Nowe sankcje w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2020 r.

Nowe sankcje w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2020 r.

 

Dnia 24 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku VAT oraz niektórych innych ustaw. Natomiast 31 maja 2019 r. powyższa ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1018). Powyższą ustawą zmieniającą wprowadzone zostały również bardzo istotne zmiany na gruncie przepisów Ordynacji Podatkowej.

 

Wprowadzone zostały bowiem przepisy o charakterze sankcyjnym w zakresie solidarnej odpowiedzialności podatnika VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczono usługę, wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy lub świadczącym tę usługę, za zaległości podatkowe tego podmiotu  (proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub świadczenie usług). Odpowiedzialność solidarna będzie dotyczyła transakcji między przedsiębiorcami, których wartość przekracza 15 000 zł. Jednocześnie odpowiedzialność ta będzie wyłączona, w przypadku gdy podatnik poinformuje o dokonaniu płatności na rachunek inny niż zawarty w wykazie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, w terminie  trzech dni od dnia zlecenia przelewu.  W związku z wprowadzeniem ww. regulacji, ustawa poszerza art. 33b pkt 3 Ordynacji Podatkowej, umożliwiając dokonanie zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązania wynikającego z decyzji orzekającej o jego solidarnej odpowiedzialności.

 

Zgodnie z art. 117ba w § 4 Ordynacji podatkowej, zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty w wykazie powinno zawierać co najmniej: firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwa albo nazwisko i imię oraz adres), numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności, oraz wysokość należności zapłaconej na ten rachunek i dzień zlecenia przelewu.

 

Powyższe przepisy zgodnie z art. 13 ustawy zmieniającej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

Polecamy najbliższe warsztaty

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.12.12 - 2019.12.12 Katowice
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.12.13 - 2019.12.13 Wrocław
Faktura i kasa rejestrująca. Prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania sprzedaży. 2019.12.16 - 2019.12.16 Gdańsk
Faktura VAT w budżecie z uwzględnieniem zmian 2019/2020 2019.12.16 - 2019.12.16 Katowice
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.12.17 - 2019.12.17 Lublin
Procedura Należytej Staranności 2020 - Warsztaty (Biała lista, rachunki bankowe, MPP, faktura do paragonu) 2020.01.08 - 2020.01.08 Warszawa
FAKTURY VAT 2020 (z uwzględnieniem zmian dotyczących wystawiania faktur VAT przy obowiązkowym split payment). 2020.01.16 - 2020.01.16 Szczecin
Faktura VAT w budżecie z uwzględnieniem zmian 2019/2020 2020.01.22 - 2020.01.22 Kraków

Newsletter