Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów. Moduł 4. Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Termin: 2022.12.16 - 2022.12.16
Cena: 540.00 zł +VAT

Miejsce:
Transmisja ONLINE
Internet