Nowa sankcja finansowa za unikanie płacenia podatków

Nowa sankcja finansowa za unikanie płacenia podatków

Od stycznia 2019 roku organy podatkowe wydając decyzje w sprawie unikania opodatkowania, decyzje dotyczące środków ograniczających umowne korzyści oraz decyzje dotyczące stosowania cen transferowych nakładają na podatnika lub płatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Gdy wydana decyzja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zryczałtowanych form opodatkowania wysokość dodatkowego zobowiązania wynosi 10 proc. sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub części dochodu do opodatkowania. W przypadku wydania decyzji w zakresie podatków innych niż podatek dochodowy, dodatkowe zobowiązanie wynosi 40 proc. kwoty korzyści podatkowej. Wysokość dodatkowego zobowiązania ulega podwojeniu lub potrojeniu w przypadkach określonych w art.58c Ordynacji podatkowej. Zatem podatnik, który unika płacenia podatków uzyskując w ten sposób korzyść musi zapłacić zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Ustawodawca przewidział obniżenie dodatkowego zobowiązania o połowę w przypadku wydania decyzji dotyczącej cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Przed wydaniem takiej decyzji organ podatkowy na podstawie art.200 § 3 Ordynacji wyznacza stronie czternastodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie  zebranego materiału dowodowego przedstawiając ocenę prawną sprawy, w tym kwotę korzyści majątkowej, pouczając stronę o prawie skorygowania deklaracji. Skorygowanie deklaracji przysługuje podatnikowi lub płatnikowi jednokrotnie przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu do zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie i pod warunkiem, że w ciągu dziesięciu lat nie wydano wobec niego decyzji o unikaniu opodatkowania.

 

Podstawa prawna art.58a-58d ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.z 2018r., poz.800 ze zm.)

 

czytaj więcej

 

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy" 

 

Najbliższe szkolenia podatkowe

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ONLINE. Akademia CIT - kompendium wiedzy dla początkujących. 2020.06.08 - 2020.06.10 Transmisja ONLINE
Transmisja online.Bezpieczne umowy księgowe – zasady sporządzania umów, przykładowe zapisy chroniące księgowych. 2020.06.08 - 2020.06.08 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2020 - zmiany od 1 lipca 2020 roku. 2020.06.10 - 2020.06.10 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Nowy plik JPK VAT - Rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb 2020 - JPK_VDEK oraz JPK_FA(3). 2020.06.15 - 2020.06.15 Transmisja ONLINE
Nowy plik JPK VAT - Rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb 2020 - JPK_VDEK oraz JPK_FA(3). 2020.06.15 - 2020.06.15 Warszawa
TRANSMISJA ONLINE. Raportowania schematów podatkowych (MDR). Praktyczna wiedza dla korzystających, promotora i wspomagającego. 2020.06.17 - 2020.06.17 Transmisja ONLINE
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowe, wybrane zagadnienia w związku z COVID-19 2020.06.17 - 2020.06.17 Wrocław
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowe, wybrane zagadnienia w związku z COVID-19 2020.06.18 - 2020.06.18 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowe, wybrane zagadnienia w związku z COVID-19 2020.06.19 - 2020.06.19 Warszawa
Transmisja on-line: Podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowe, wybrane zagadnienia w związku z COVID-19 2020.06.19 - 2020.06.19 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Nowy plik JPK VAT - istotna zmiana zasad raportowania VAT 1 lipca 2020 roku. 2020.06.19 - 2020.06.19 Transmisja ONLINE
Nowy plik JPK VAT - istotna zmiana zasad raportowania VAT 1 lipca 2020 roku. 2020.06.19 - 2020.06.19 Katowice
System INTRASTAT 2020. BREXIT- konsekwencje prawne. Progi statystyczne 2020. Zmiana formuły INCOTERMS@ 2010 na INCOTERMS® 2020.Rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Nowa instrukcja wypełniania zgłoszeń INTRASTAT marzec 2020. 2020.06.22 - 2020.06.22 Gdańsk
Transmisja online. Ceny transferowe 2020 - rewolucyjne zmiany. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji podatkowej. Warsztaty praktyczne. 2020.06.22 - 2020.06.30 Transmisja ONLINE
.Podatek od towarów i usług (VAT) zmiany od 1 lipca 2020 roku. 2020.06.23 - 2020.06.23 Warszawa
Strony 1234wszystkich 49

Newsletter