Złożenie e-sprawozdania finansowego wymaga staranności
02 kwiecień 2019

Adwokat czy radca prawny składający bilans spółki do rejestru sądowego za pośrednictwem e-portalu musi w trakcie tego procesu potwierdzić, że podpis pod rocznym raportem złożył kierownik tej jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości - wyjaśnia na łamach Rzeczpospolitej Marek Sporny, Senior Tax Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu oraz Łukasz Drożdżowski, radca prawny. 

 

Eksperci dodają, że zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy  o rachunkowości (dalej: uor) roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Stosownie natomiast do art. 19e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: ustawa o KRS), złożenie tego dokumentu do Repozytorium Dokumentów Finansowych następuje za pośrednictwem e-portalu (https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/). Co istotne, w trakcie składania zgłoszenia generowane są oświadczenia do zatwierdzenia przez osobę je składającą (art. 19e ust. 6 ustawy o KRS). Jedno z tych oświadczeń to potwierdzenie, że sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 pkt 6 uor. O ile zatem samo złożenie dokumentów za pośrednictwem e-portalu wydaje się być stosunkowo proste dla jego przeciętnego użytkownika, o tyle przed wysłaniem zgłoszenia warto się upewnić, czy sprawozdanie finansowe zostało podpisane w należyty sposób. Poniżej przedstawiamy przykładowe obszary, których – w naszej ocenie – powinna dotyczyć należyta staranność osoby wysyłającej zgłoszenie za pośrednictwem e-portalu.

 

Marek Sporny, Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy,BDO Biuro Poznań

 

czytaj więcej

 

Polecamy najblizsze szkolenia

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
E - sprawozdanie finansowe. 2019.05.08 - 2019.05.08 Kraków
Cyfryzacja 2019: e-Sprawozdania i VDEK - prawno-bilansowe i informatyczne aspekty nowych wymagań prawnych. 2019.05.09 - 2019.05.10 Poznań
Struktura logiczna - e-sprawozdania finansowe - nota - rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym. 2019.05.09 - 2019.05.09 Wrocław
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.05.13 - 2019.05.28 Kraków
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.05.15 - 2019.05.30 Warszawa
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.05.21 - 2019.06.05 Gdańsk
Struktura logiczna - e-sprawozdania finansowe - nota - rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym. 2019.05.22 - 2019.05.22 Katowice
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.05.23 - 2019.06.07 Poznań
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.05.27 - 2019.06.11 Wrocław
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.05.28 - 2019.06.12 Katowice

Newsletter