Która data decyduje o sposobie złożenia sprawozdania finansowego

Zmiana ustawy o KRS do 30 września 2018 r. umożliwiała wysyłanie do rejestru skanów bilansu. Funkcjonalność działa do tej pory dla dokumentów sporządzonych przed 1 października – piszą w Rzeczpospolitej Marek Sporny, Senior Tax Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu oraz Łukasz Drożdżowski, radca prawny.

Eksperci na łamach gazety wskazują, że 30 września 2018 r. zakończył się okres przejściowy w zakresie sporządzania oraz formy składania do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) dokumentów finansowych przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS na zasadach określonych w ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398; dalej: nowela). Zgodnie z art. 55 pkt 2 noweli 1 października 2018 r. wszedł bowiem w życie m.in. obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości), jak również opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości). Stosownie zaś do art. 38 ust. 2 noweli tylko do 30 września 2018 r. dopuszczalne jest składanie do RDF elektronicznych kopii papierowych wersji dokumentów finansowych, w tym sprawozdań finansowych.

 

czytaj więcej

 

 

Najbliższe szkolenia zamknięcie roku

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
VAT w transakcjach międzynarodowych 2019 (WDT, WNT, eksport, import towarów, transakcje łańcuchowe, usługi). 2019.05.28 - 2019.05.28 Poznań
NALICZANIE 40 EURO ODSETEK OD TRANSAKCJI HANDLOWYCH, POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO ORAZ ODSETKAMI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 2019.06.03 - 2019.06.03 Poznań
NALICZANIE 40 EURO ODSETEK OD TRANSAKCJI HANDLOWYCH, POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO ORAZ ODSETKAMI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 2019.06.05 - 2019.06.05 Warszawa
VAT w transakcjach międzynarodowych 2019 (WDT, WNT, eksport, import towarów, transakcje łańcuchowe, usługi). 2019.06.14 - 2019.06.14 Katowice
VAT w transakcjach międzynarodowych 2019 (WDT, WNT, eksport, import towarów, transakcje łańcuchowe, usługi). 2019.06.28 - 2019.06.28 Wrocław

Newsletter