Koszty na przełomie roku

Okres zamykania ksiąg rachunkowych oraz kalkulowania rocznego  CIT może przysparzać podatnikom wielu trudności. Jedną z kwestii budzących wiele wątpliwości jest ujęcie faktur dotyczących zarówno zakończonego, jak i bieżącego roku - piszą w Rzeczpospolitej Marcin Doliwka, starszy konsultant w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu oraz Agata Dominowska, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu.

Eksperci dodają, że w myśl art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) księgi rachunkowe co do zasady zamyka się na dzień kończący rok obrotowy (dzień bilansowy), nie później niż przed upływem trzech miesięcy od tego dnia. Nadrzędna w rachunkowości zasada memoriału (art. 6 ust. 1 uor) wymaga od przedsiębiorców, aby w księgach rachunkowych ujęte zostały wszystkie osiągnięte przychody oraz poniesione koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Warto nawiązać również do rachunkowej definicji kosztu, będącego uprawdopodobnionym zmniejszeniem w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości (art. 3. ust. 1 pkt 31 uor).

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy zobowiązani są do  prawidłowego rozliczenia, ewidencji a w szczególności periodyzacji kosztów ponoszonych na przełomie roku (np. abonament telefoniczny z okresem rozliczeniowym na przełomie miesięcy) oraz kosztów związanych nierozerwalnie z rokiem zamykanym, a zafakturowanych przez kontrahentów w roku następnym (np. wystawiona w styczniu faktura za użytkowanie lokalu w grudniu poprzedniego roku). W takich przypadkach koszt (w całości lub w proporcjonalnej części) należy przyporządkować do okresu, w którym świadczenie usługi lub przeniesienie korzyści i ryzyk związanych z ponoszonym kosztem faktycznie miało miejsce. Należy pamiętać, że ten okres lub moment bardzo często nie jest zbieżny z datą wystawienia faktury lub datą jej wpływu do jednostki.

 

czytaj więcej

 

Najbliższe szkolenia dotyczące podatku CIT

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.02.25 - 2019.02.26 Warszawa
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT – nowelizacja przepisów. 2019.02.25 - 2019.02.26 Wrocław
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.02.27 - 2019.02.28 Poznań
ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2018 ROK W SZKOŁACH WYŻSZYCH - z uwzględnieniem podatku dochodowego CIT oraz wpływu na rachunkowość zmian w systemie szkolnictwa wyższego i nauki - ustawy 2.0. 2019.02.28 - 2019.03.01 Gdańsk
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT – nowelizacja przepisów. 2019.02.28 - 2019.03.01 Katowice
Optymalizacja dokumentów księgowych z uwzględnieniem zmian - CIT i PIT w 2019 roku. 2019.03.05 - 2019.03.05 Kraków
Zmiany w CIT, PIT i VAT od 2019 - rewolucja w podatkach zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, raportowanie schematów podatkowych. 2019.03.08 - 2019.03.08 Szczecin
Optymalizacja dokumentów księgowych z uwzględnieniem zmian - CIT i PIT w 2019 roku. 2019.03.11 - 2019.03.11 Warszawa
Koszty w firmie 2018/2019 - nowości i rozliczenie na gruncie CIT/PIT. 2019.03.18 - 2019.03.18 Katowice
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.03.18 - 2019.03.19 Łódź
Środki trwałe kompleksowo w świetle prawa bilansowego oraz podatku dochodowego CIT. 2019.03.19 - 2019.03.20 Rzeszów
Zmiany w CIT, PIT i VAT od 2019 - rewolucja w podatkach zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, raportowanie schematów podatkowych. 2019.03.22 - 2019.03.22 Gdańsk
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019. Skutki w CIT i PIT. 2019.03.22 - 2019.03.22 Warszawa
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT - nowelizacja przepisów 2019.03.26 - 2019.03.29 Zakopane
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT – nowelizacja przepisów. 2019.03.26 - 2019.03.27 Wrocław
Strony 12wszystkich 24

Newsletter