Fiskus nie lubi rabatów i chce od nich podatku

Często przedsiębiorcy w celu promocji wizerunku własnej firmy i zwiększenia sprzedaży podejmują działania reklamowe w postaci m.in. sprzedaży produktów po obniżonej cenie, nawet za symboliczną złotówkę. Zdaniem organów skarbowych stosowanie rabatów jest dozwolone pod warunkiem, że działania te nie prowadzą do unikania opodatkowania. Stosowanie promocji cenowych i sprzedawanie produktów znacznie poniżej ich wartości rynkowej powinno więc mieć uzasadnienie ekonomiczne i prowadzić do osiągania zysków z prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielenie rabatu nie gwarantuje jednak zysku przedsiębiorcy, a sprzedaż za symboliczną złotówkę trzeba wykazać w przychodach. Na podstawie art.14 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych za złotówkę trudno mówić o przychodzie, bo koszt nabycia towaru bywa wyższy, niż późniejsza jego sprzedaż. Jednak na podstawie powołanego przepisu sprzedaż za symboliczną złotówkę musimy wykazać w przychodach, nawet jeśli koszt zakupu produktu był wyższy. Podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży i nie ma znaczenia, że przedsiębiorca sprzedaje towar za złotówkę. Fiskus nie zakwestionuje przyznanego rabatu, jeśli będzie on odpowiednio udokumentowany. Organ podatkowy w interpretacji z 10 stycznia 2018r., nr 0114-KDIP1-1.4012.646.2017.1.AO. uznał, że „stosując upusty cenowe należy mieć na uwadze obowiązek dokumentowania zdarzeń gospodarczych. Podatnik powinien więc ten fakt udokumentować odpowiednimi dowodami, z których jednoznacznie wynikać będzie jakim odbiorcom towarów i w jakich okolicznościach oraz w jakim zakresie upust/rabat przysługuje.” Czy należy zgodzić się z takim stanowiskiem organów? Nie do końca, bowiem w przypadku udokumentowania sprzedaży paragonem klient nie ma obowiązku informować sprzedawcy o swoich danych osobowych.

 

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy"

 

Polecamy szkolenia podatkowe

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Narzędzia w podatku u źródła 2019. 2019.03.25 - 2019.03.25 Katowice
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019. Skutki w CIT i PIT. 2019.03.26 - 2019.03.26 Katowice
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.03.26 - 2019.03.27 Warszawa
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.03.26 - 2019.03.27 Gdańsk
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT – nowelizacja przepisów. 2019.03.28 - 2019.03.29 Katowice
Struktura logiczna - e-sprawozdania finansowe - nota - rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym. 2019.03.28 - 2019.03.28 Warszawa
Samochód w firmie w działalności gospodarczej - rewolucja 2019 2019.03.29 - 2019.03.29 Katowice
Narzędzia w podatkach dochodowych. Zmiany w podatkach 2018 - 2019. 2019.03.29 - 2019.03.29 Kraków
Podatek u źródła po zmianach 2019 - uregulowania prawa krajowego, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w oparciu o komentarz do Modelu Konwencji OECD. 2019.03.29 - 2019.03.29 Olsztyn
Zrozumieć podatek VAT - kompendium wiedzy dla początkujących. 2019.04.01 - 2019.04.03 Łódź
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT - nowelizacja przepisów 2019.04.02 - 2019.04.05 Kołobrzeg
Raportowanie schematów podatkowych do Szefa KAS - nowe obowiązki podatników od 2019r., nadużycia podatkowe, klauzula obejścia prawa i optymalizacje. 2019.04.08 - 2019.04.08 Katowice
Podatek od towarów i usług - omówienie projektowanych na 2019r. nowelizacji ustawy o VAT i przepisów wykonawczych oraz wybranych zagadnień. 2019.04.08 - 2019.04.08 Łódź
Ceny transferowe 2019 - rewolucyjne zmiany. Warsztaty praktyczne. 2019.04.08 - 2019.04.09 Katowice
Podatek od towarów i usług - omówienie projektowanych na 2019r. nowelizacji ustawy o VAT i przepisów wykonawczych oraz wybranych zagadnień. 2019.04.09 - 2019.04.09 Bydgoszcz
Strony 12345wszystkich 65

Newsletter