DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI – KOSZTY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ I W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 2020/2021

Termin: 2020.10.28 - 2020.10.28
Cena: 390.00 zł +VAT

Miejsce:
Transmisja ONLINE
Internet


MASZ PYTANIE?

Szkolenia otwarte
tel: +48 22 543 16 06
szkolenia@bdo.pl

Kursy zawodowe
tel: +48 22 543 17 32
grzegorz.kolbus@bdo.pl

Szkolenia zamknięte
tel: +48 22 543 17 41
krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Kontakt