Nowa sankcja finansowa za unikanie płacenia podatków

Nowa sankcja finansowa za unikanie płacenia podatków

Od stycznia 2019 roku organy podatkowe wydając decyzje w sprawie unikania opodatkowania, decyzje dotyczące środków ograniczających umowne korzyści oraz decyzje dotyczące stosowania cen transferowych nakładają na podatnika lub płatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Gdy wydana decyzja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zryczałtowanych form opodatkowania wysokość dodatkowego zobowiązania wynosi 10 proc. sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub części dochodu do opodatkowania. W przypadku wydania decyzji w zakresie podatków innych niż podatek dochodowy, dodatkowe zobowiązanie wynosi 40 proc. kwoty korzyści podatkowej. Wysokość dodatkowego zobowiązania ulega podwojeniu lub potrojeniu w przypadkach określonych w art.58c Ordynacji podatkowej. Zatem podatnik, który unika płacenia podatków uzyskując w ten sposób korzyść musi zapłacić zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Ustawodawca przewidział obniżenie dodatkowego zobowiązania o połowę w przypadku wydania decyzji dotyczącej cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Przed wydaniem takiej decyzji organ podatkowy na podstawie art.200 § 3 Ordynacji wyznacza stronie czternastodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie  zebranego materiału dowodowego przedstawiając ocenę prawną sprawy, w tym kwotę korzyści majątkowej, pouczając stronę o prawie skorygowania deklaracji. Skorygowanie deklaracji przysługuje podatnikowi lub płatnikowi jednokrotnie przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu do zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie i pod warunkiem, że w ciągu dziesięciu lat nie wydano wobec niego decyzji o unikaniu opodatkowania.

 

Podstawa prawna art.58a-58d ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.z 2018r., poz.800 ze zm.)

 

czytaj więcej

 

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy" 

 

Najbliższe szkolenia podatkowe

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Ceny transferowe. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji podatkowej 2019. 2019.05.13 - 2019.05.28 Warszawa
VAT od podstaw oraz podzielona płatność 2019 r. dla początkujących, przykłady oraz diagramy. 2019.05.24 - 2019.05.24 Gdańsk
Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2019 - CIT i VAT 2019.05.26 - 2019.05.29 Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
Raportowanie schematów podatkowych do Szefa KAS. Co powinieneś wiedzieć o nowych wymogach MDR. 2019.05.27 - 2019.05.27 Kraków
Faktura VAT 2019 - ,,Pusta" faktura - jak się bronić?. Faktura z zagranicznym podatkiem – prawidłowy sposób postępowania. Zmiany obowiązujące od stycznia 2019 r. w ustawie o VAT oraz planowane nowele. 2019.05.27 - 2019.05.27 Warszawa
Problematyka odwrotnego obciążenia w VAT na przykładach praktycznych, w interpretacjach podatkowych i wyrokach sądowych. 2019.05.28 - 2019.05.28 Warszawa
Koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy o CIT i o PIT, z uwzględnieniem aktualnych zmian. Wybrane zagadnienia. 2019.05.28 - 2019.05.28 Kraków
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT – nowelizacja przepisów. 2019.05.28 - 2019.05.29 Katowice
VAT w transakcjach międzynarodowych 2019 (WDT, WNT, eksport, import towarów, transakcje łańcuchowe, usługi). 2019.05.28 - 2019.05.28 Poznań
Zmiany w CIT, PIT i VAT od 2019 - rewolucja w podatkach zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, raportowanie schematów podatkowych. 2019.05.28 - 2019.05.28 Szczecin
Podatek u źródła po zmianach 2019 - uregulowania prawa krajowego, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w oparciu o komentarz do Modelu Konwencji OECD. 2019.05.29 - 2019.05.29 Bydgoszcz
Podatek od towarów i usług - omówienie projektowanych na 2019r. nowelizacji ustawy o VAT i przepisów wykonawczych oraz wybranych zagadnień. 2019.05.29 - 2019.05.29 Łódź
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019. Skutki w CIT i PIT. 2019.05.29 - 2019.05.29 Łódź
Zrozumieć podatek VAT - kompendium wiedzy dla początkujących. 2019.05.29 - 2019.05.31 Warszawa
Faktura VAT 2019 - ,,Pusta" faktura - jak się bronić?. Faktura z zagranicznym podatkiem – prawidłowy sposób postępowania. Zmiany obowiązujące od stycznia 2019 r. w ustawie o VAT oraz planowane nowele. 2019.05.29 - 2019.05.29 Kraków
Strony 12345wszystkich 67

Newsletter