Skip to main content

System INTRASTAT w roku 2024 - zmiana instrukcji wypełniania zgłoszeń INTRASTAT 1.18 (12 luty 2024 r.). Progi Statystyczne na rok 2024. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.25 listopada 2021 roku w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Odprawy celne z Wielka Brytanią. SYSTEM REX – dokumentowanie pochodzenia towarów Nomenklatura Scalona (CN) Taryfa Celna. Formuły INCOTERMS® 2020

Termin: 28.06.2024 - 28.06.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT 2023 zgodnie ze zmianą rozporządzenia z 25.11.2021 roku.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom:
 • Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT,
 • Dokonanie ewentualnej korekty zgłoszenia,
 • Jak udokumentować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM (pole nr 6) w trakcie kontroli celno – skarbowej
 • Prawidłowe wypełnienie deklaracji INTRASTAT.
Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki i przykłady wypełniania poszczególnych pól w deklaracji INTRASTAT.
 
1. System INTRASTAT podstawowe informacje: 
• informacje ogólne, zadania statystyki wewnątrzwspólnotowej dotyczącej obrotu towarowego;
• cel i zasady obowiązku sprawozdawczego w zakresie wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej;
• obowiązek sprawozdawczy w przypadku prowadzenia handlu towarami z państwami członkowskimi Unii Europejskiej;
• instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT (wprowadzone zmiany w 2024 roku);
2. Ustalanie obowiązku sprawozdawczego, progi statystyczne ogłaszane przez Prezesa GUS: 
• osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT;
• przedstawicielstwo;
• wysokość progów statystycznych na rok 2024; 
• wykorzystywanie danych podatkowych z deklaracji VAT do badania poprawności danych przekazanych w deklaracji INTRASTAT (zakres porównywanych danych, przyczyny rozbieżności dostarczanych informacji);
3. Zasady wypełniania deklaracji INTRASTAT
4. Reguły wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT: 

• zasady formalne;
• zasady merytoryczne;
• instrukcja wypełniania deklaracji INTRASTAT;
5. Zmiany w systemie INTRASTAT na rok 2024: 
6. Nomenklatura Scalona (CN) Taryfa Celna: 

• zasady klasyfikowania towarów według CN;
• uzupełniające jednostki miary;
• nowe funkcjonalności;
7. Formuły INCOTERMS® 2020: 
• Omówienie wszystkich formuł z pozycji sprzedającego i kupującego
8. Zmienione zasady korygowania zgłoszeń INTRASTAT: 
• systemowe badanie poprawności deklarowanych danych;
• korygowanie deklaracji (w przypadku zastąpienia uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT, anulowania pozycji towarowej lub jej dopisania, zmiany poszczególnych danych w pozycjach zgłoszenia INTRASTAT);
• zawieszenie działalności firmy;
9. System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe)
10. Konieczność dopełnienia niezbędnych formalności w zakresie działania na portalu www.puesc.gov.pl

• wniosek o nadanie uprawnień;
• migracja danych z poprzednich systemów;
11. Część praktyczna, czyli pytania i odpowiedzi, oraz wypełnianie deklaracji INTRASTAT w przypadku m.in.: 
• dokonywania zgłoszenia towarów w wywozie i przywozie (w tym towarów będących przedmiotem uszlachetniania);
• korekty deklaracji (dopisywanie i anulowanie pozycji towarowych, zmiana danych);
• zgłoszenia „zerowego”;
• zwrotów towarów;
• transakcji trójstronnych;
• stosowania uproszczeń;
12. BREXIT – wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
• zmiany przepisów;
• odprawy celne – zasady i obowiązki dla przedsiębiorców
szczegółowe omówienie
13. System REX – dokumentowanie pochodzenia towarów.
14. Dyskusja pytania i odpowiedzi .
Agent celny
Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych. Doświadczony wykładowca i praktyk. Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań. Wieloletni praktyk w zakresie wypelniania deklaracji Intrastat.

 
Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
28.06.2024 - 28.06.2024 Transmisja ONLINE 4635623 540.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

System INTRASTAT w roku 2024 - zmiana instrukcji wypełniania zgłoszeń INTRASTAT 1.18 (12 luty 2024 r.). Progi Statystyczne na rok 2024. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.25 listopada 2021 roku w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Odprawy celne z Wielka Brytanią. SYSTEM REX – dokumentowanie pochodzenia towarów Nomenklatura Scalona (CN) Taryfa Celna. Formuły INCOTERMS® 2020

Termin: 28.06.2024 - 28.06.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT 2023 zgodnie ze zmianą rozporządzenia z 25.11.2021 roku.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom:
 • Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT,
 • Dokonanie ewentualnej korekty zgłoszenia,
 • Jak udokumentować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM (pole nr 6) w trakcie kontroli celno – skarbowej
 • Prawidłowe wypełnienie deklaracji INTRASTAT.
Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki i przykłady wypełniania poszczególnych pól w deklaracji INTRASTAT.
 

Program

1. System INTRASTAT podstawowe informacje: 
• informacje ogólne, zadania statystyki wewnątrzwspólnotowej dotyczącej obrotu towarowego;
• cel i zasady obowiązku sprawozdawczego w zakresie wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej;
• obowiązek sprawozdawczy w przypadku prowadzenia handlu towarami z państwami członkowskimi Unii Europejskiej;
• instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT (wprowadzone zmiany w 2024 roku);
2. Ustalanie obowiązku sprawozdawczego, progi statystyczne ogłaszane przez Prezesa GUS: 
• osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT;
• przedstawicielstwo;
• wysokość progów statystycznych na rok 2024; 
• wykorzystywanie danych podatkowych z deklaracji VAT do badania poprawności danych przekazanych w deklaracji INTRASTAT (zakres porównywanych danych, przyczyny rozbieżności dostarczanych informacji);
3. Zasady wypełniania deklaracji INTRASTAT
4. Reguły wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT: 

• zasady formalne;
• zasady merytoryczne;
• instrukcja wypełniania deklaracji INTRASTAT;
5. Zmiany w systemie INTRASTAT na rok 2024: 
6. Nomenklatura Scalona (CN) Taryfa Celna: 

• zasady klasyfikowania towarów według CN;
• uzupełniające jednostki miary;
• nowe funkcjonalności;
7. Formuły INCOTERMS® 2020: 
• Omówienie wszystkich formuł z pozycji sprzedającego i kupującego
8. Zmienione zasady korygowania zgłoszeń INTRASTAT: 
• systemowe badanie poprawności deklarowanych danych;
• korygowanie deklaracji (w przypadku zastąpienia uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT, anulowania pozycji towarowej lub jej dopisania, zmiany poszczególnych danych w pozycjach zgłoszenia INTRASTAT);
• zawieszenie działalności firmy;
9. System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe)
10. Konieczność dopełnienia niezbędnych formalności w zakresie działania na portalu www.puesc.gov.pl

• wniosek o nadanie uprawnień;
• migracja danych z poprzednich systemów;
11. Część praktyczna, czyli pytania i odpowiedzi, oraz wypełnianie deklaracji INTRASTAT w przypadku m.in.: 
• dokonywania zgłoszenia towarów w wywozie i przywozie (w tym towarów będących przedmiotem uszlachetniania);
• korekty deklaracji (dopisywanie i anulowanie pozycji towarowych, zmiana danych);
• zgłoszenia „zerowego”;
• zwrotów towarów;
• transakcji trójstronnych;
• stosowania uproszczeń;
12. BREXIT – wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
• zmiany przepisów;
• odprawy celne – zasady i obowiązki dla przedsiębiorców
szczegółowe omówienie
13. System REX – dokumentowanie pochodzenia towarów.
14. Dyskusja pytania i odpowiedzi .
Prowadzący

Agent celny
Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych. Doświadczony wykładowca i praktyk. Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań. Wieloletni praktyk w zakresie wypelniania deklaracji Intrastat.

 

Informacje dodatkowe

Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.