Fiskus nie lubi rabatów i chce od nich podatku

Często przedsiębiorcy w celu promocji wizerunku własnej firmy i zwiększenia sprzedaży podejmują działania reklamowe w postaci m.in. sprzedaży produktów po obniżonej cenie, nawet za symboliczną złotówkę. Zdaniem organów skarbowych stosowanie rabatów jest dozwolone pod warunkiem, że działania te nie prowadzą do unikania opodatkowania. Stosowanie promocji cenowych i sprzedawanie produktów znacznie poniżej ich wartości rynkowej powinno więc mieć uzasadnienie ekonomiczne i prowadzić do osiągania zysków z prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielenie rabatu nie gwarantuje jednak zysku przedsiębiorcy, a sprzedaż za symboliczną złotówkę trzeba wykazać w przychodach. Na podstawie art.14 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych za złotówkę trudno mówić o przychodzie, bo koszt nabycia towaru bywa wyższy, niż późniejsza jego sprzedaż. Jednak na podstawie powołanego przepisu sprzedaż za symboliczną złotówkę musimy wykazać w przychodach, nawet jeśli koszt zakupu produktu był wyższy. Podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży i nie ma znaczenia, że przedsiębiorca sprzedaje towar za złotówkę. Fiskus nie zakwestionuje przyznanego rabatu, jeśli będzie on odpowiednio udokumentowany. Organ podatkowy w interpretacji z 10 stycznia 2018r., nr 0114-KDIP1-1.4012.646.2017.1.AO. uznał, że „stosując upusty cenowe należy mieć na uwadze obowiązek dokumentowania zdarzeń gospodarczych. Podatnik powinien więc ten fakt udokumentować odpowiednimi dowodami, z których jednoznacznie wynikać będzie jakim odbiorcom towarów i w jakich okolicznościach oraz w jakim zakresie upust/rabat przysługuje.” Czy należy zgodzić się z takim stanowiskiem organów? Nie do końca, bowiem w przypadku udokumentowania sprzedaży paragonem klient nie ma obowiązku informować sprzedawcy o swoich danych osobowych.

 

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy"

 

Polecamy szkolenia podatkowe

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Kompendium zmian 2019 - VAT, CIT, Ordynacja podatkowa 2019.01.21 - 2019.01.22 Rzeszów
Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług w 2019 roku. 2019.01.22 - 2019.01.22 Warszawa
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym 2019 roku. 2019.01.23 - 2019.01.23 Szczecin
Podatek od towarów i usług 2019. Nowelizacja przepisów. 2019.01.23 - 2019.01.23 Bydgoszcz
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.01.24 - 2019.01.25 Olsztyn
Podatek u źródła krok dalej. Ustawy podatkowe. Umowy międzynarodowe. Konwencja modelowa OECD. Konwencja MLI. 2019.01.24 - 2019.01.24 Katowice
Planowane zmiany w VAT od 2019 – rewolucja w podatkach. 2019.01.25 - 2019.01.25 Kielce
Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych – prezentacja problemowych zagadnień . 2019.01.25 - 2019.01.25 Łódź
Samochód w firmie w działalności gospodarczej - rewolucja 2019 2019.01.25 - 2019.01.25 Warszawa
Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku. 2019.01.25 - 2019.01.25 Katowice
Raportowanie schematów podatkowych do Szefa KAS - nowe obowiązki podatników od 2019r., nadużycia podatkowe, klauzula obejścia prawa i optymalizacje. 2019.01.28 - 2019.01.28 Gdańsk
Ceny transferowe 2019 - rewolucyjne zmiany. Warsztaty praktyczne. 2019.01.28 - 2019.01.29 Katowice
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.01.28 - 2019.01.29 Szczecin
Podatek u źródła krok dalej. Ustawy podatkowe. Umowy międzynarodowe. Konwencja modelowa OECD. Konwencja MLI. 2019.01.29 - 2019.01.29 Kraków
Podatek dochodowy od osób prawnych w 2019 roku - nowelizacja przepisów. 2019.01.29 - 2019.01.29 Lublin
Strony 12345wszystkich 75

Newsletter