Dbając o portfel naszych Klientów oferujemy szereg rabatów i promocji dopasowanych do potrzeb i możliwość każdego z odbiorców naszych szkoleń. Każdy Klient ma możliwość skorzystania z czterech sposobów otrzymania zniżki.

  1. Rabaty czasowe – first minut na wybrane szkolenia wyjazdowe i konferencje

  2. Specjalna cena w przypadku zgłoszenia 2 lub więcej osób na wybrane szkolenia.

  3. Promocje na szkolenia z cenami last minute. Na kilka dni przed ustalonymi przez Dział Szkoleń projektami, wysyłamy do najlepszych klientów i osób, które wyraziły na to zgodę na portalach należących do BDO Sp. z o.o. i spółek zależnych, ofertę z cenami last minute.

Wszystkie rabat oferowane przez Dział Szkoleń BDO są dostępne dla każdego z Klientów, warunkiem ich otrzymania jest spełnienie określonych przez Dział Szkoleń BDO warunków.

  1. Zapisanie się na newsletter BDO na stronach BDO Sp. z o.o. i spółek zależnych

  2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie oferty handlowej drogą elektroniczną na formularzach zgłoszeniowych i ankietach BDO.

Rabaty nie obejmują:

  1. Studiów podyplomowych

  2. Kursów zawodowych

  3. Szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów


Rabaty BDO nie łączą się!

Zapraszamy do skorzystania z oferty rabatowej BDO.
 
Sławomir Chrzanowski
Dyrektor Dział Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego

Newsletter