Można odliczać VAT od umów o świadczenie usług konsultingowych

Można odliczać VAT od umów o świadczenie usług konsultingowych

 

Przepisy dopuszczają zawieranie umów o świadczenie usług o charakterze doradczo – konsultacyjnym i nie sprzeciwiają się temu również organy skarbowe.

 

Wynagrodzenie przedsiębiorcy, który w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zawarł ze spółką umowę o świadczenie usługna podstawie, której świadczy dla spółki usługi wdrażania technologii cyfrowej oraz stałe konsultacje związane z dostarczanym projektem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wynagrodzenia z tytułu nabytych usług od konsultanta na podstawie umowy o świadczenie usług, ponieważ usługi te są wykonywane w ramach działalności gospodarczej i obie strony umowy są podatnikami podatku VAT.

 

Przykładowa umowa o świadczenie usług powinna m.in. zobowiązywać konsultanta do świadczenia usług z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. Konsultant powinien świadczyć usługi w miejscu wybranym przez siebie, może być  uprawniony do korzystania z pomocy współpracowników, umowa może określać wynagrodzenie ustalone na warunkach stabilności ale jednocześnie elastyczności, wynagrodzenie to powinno być wypłacane za każdą godzinę faktycznie poświęconego czasu na wykonywanie usług.

 

W ocenie organów skarbowych, jeśli umowa o świadczenie usług nie ma charakteru kontraktu menedżerskiego, ani umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani umowy o podobnym charakterze wynagrodzenie z takiej umowy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, a spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług konsultacyjnych i doradczych.

 

Według linii interpretacyjnej w piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z 4 stycznia 2019 r. sygn. 0114-KDIP1-1.4012.586.2018.6.IZ, czytamy, że jeżeli „ z okoliczności sprawy wynika, że usługi konsultacyjne i doradcze świadczone przez przedsiębiorcę wynikające z Umowy o Świadczenie Usług, są wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (…) stwierdzić należy, że z uwagi na wypełnienie przesłanek, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług realizowanych przez przedsiębiorcę na podstawie Umowy o Świadczeniu Usług, pod warunkiem nie zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 88 ustawy, (…) przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do odliczenia podatku VAT”.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

 

Najblizsze szkolenia z tematyki podatku VAT

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Mała rewolucja w Podatku VAT. Obowiązkowy split payment - zmiany od 1 września i aktualne problemy. 2019.06.25 - 2019.06.25 Rzeszów
Mała rewolucja w Podatku VAT. Obowiązkowy split payment - zmiany od 1 września i aktualne problemy. 2019.06.25 - 2019.06.25 Kraków
Problematyka odwrotnego obciążenia w VAT na przykładach praktycznych, w interpretacjach podatkowych i wyrokach sądowych. 2019.06.26 - 2019.06.26 Warszawa
Zmiany w CIT, PIT i VAT od 2019 - rewolucja w podatkach zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, raportowanie schematów podatkowych. 2019.06.26 - 2019.06.26 Szczecin
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym 2019 roku. 2019.06.26 - 2019.06.26 Warszawa
VAT 2019/2020 - cyfrowej rewolucji w uszczelnianiu VAT ciąg dalszy. 2019.06.27 - 2019.06.27 Warszawa
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.06.27 - 2019.06.28 Warszawa
VAT w transakcjach międzynarodowych 2019 (WDT, WNT, eksport, import towarów, transakcje łańcuchowe, usługi). 2019.06.28 - 2019.06.28 Wrocław
Mała rewolucja w VAT - Obowiązkowy split payment oraz ujawnienie kont firmowych w rejestrze VAT. Jak bardzo od 1 września 2019 r. zmienią się przepisy i przelewy za faktury? 2019.06.28 - 2019.06.28 Katowice
VAT od podstaw - kompendium wiedzy dla początkujących. 2019.07.03 - 2019.07.05 Warszawa
Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2019 - CIT, VAT. 2019.07.08 - 2019.07.10 Sopot
VAT od podstaw - kompendium wiedzy dla początkujących. 2019.07.10 - 2019.07.12 Katowice
Faktura VAT 2019 - ,,Pusta" faktura - jak się bronić?. Faktura z zagranicznym podatkiem – prawidłowy sposób postępowania. Zmiany obowiązujące od stycznia 2019 r. w ustawie o VAT oraz planowane nowele. 2019.07.12 - 2019.07.12 Warszawa
Faktura VAT 2019 - ,,Pusta" faktura - jak się bronić?. Faktura z zagranicznym podatkiem – prawidłowy sposób postępowania. Zmiany obowiązujące od stycznia 2019 r. w ustawie o VAT oraz planowane nowele. 2019.07.15 - 2019.07.15 Poznań
Obowiązkowy split payment oraz ujawnienie kont firmowych w rejestrze VAT. Jak bardzo od 1 września 2019 r. zmienią się przepisy i przelewy za faktury? 2019.07.15 - 2019.07.15 Warszawa
Strony 1234wszystkich 48

 

 

Newsletter