Można odliczać VAT od umów o świadczenie usług konsultingowych

Można odliczać VAT od umów o świadczenie usług konsultingowych

 

Przepisy dopuszczają zawieranie umów o świadczenie usług o charakterze doradczo – konsultacyjnym i nie sprzeciwiają się temu również organy skarbowe.

 

Wynagrodzenie przedsiębiorcy, który w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zawarł ze spółką umowę o świadczenie usługna podstawie, której świadczy dla spółki usługi wdrażania technologii cyfrowej oraz stałe konsultacje związane z dostarczanym projektem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wynagrodzenia z tytułu nabytych usług od konsultanta na podstawie umowy o świadczenie usług, ponieważ usługi te są wykonywane w ramach działalności gospodarczej i obie strony umowy są podatnikami podatku VAT.

 

Przykładowa umowa o świadczenie usług powinna m.in. zobowiązywać konsultanta do świadczenia usług z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. Konsultant powinien świadczyć usługi w miejscu wybranym przez siebie, może być  uprawniony do korzystania z pomocy współpracowników, umowa może określać wynagrodzenie ustalone na warunkach stabilności ale jednocześnie elastyczności, wynagrodzenie to powinno być wypłacane za każdą godzinę faktycznie poświęconego czasu na wykonywanie usług.

 

W ocenie organów skarbowych, jeśli umowa o świadczenie usług nie ma charakteru kontraktu menedżerskiego, ani umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani umowy o podobnym charakterze wynagrodzenie z takiej umowy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, a spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług konsultacyjnych i doradczych.

 

Według linii interpretacyjnej w piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z 4 stycznia 2019 r. sygn. 0114-KDIP1-1.4012.586.2018.6.IZ, czytamy, że jeżeli „ z okoliczności sprawy wynika, że usługi konsultacyjne i doradcze świadczone przez przedsiębiorcę wynikające z Umowy o Świadczenie Usług, są wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (…) stwierdzić należy, że z uwagi na wypełnienie przesłanek, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług realizowanych przez przedsiębiorcę na podstawie Umowy o Świadczeniu Usług, pod warunkiem nie zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 88 ustawy, (…) przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do odliczenia podatku VAT”.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

 

Najblizsze szkolenia z tematyki podatku VAT

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
FAKTURY VAT 2020 - z uwzględnieniem zmian dotyczących wystawiania faktur VAT przy obowiązkowym split payment. 2019.09.17 - 2019.09.17 Rzeszów
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.19 - 2019.09.19 Lublin
BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 2019.09.19 - 2019.09.19 Warszawa
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.19 - 2019.09.19 Wrocław
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.19 - 2019.09.19 Gdańsk
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.20 - 2019.09.20 Katowice
BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 2019.09.20 - 2019.09.20 Katowice
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.20 - 2019.09.20 Warszawa
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.20 - 2019.09.20 Opole
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym – towary i usługi. Ważne zmiany od 2020 r. dla dokumentowania WDT, instytucji magazynu konsygnacyjnego i sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowych. 2019.09.20 - 2019.09.20 Łódź
VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – zmiany od 2020 roku. 2019.09.20 - 2019.09.20 Wrocław
FAKTURY VAT 2020 - z uwzględnieniem zmian dotyczących wystawiania faktur VAT przy obowiązkowym split payment. 2019.09.23 - 2019.09.23 Warszawa
Rewolucyjne zmiany w VAT w JST 2019.09.23 - 2019.09.23 Katowice
Rewolucyjne zmiany w VAT w JST 2019.09.24 - 2019.09.24 Kraków
Zasady rozliczenia podatku VAT przez uczelnie wyższe. Aktualne zmiany - wrzesień 2019 - styczeń 2020 rok. 2019.09.25 - 2019.09.25 Kraków
Strony 1234wszystkich 58

 

 

Newsletter