Transmisja online. Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2020 roku. ” Moduł 11.2018.R.8 Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.

Termin: 2020.11.04 - 2020.11.04
Cena: 400.00 zł +VAT

Miejsce:
Transmisja ONLINE
Internet


MASZ PYTANIE?

Szkolenia otwarte
tel: +48 22 543 16 06
szkolenia@bdo.pl

Kursy zawodowe
tel: +48 22 543 17 32
grzegorz.kolbus@bdo.pl

Szkolenia zamknięte
tel: +48 22 543 17 41
krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Kontakt