Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów. Moduł 14. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Termin: 2022.12.13 - 2022.12.13
Cena: 540.00 zł +VAT

Miejsce:
Transmisja ONLINE
Internet