Skip to main content

Finansowe aspekty zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach

Termin: 04.06.2024 - 04.06.2024
Cena: 890.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Finanse nieodzownie łączą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. W dzisiejszych czasach nie można podejmować racjonalnych decyzji biznesowych nie mając rzetelnych danych księgowych, ale i wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju, szczególnie że pojęcia takie jak raportowanie niefinansowe, taksonomia, ESG czy dyrektywa CSRD wkraczają w obszar rachunkowości.
Kadra zarządzająca, liderzy, dyrektorzy ekonomiczni, finansowi, księgowi mogą przyczynić się do racjonalnego podejmowania decyzji ważąc koszty i korzyści zrównoważonych działań.

Celem szkolenia jest przekazanie informacji praktycznych dotyczących aspektów  finansowych, ważenia kosztów i korzyści, które łączą się z obszarami zrównoważonego rozwoju.

Uczestnik po szkoleniu:
● uzyska wiedzę na temat roli kadry zajmującej się obszarami finansowymi w organizacji
● pozna rosnącą rolę obszarów finansowych w zrównoważonym rozwoju i wzajemnych punktów stycznych
● uzyska wiedzę na temat ważności zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem
● będzie umiał określić wpływ jaki mają zagadnienia zrównoważonego rozwoju na  funkcjonowanie biznesu
● będzie miał świadomość kosztów związanych z obszarami E-, S-, G-
● korzyści i konsekwencje braku wdrożenia ESG w organizacji

Profil uczestnika
● przedsiębiorcy, kadra zarządzająca
● dyrektorzy, menagerowie, kadra zajmująca się:
- obszarami finansowymi,
- obszarami ESG i zrównoważonym rozwojem,
- obszarami ochrony środowiska, BHP,
● osoby, które chcą zdobyć, poszerzyć lub uporządkować wiedzę dotyczącą tematyki ESG  i zrównoważonego rozwoju.

Czas trwania:  8 h  

 
Temat 1. Pion księgowego jako filaru implementacji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie
● jaka jest rola księgowych, kadry ekonomicznej i finansowej w zrównoważonym rozwoju?
● jak powinna wyglądać współpraca między działem finansowym a pozostałymi w  organizacji w ww. zakresie, w tym  z  zarządem?
● wpływ współpracy na aktywa organizacji

Temat 2.  Idea zrównoważonego rozwoju
1.    Podstawowe pojęcia związane ze zrównoważonym rozwojem
● Definicje zrównoważonego rozwoju
   - geneza, tzw. punkty krytyczne i kontekst środowiskowy
   - cele zrównoważonego rozwoju
   - co oznacza skrót ESG jako wskaźniki zrównoważonego rozwoju?
● Obowiązki prawne związane z raportowaniem ESG firm ustawa o rachunkowości, NFRD (Nonfinancial , Disclosure
   Reporting Directive), CSRD , CSDD
   - czego dotyczy?
   - kogo dotyczy i w jakim czasie, czy mojej organizacji?
   - jaki wpływ mają na organizacje?
2.    Kluczowe zagadnienia w ESG
● Podstawowe pojęcia związane z E- environmental (środowisko)
    - ślad węglowy, strategia dekarbonizacyjna
    - zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, bioróżnorodność i ekosystemy
    - efektywność energetyczna i GOZ
● Podstawowe pojęcia związane z S- social (kwestie społeczne)
    - zatrudnienie, obszary BHP, pracownicy w łańcuchu wartości
    - lokalna społeczność i zaangażowanie społeczne, konsumenci i użytkownicy końcowi
● Podstawowe pojęcia związane z G-governance (zarządczość)
   - struktura organizacyjna
   - etyka biznesu, prawa człowieka, polityka sygnalistów, polityka antymobbingowa
   - polityka antykorupcyjna, zasady współpracy z dostawcami
3.    Taksonomia jako zrównoważona działalność
● rozporządzenie w sprawie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
   - CapEx i OpEx
   - działalność, produkty i usługi zrównoważone środowiskowo – warunki
● cele środowiskowe
    
Temat 3. Strategia zrównoważonego rozwoju
1.    Podstawowe pojęcia
● strategia biznesowa a dyrektywa
   - jakie są zmiany wynikające z ESG i zrównoważonego rozwoju?
   - definicja, cele
   - co to jest matryca istotności
● etapy tworzenia
   - powołanie zespołu ds. ESG
   - analiza sytuacji
   - opracowanie i wdrażanie
2.    Raportowanie ESG vs strategia zrównoważonego rozwoju
● standardy ESRS
    - rodzaje
    - zasady wyboru
● raportowanie środowiskowe w ESG

Temat 4. Finansowy wymiar implementacji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie
1.    Koszty ESG w przedsiębiorstwie
● E- środowiskowe
   - plany dekarbonizacji, zielony ład
   - opłaty środowiskowe
   - środowiskowe koszty operacyjne
   - ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
● S- społeczne
   - koszty utrzymania pracownika
   - działalność sponsoringowa
● G- zarządcze
   - koszty związane z funkcjonowaniem struktury
   - stworzenie komórki ESG czy korzystanie z istniejących zasobów
2.    Koszty związane z raportowaniem niefinansowym
    ● audyty
    - wewnętrzne
    - zewnętrzne
● koszty operacyjne
    - zbieranie danych
3.    Finansowy wymiar odpowiedzialności za naruszenia w zakresie ESG
● greenwashing
    - definicja, przykłady
    - jak uniknąć procederu?
● kary z zakresu E-, S-, G-
4.    Budowanie zrównoważonego i zintegrowanego portfela ESG
● zrównoważone finansowanie - zielone instrumenty finansowe
   - zielone kredyty
   - dotacje
   - zielone obligacje
● tworzenie zrównoważonej wartości przedsiębiorstwa w zakresie ESG
   - czy uwarunkowania prawne mogą stanowić szansę?
   - co stanowi wartość dla interesariuszy?
   - jakie są korzyści dla organizacji?

 

Ewa Nowak - Grzemska
doświadczony specjalista w obszarach zrównoważonego rozwoju z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym, m.in. określa ryzyko środowiskowe i biznesowe, dostosowuje i wdraża ESG w strategię biznesową organizacji, przeprowadza audyty zerowe i wewnętrzne, prowadzi szkolenia pracowników z zakresu zrównoważonego rozwoju/ESG. Wieloletnia wykładowczyni w ww. zakresie na różnych kierunkach Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu. Była biegłym sądowym w zakresie ochrony środowiska.

Jej praca zawodowa wiąże się ściśle ze współpracą z przedsiębiorcami, organizacjami, urzędnikami oraz uczelniami zajmującymi się szeroko pojętymi aspektami zrównoważonego rozwoju.
Podczas audytów jej misją jest zawsze wspieranie przedsiębiorstw w obszarach zrównoważonego rozwoju zarówno pod względem formalno-prawnym jak i wykonawczym, pomagając zweryfikować ich obowiązki, tak by mogli funkcjonować w realiach ustawowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz kontaktom z firmami różnych branż oraz modeli i strategii biznesowych, ma szerokie i niekonwencjonalne spojrzenie na rynek w tym zakresie.

Absolwentka studiów doktoranckich na Politechnice Poznańskiej, podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim „Prawo Ochrony Środowiska”, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu „Zarządzanie Energią” oraz na Politechnice Poznańskiej „Bezpieczeństwo i Higiena pracy” oraz licznych szkoleń branżowych.

Promotorka dążenia do tego, aby każdy przedsiębiorca zrozumiał, że obszary zrównoważonego rozwoju mogą stać się atutem a nie uciążliwą koniecznością.
 

TRANSMISJA ONLINE*: w trosce o szeroką dostępność naszych usług  oraz Państwa wygodę, uruchomiliśmy również powyższe zajęcia w formule online. Oznacza to, że bez konieczności wychodzenia z domu, możecie Państwo uczestniczyć w powyższym szkoleniu.

Transmisję można odbierać z każdego urządzenia mobilnego, co oznacza, że uczestnikiem naszego kursu można być niemal z każdego miejsca na ziemi, wystarczy posiadać chociażby telefon z dostępem do Internetu.

Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz koszty transportu uczestnikom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.
Jak to działa?

  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa potwierdzenie realizacji szkolenia oraz link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań

*Cena promocyjna: 890 zł + VAT/osoba
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe oraz certyfikat BDO Academy przesłany w wersji elektronicznej

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
04.06.2024 - 04.06.2024 Transmisja ONLINE 4712924 890.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Finansowe aspekty zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach

Termin: 04.06.2024 - 04.06.2024
Cena: 890.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Finanse nieodzownie łączą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. W dzisiejszych czasach nie można podejmować racjonalnych decyzji biznesowych nie mając rzetelnych danych księgowych, ale i wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju, szczególnie że pojęcia takie jak raportowanie niefinansowe, taksonomia, ESG czy dyrektywa CSRD wkraczają w obszar rachunkowości.
Kadra zarządzająca, liderzy, dyrektorzy ekonomiczni, finansowi, księgowi mogą przyczynić się do racjonalnego podejmowania decyzji ważąc koszty i korzyści zrównoważonych działań.

Celem szkolenia jest przekazanie informacji praktycznych dotyczących aspektów  finansowych, ważenia kosztów i korzyści, które łączą się z obszarami zrównoważonego rozwoju.

Uczestnik po szkoleniu:
● uzyska wiedzę na temat roli kadry zajmującej się obszarami finansowymi w organizacji
● pozna rosnącą rolę obszarów finansowych w zrównoważonym rozwoju i wzajemnych punktów stycznych
● uzyska wiedzę na temat ważności zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem
● będzie umiał określić wpływ jaki mają zagadnienia zrównoważonego rozwoju na  funkcjonowanie biznesu
● będzie miał świadomość kosztów związanych z obszarami E-, S-, G-
● korzyści i konsekwencje braku wdrożenia ESG w organizacji

Profil uczestnika
● przedsiębiorcy, kadra zarządzająca
● dyrektorzy, menagerowie, kadra zajmująca się:
- obszarami finansowymi,
- obszarami ESG i zrównoważonym rozwojem,
- obszarami ochrony środowiska, BHP,
● osoby, które chcą zdobyć, poszerzyć lub uporządkować wiedzę dotyczącą tematyki ESG  i zrównoważonego rozwoju.

Czas trwania:  8 h  

 

Program

Temat 1. Pion księgowego jako filaru implementacji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie
● jaka jest rola księgowych, kadry ekonomicznej i finansowej w zrównoważonym rozwoju?
● jak powinna wyglądać współpraca między działem finansowym a pozostałymi w  organizacji w ww. zakresie, w tym  z  zarządem?
● wpływ współpracy na aktywa organizacji

Temat 2.  Idea zrównoważonego rozwoju
1.    Podstawowe pojęcia związane ze zrównoważonym rozwojem
● Definicje zrównoważonego rozwoju
   - geneza, tzw. punkty krytyczne i kontekst środowiskowy
   - cele zrównoważonego rozwoju
   - co oznacza skrót ESG jako wskaźniki zrównoważonego rozwoju?
● Obowiązki prawne związane z raportowaniem ESG firm ustawa o rachunkowości, NFRD (Nonfinancial , Disclosure
   Reporting Directive), CSRD , CSDD
   - czego dotyczy?
   - kogo dotyczy i w jakim czasie, czy mojej organizacji?
   - jaki wpływ mają na organizacje?
2.    Kluczowe zagadnienia w ESG
● Podstawowe pojęcia związane z E- environmental (środowisko)
    - ślad węglowy, strategia dekarbonizacyjna
    - zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, bioróżnorodność i ekosystemy
    - efektywność energetyczna i GOZ
● Podstawowe pojęcia związane z S- social (kwestie społeczne)
    - zatrudnienie, obszary BHP, pracownicy w łańcuchu wartości
    - lokalna społeczność i zaangażowanie społeczne, konsumenci i użytkownicy końcowi
● Podstawowe pojęcia związane z G-governance (zarządczość)
   - struktura organizacyjna
   - etyka biznesu, prawa człowieka, polityka sygnalistów, polityka antymobbingowa
   - polityka antykorupcyjna, zasady współpracy z dostawcami
3.    Taksonomia jako zrównoważona działalność
● rozporządzenie w sprawie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
   - CapEx i OpEx
   - działalność, produkty i usługi zrównoważone środowiskowo – warunki
● cele środowiskowe
    
Temat 3. Strategia zrównoważonego rozwoju
1.    Podstawowe pojęcia
● strategia biznesowa a dyrektywa
   - jakie są zmiany wynikające z ESG i zrównoważonego rozwoju?
   - definicja, cele
   - co to jest matryca istotności
● etapy tworzenia
   - powołanie zespołu ds. ESG
   - analiza sytuacji
   - opracowanie i wdrażanie
2.    Raportowanie ESG vs strategia zrównoważonego rozwoju
● standardy ESRS
    - rodzaje
    - zasady wyboru
● raportowanie środowiskowe w ESG

Temat 4. Finansowy wymiar implementacji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie
1.    Koszty ESG w przedsiębiorstwie
● E- środowiskowe
   - plany dekarbonizacji, zielony ład
   - opłaty środowiskowe
   - środowiskowe koszty operacyjne
   - ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
● S- społeczne
   - koszty utrzymania pracownika
   - działalność sponsoringowa
● G- zarządcze
   - koszty związane z funkcjonowaniem struktury
   - stworzenie komórki ESG czy korzystanie z istniejących zasobów
2.    Koszty związane z raportowaniem niefinansowym
    ● audyty
    - wewnętrzne
    - zewnętrzne
● koszty operacyjne
    - zbieranie danych
3.    Finansowy wymiar odpowiedzialności za naruszenia w zakresie ESG
● greenwashing
    - definicja, przykłady
    - jak uniknąć procederu?
● kary z zakresu E-, S-, G-
4.    Budowanie zrównoważonego i zintegrowanego portfela ESG
● zrównoważone finansowanie - zielone instrumenty finansowe
   - zielone kredyty
   - dotacje
   - zielone obligacje
● tworzenie zrównoważonej wartości przedsiębiorstwa w zakresie ESG
   - czy uwarunkowania prawne mogą stanowić szansę?
   - co stanowi wartość dla interesariuszy?
   - jakie są korzyści dla organizacji?

 

Prowadzący

Ewa Nowak - Grzemska
doświadczony specjalista w obszarach zrównoważonego rozwoju z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym, m.in. określa ryzyko środowiskowe i biznesowe, dostosowuje i wdraża ESG w strategię biznesową organizacji, przeprowadza audyty zerowe i wewnętrzne, prowadzi szkolenia pracowników z zakresu zrównoważonego rozwoju/ESG. Wieloletnia wykładowczyni w ww. zakresie na różnych kierunkach Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu. Była biegłym sądowym w zakresie ochrony środowiska.

Jej praca zawodowa wiąże się ściśle ze współpracą z przedsiębiorcami, organizacjami, urzędnikami oraz uczelniami zajmującymi się szeroko pojętymi aspektami zrównoważonego rozwoju.
Podczas audytów jej misją jest zawsze wspieranie przedsiębiorstw w obszarach zrównoważonego rozwoju zarówno pod względem formalno-prawnym jak i wykonawczym, pomagając zweryfikować ich obowiązki, tak by mogli funkcjonować w realiach ustawowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz kontaktom z firmami różnych branż oraz modeli i strategii biznesowych, ma szerokie i niekonwencjonalne spojrzenie na rynek w tym zakresie.

Absolwentka studiów doktoranckich na Politechnice Poznańskiej, podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim „Prawo Ochrony Środowiska”, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu „Zarządzanie Energią” oraz na Politechnice Poznańskiej „Bezpieczeństwo i Higiena pracy” oraz licznych szkoleń branżowych.

Promotorka dążenia do tego, aby każdy przedsiębiorca zrozumiał, że obszary zrównoważonego rozwoju mogą stać się atutem a nie uciążliwą koniecznością.
 

Informacje dodatkowe

TRANSMISJA ONLINE*: w trosce o szeroką dostępność naszych usług  oraz Państwa wygodę, uruchomiliśmy również powyższe zajęcia w formule online. Oznacza to, że bez konieczności wychodzenia z domu, możecie Państwo uczestniczyć w powyższym szkoleniu.

Transmisję można odbierać z każdego urządzenia mobilnego, co oznacza, że uczestnikiem naszego kursu można być niemal z każdego miejsca na ziemi, wystarczy posiadać chociażby telefon z dostępem do Internetu.

Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz koszty transportu uczestnikom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.
Jak to działa?

  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa potwierdzenie realizacji szkolenia oraz link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań

*Cena promocyjna: 890 zł + VAT/osoba
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe oraz certyfikat BDO Academy przesłany w wersji elektronicznej

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.