Przygotowanie systemów informatycznych do nowego JPK

Datę wejścia w życie nowego JPK_VAT ustalono na 1 października 2020 r. Termin ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców, bez względu na wielkość prowadzonej przez nich firmy. W praktyce oznacza to zatem, że przedsiębiorcy zobowiązani do wysyłki nowej schemy powinni wdrożyć odpowiednie systemy księgowe przed 1 października 2020.

 

Do kiedy należy wdrożyć zmiany w systemach ERP?

 

Pierwszy, przesłany plik nowej schemy obejmował będzie transakcje dokonane w październiku. Dokument należy przesłać do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego takowy dotyczy. W związku z powyższym pierwsza wysyłka nowego JPK_VAT wraz z deklaracją powinna nastąpić do 25 listopada 2020 r. Odpowiednie zmiany w systemach ERP powinny nastąpić przed 1 października. To konieczne, gdyż brak prawidłowo oznaczonych transakcji październikowych udaremni poprawne wygenerowanie pliku JPK w listopadzie. Przyczyną wspomnianego problemu będzie bowiem brak źródła umożliwiającego pobranie informacji, które powinny znaleźć się w nowym JPK. Mowa głownie o kodach GTU.

 

Co jeżeli nie będziemy mieli prawidłowo oznaczonych transakcji VAT?

 

W przypadku braku posiadania generatora plików JPK w nowej strukturze warto skorzystać z rozwiązania służącego do generowania nowego JPK - czyli JPK_V7 - na podstawie starego JPK_VAT. Takim rozwiązaniem jest Hogart JPK Konwerter czyli program, który generuje nowy JPK na podstawie pliku XML w starej strukturze bądź też w oparciu o jakikolwiek inny plik zawierający listę transakcji VAT (np. standardowy raport transakcji VAT generowany z systemu SAP lub inne źródło danych, zawierające informacje o transakcjach VAT).

Więcej informacji:

 

 

Automatyzacja nadawania kodów GTU

Aby utworzyć nowy JPK na bazie starego (lub innego źródła danych o transakcjach VAT) należy uzupełnić kody GTU, których nie było w starej strukturze. W przypadku niewielkiej liczby transakcji można to zrobić ręcznie. Samodzielne uzupełnianie kodów GTU nie jest jednak możliwe w przypadku znacznej ilości transakcji, gdyż byłoby to zbyt czaso- i pracochłonne. W takiej sytuacji warto skorzystać z modułu do automatycznego nadawania kodów GTU opracowanego przez firmę Hogart. Wspomniany moduł generuje kody GTU na podstawie kodów CN, PKWiU, EAN. 

Strona aplikacji:

 

 

Jak uniknąć sankcji za pomyłki w nowym JPK?

 

Jeżeli w przesłanym pliku JPK_VAT znajdą się błędne oznaczenia kodów GTU (bądź też innego typu pomyłki), to przedsiębiorca odpowiedzialny za ich popełnienie może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości 500 zł. Aby uniknąć kary należy – w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania od naczelnika urzędu skarbowego – dokonać korekty popełnionych błędów. Biorąc pod uwagę wysokość przewidzianej sankcji warto dołożyć wszelkich starań, by wysyłane do fiskusa pliki były wolne od pomyłek.

 

Pomocnym w uniknięciu pomyłek będzie odpowiedni program do wysyłki JPK, który umożliwia walidację danych, podgląd oraz edycję, podpisanie i wysyłkę, a także ich archiwizację i eksport danych.

 

Więcej informacji dotyczących generowania nowego JPK, nadawania kodów GTU oraz cech charakteryzujących dobry program do JPK dostępnych będzie na szkoleniu.

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ONLINE. Nowy JPK_V7 w ujeciu prawnym i informatycznym. 2020.09.29 - 2020.09.29 Transmisja ONLINE

 

Napisz do nas, odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy wybrać odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.

 

 

informacje

 

 

Jak wyglądają nasze szkolenia online?

 

 

Partner szkolenia:

 

logo hogart

 

Zachęcamy również do udziału w szkoleniach z tematyki JPK VAT.

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ONLINE. NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.09.24 - 2020.09.24 Transmisja ONLINE
NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.09.28 - 2020.09.28 Warszawa
TRANSMISJA ONLINE. NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.09.28 - 2020.09.28 Transmisja ONLINE
Zmiany VAT 2020 ze szczególnym uwzględnieniem nowego pliku JPK VAT. Szkolenie dla jednostek sektora finansów publicznych 2020.10.01 - 2020.10.01 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.10.07 - 2020.10.07 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Nowy sposób prowadzenia ewidencji VAT Nowy plik JPK (zasady, kody i symbole) – konsolidacja z deklaracją podatkową. Relacja paragon oraz faktura 2020.10.09 - 2020.10.09 Transmisja ONLINE
Nowy sposób prowadzenia ewidencji VAT Nowy plik JPK (zasady, kody i symbole) – konsolidacja z deklaracją podatkową. Relacja paragon oraz faktura 2020.10.09 - 2020.10.09 Gdańsk
NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.10.20 - 2020.10.20 Wrocław
NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.10.20 - 2020.10.20 Łódź
NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.10.21 - 2020.10.21 Katowice
NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.10.26 - 2020.10.26 Warszawa
TRANSMISJA ONLINE. NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.10.26 - 2020.10.26 Transmisja ONLINE
NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.10.29 - 2020.10.29 Poznań

 

Newsletter