Skip to main content

Baza Danych o Odpadach (BDO) - przekazanie odpadów, ewidencja, sprawozdawczość (część teoretyczna i praktyczna)

Termin: 12.06.2024 - 12.06.2024
Cena: 530.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Program

Teoria
Definicje w gospodarce odpadami niezbędne do poprawnego w BDO,
Zwolnienia z ewidencji odpadów oraz z rejestracji w BDO,
Ewidencja odpadów – podstawowe zasady,
Zezwolenie na zbieranie odpadów? – kiedy jest wymagane,
Obowiązki transportującego odpady,
Kary administracyjne wynikające z ustawy o odpadach.

Praktyka 
Logowanie do BDO,
Funkcje systemu BDO,
Użytkownicy w BDO – nadawanie uprawnień,
Wnioski rejestrowe i aktualizacyjne w BDO,
Miejsca prowadzenia działalności (MPD),
Karta Przekazania Odpadu – omówienie całego procesu przekazywania odpadów od momentu wystawienia KPO, potwierdzenia dla kierowcy, aż do przekazania odpadów do jego odbiorcy,
Karta Ewidencji Odpadu – uproszczona i pełna, zasady prowadzenia ewidencji.
Sprawozdania w BDO – zasady, terminy, praktyczne wskazówki dotyczące sporządzania dokumentacji,
Błędy w BDO – omówienie najczęstszych pomyłek i omówienie metod ich korekty 
(m. in. korekty danych w KPO, w KEO itd.),
Jak ustrzec się ewentualnych błędów?
Podsumowanie i dyskusja, omówienie przypadków i problemów przedstawionych przez uczestników szkolenia.


Mateusz Puścian
Magister Inżynier ochrony środowiska, audytor Wiodący Systemów Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015. Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. gospodarki emisyjnej i f-gazowej. Pierwsze doświadczenie zbierał w pracy administracyjnej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie przeprowadzał analizy środowiskowe w oprogramowaniu GIS. Autor licznych opracowań dot. pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. Prelegent na wielu szkoleniach z zakresu ustawy odpadowej, wodnej, opakowaniowej i f-gazowej. Na co dzień zajmuje się doradztwem prawnym i merytorycznym z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 


Cena:  530 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
12.06.2024 - 12.06.2024 Transmisja ONLINE 4746424 530.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Baza Danych o Odpadach (BDO) - przekazanie odpadów, ewidencja, sprawozdawczość (część teoretyczna i praktyczna)

Termin: 12.06.2024 - 12.06.2024
Cena: 530.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Program

Teoria
Definicje w gospodarce odpadami niezbędne do poprawnego w BDO,
Zwolnienia z ewidencji odpadów oraz z rejestracji w BDO,
Ewidencja odpadów – podstawowe zasady,
Zezwolenie na zbieranie odpadów? – kiedy jest wymagane,
Obowiązki transportującego odpady,
Kary administracyjne wynikające z ustawy o odpadach.

Praktyka 
Logowanie do BDO,
Funkcje systemu BDO,
Użytkownicy w BDO – nadawanie uprawnień,
Wnioski rejestrowe i aktualizacyjne w BDO,
Miejsca prowadzenia działalności (MPD),
Karta Przekazania Odpadu – omówienie całego procesu przekazywania odpadów od momentu wystawienia KPO, potwierdzenia dla kierowcy, aż do przekazania odpadów do jego odbiorcy,
Karta Ewidencji Odpadu – uproszczona i pełna, zasady prowadzenia ewidencji.
Sprawozdania w BDO – zasady, terminy, praktyczne wskazówki dotyczące sporządzania dokumentacji,
Błędy w BDO – omówienie najczęstszych pomyłek i omówienie metod ich korekty 
(m. in. korekty danych w KPO, w KEO itd.),
Jak ustrzec się ewentualnych błędów?
Podsumowanie i dyskusja, omówienie przypadków i problemów przedstawionych przez uczestników szkolenia.


Prowadzący

Mateusz Puścian
Magister Inżynier ochrony środowiska, audytor Wiodący Systemów Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015. Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. gospodarki emisyjnej i f-gazowej. Pierwsze doświadczenie zbierał w pracy administracyjnej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie przeprowadzał analizy środowiskowe w oprogramowaniu GIS. Autor licznych opracowań dot. pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. Prelegent na wielu szkoleniach z zakresu ustawy odpadowej, wodnej, opakowaniowej i f-gazowej. Na co dzień zajmuje się doradztwem prawnym i merytorycznym z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 

Informacje dodatkoweCena:  530 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.