ULGA BADAWCZO – ROZWOJOWA ORAZ IP BOX W TEORII I PRAKTYCE - ASPEKTY PODATKOWE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO ŁADU I ULGI NA ROBOTYZACJĘ.

Termin: 2022.08.04 - 2022.08.04
Cena: 490.00 zł +VAT

Miejsce:
Transmisja ONLINE
Internet