Aktualności

Źródło: Rachunkowość i podatki dla praktykówAutor: Bogdan Świąder Nowelizacja ustawy o VAT od 1 lipca 2015 r. rozszerza rozliczenie w…
Kierownik jednostki (jego definicję zawiera art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości – dalej RachunkU) ponosi odpowiedzialność za…
Wniesienie przez wspólnika rzeczowego składnika majątku jako aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki, zarówno kapitałowej, jak i osobowej, może stanowić „dostawę…
Zagadnienie refakturowania wpisuje się w bardziej złożoną problematykę dotyczącą prawidłowego ustalania podstawy opodatkowania oraz koncepcji tzw. świadczeń złożonych. Możliwość refakturowania…
Jeśli służbowy samochód osobowy wykorzystywany jest nieodpłatnie na cele prywatne, pracownik ma przychód w wysokości 250 lub 400 zł. Dla…
Poniesienie odpowiedzialności karnoskarbowej za wystawienie nierzetelnej faktury przez osobę fizyczną, która za ten sam czyn była zobowiązana zapłacić podatek zgodnie…
Zgoda na przyjęcie do polskiego prawa Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej może być przełomem dla biegłych rewidentów. Na pewno rozpocznie istotne…
Jeżeli dany podmiot świadczy wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania zeznań…
Spółka zajmuje się dystrybucją i serwisowaniem pieców grzewczych. Pracownicy (handlowcy) potrzebują do kontaktów z klientami samochodów służbowych. Spółka ma własną…
Jeśli kierownik jednostki uzna ujawniony błąd za istotny, przez co nie można uznać sprawozdania finansowego sporządzonego i zatwierdzonego w poprzednich…
Newsletter