w zakresie samochodów osobowych 2019.01.24 - 2019.01.24 Kraków
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych .Planowane zmiany w zakresie samochodów osobowych 2019.01.25 - 2019.01.25 Rzeszów
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.01.29 - 2019.01.29 Katowice
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2019.01.30 - 2019.01.31 Warszawa
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych .Planowane zmiany w zakresie samochodów osobowych 2019.02.04 - 2019.02.04 Olsztyn
Akademia środków trwałych w świetle nowego KRS nr 11, znowelizowanego KSR nr 5, nowego MSSF nr 16 oraz planowanych od 2019 roku zmian w podatku dochodowym w zakresie samochodów osobowych. 2019.02.04 - 2019.02.12 Warszawa
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych .Planowane zmiany w zakresie samochodów osobowych 2019.02.05 - 2019.02.05 Łódź
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych .Planowane zmiany w zakresie samochodów osobowych 2019.02.06 - 2019.02.06 Bydgoszcz
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych .Planowane zmiany w zakresie samochodów osobowych 2019.02.07 - 2019.02.07 Szczecin
Akademia inwestycji i środków trwałych - dodatkowe informacje i objaśnienia jakie należy wykazać w załączniku 12 Informacja dodatkowa 2019.02.11 - 2019.02.12 Warszawa
Strony 12wszystkich 18

Newsletter