Aktualności

01 czerwiec 2016

Metoda nabycia

Charakterystyka metody nabycia. Zaprezentowana w art. 44b ustawy o rachunkowości (dalej: RachunkU) „metoda nabycia” jest najstarszą, powszechnie stosowaną w praktyce…
W dniu 1 kwietnia 2016 r. minister finansów wydał interpretację ogólną prawa podatkowego w sprawie przepisów ustawy o podatku od…
Wierzytelność powstała w wyniku dostawy towarów (WDT) w 2014 r. i w grudniu 2014 r. zostało wobec kontrahenta otwarte postępowanie…
Spółka X w marcu 2016 r. otrzymała od dostawcy Y fakturę VAT korygującą dotyczącą rabatu zgodnie z umową. X kupuje…
  Podatek odroczony jest obszarem, gdzie często spotyka się błędy. Wynikają one zwykle z przeoczenia przez osoby sporządzające sprawozdanie finansowe…
  Podatnik nie ma możliwości anulowania wystawionych faktur dokumentujących otrzymane zaliczki tylko dlatego, że dokumenty te nie znalazły się w…
Kiedy należy sporządzić dokumentację podatkową transakcji z krajowymi podmiotami powiązanymi? Syn udziałowca spółki z o.o. (udziały powyżej 5%) świadczy usługę…
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania…
Często w pracy z Excelem spotykamy się z sytuacją, kiedy z kilku - kilkunastu arkuszy źródłowych trzeba stworzyć jeden wspólny…
Poziom wiedzy przedsiębiorców dotyczący odpowiedzialności wobec Skarbu Państwa z tytułu zobowiązań podatkowych w ostatnich latach znacznie wzrósł. Skutki takiego stanu…
Newsletter