Skip to main content

CENY TRANSFEROWE 2024. DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH ORAZ TPR W PRAKTYCE.

Termin: 06.06.2024 - 07.06.2024
Cena: 1360.00 +VAT
Miejsce: Katowice
Hotel Vienna House Easy Angelo Katowice****
Sokolska 24
Mapa Dojazdu

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Przepisy dotyczące cen transferowych stanowią jeden z obszarów prawa podatkowego, na których koncentruje się w ostatnich latach uwaga ustawodawcy oraz organów podatkowych. Praktycznie każdego roku regulacje są modyfikowane. Szczególnie istotne staje się coroczne raportowanie przez podmioty powiązane w postaci informacji o cenach transferowych (sukcesywnie rozbudowywany formularz TPR). W obliczu zmieniających się, a jednocześnie niejednokrotnie nieprzejrzystych przepisów, prawidłowe rozpoznanie powinności dokumentacyjnych i sprawozdawczych stanowi duże wyzwanie. Szkolenie koncentruje się na kompleksowym zaprezentowaniu regulacji, z naciskiem na przygotowanie uczestników do wypełnienia obowiązków w praktyce. Służy temu szczególnie część warsztatowa, w czasie której ćwiczone są umiejętności budowania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz wykazywania transakcji w formularzu TPR.
 
Dzień I:
I. Regulacje w zakresie cen transferowych – czym się kierować? Gdzie szukać wskazówek?
1. Regulacje międzynarodowe
2. Dorobek Forum Cen Transferowych
3. Obowiązujące przepisy – ustawa, rozporządzenia
4. Interpretacje ogólne, indywidualne, objaśnienia MF, wyroki sądów administracyjnych
II. Kluczowe definicje: 
1. Cena transferowa
2. Transakcja kontrolowana 
3. Podmioty powiązane 
III. Zasada ceny rynkowej w praktyce:
1. Zobowiązanie podmiotów powiązanych do stosowania zasady ceny rynkowej
2. Recharakteryzacja i pominięcie transakcji kontrolowanej
3. Metody weryfikacji cen transferowych - definicje, hierarchia, przykłady zastosowania
4. Przypadki szczególne – wartości niematerialne, restrukturyzacja itp.
IV. Korekty cen transferowych i uproszczone rozwiązania:
1. Warunki korekty cen transferowych
2. Przykłady korekt dochodowości
3. Skutki podatkowe dokonania korekty
4. Usługi o niskiej wartości dodanej
5. Pożyczki w ramach safe harbour
V. Raje podatkowe: 
1. Bezpośrednie transakcje rajowe – odpowiednie stosowanie zasady ceny rynkowej
2. Progi dokumentacyjne
3. Raje podatkowe a TPR
VI. Lokalna dokumentacja cen transferowych - zakres przedmiotowy
1. Jednorodny charakter transakcji 
2. Wartość transakcji kontrolowanej 
3. Progi dokumentacyjne
4. Zwolnienia spod obowiązku dokumentacji
5. Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego na przykładach
6. Termin i sankcje

Dzień II:
I. Lokalna dokumentacja cen transferowych – treść:
1. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych
2. Analiza funkcjonalna na przykładach 
1. Analiza porównawcza – sposób prowadzenia i prezentacji danych
2. Analiza zgodności
3. Analiza cen transferowych na przykładach
II. Grupowa dokumentacja cen transferowych:
1. Zakres podmiotowy obowiązku
2. Elementy dokumentacji grupowej
3. Termin sporządzenia i sankcje
III. Informacja o cenach transferowych (TPR):
1. Budowa formularza TPR
2. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
3. Transakcje finansowe – ujęcie w TPR
4. Transakcje dotyczące dóbr niematerialnych – ujęcie w TPR
5. Podpisanie i przesłanie formularza 
6. Informator TPR
7. Sankcje
IV. Dokumentacja i TPR w praktyce:
1. Dokumentacja lokalna krok po kroku – elementy dokumentacji na przykładach (transakcje towarowe, finansowe, usługowe, dobra niematerialne)
2. Ujęcie w TPR - (transakcje towarowe, finansowe, usługowe, dobra niematerialne) – na przykładach. Ewa Ścierska
Doradca podatkowy specjalizujący się w tematyce cen transferowych. Ekspertka z kilkunastoletnim doświadczeniem rynkowym, zdobywanym także jako Dyrektor Departamentu Cen Transferowych w jednej z wiodących polskich firm doradztwa podatkowego.
Wspiera kluczowych klientów korporacyjnych w kreowaniu polityki cen transferowych, modelowaniu rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz tworzeniu polityki cen transferowych. Autorka licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym redaktor naukowy oraz współautorka kompleksowej publikacji książkowej poświęconej zmianom przepisów w zakresie cen transferowych od 2017 roku pt.: „Lokalna i grupowa dokumentacja podatkowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze” oraz współautorka wydanej w 2022 r. publikacji książkowej „Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych.” Ekspert aktywnie uczestniczący w opracowywaniu rekomendacji Forum Cen Transferowych przy Ministrze Finansów. Doświadczony i uznany wykładowca w obszarze cen transferowych, obecny na rynku szkoleniowym ponad piętnaście lat.
 


Koszty udziału w szkoleniu:

1 360 zł + 23% VAT - za osobę

1 240 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, lunch oraz serwis kawowy, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO w wersji elektronicznej.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
06.06.2024 - 07.06.2024 Katowice 4742524 1360.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

CENY TRANSFEROWE 2024. DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH ORAZ TPR W PRAKTYCE.

Termin: 06.06.2024 - 07.06.2024
Cena: 1360.00 +VAT
Miejsce: Katowice

Cel szkolenia

Przepisy dotyczące cen transferowych stanowią jeden z obszarów prawa podatkowego, na których koncentruje się w ostatnich latach uwaga ustawodawcy oraz organów podatkowych. Praktycznie każdego roku regulacje są modyfikowane. Szczególnie istotne staje się coroczne raportowanie przez podmioty powiązane w postaci informacji o cenach transferowych (sukcesywnie rozbudowywany formularz TPR). W obliczu zmieniających się, a jednocześnie niejednokrotnie nieprzejrzystych przepisów, prawidłowe rozpoznanie powinności dokumentacyjnych i sprawozdawczych stanowi duże wyzwanie. Szkolenie koncentruje się na kompleksowym zaprezentowaniu regulacji, z naciskiem na przygotowanie uczestników do wypełnienia obowiązków w praktyce. Służy temu szczególnie część warsztatowa, w czasie której ćwiczone są umiejętności budowania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz wykazywania transakcji w formularzu TPR.
 

Program

Dzień I:
I. Regulacje w zakresie cen transferowych – czym się kierować? Gdzie szukać wskazówek?
1. Regulacje międzynarodowe
2. Dorobek Forum Cen Transferowych
3. Obowiązujące przepisy – ustawa, rozporządzenia
4. Interpretacje ogólne, indywidualne, objaśnienia MF, wyroki sądów administracyjnych
II. Kluczowe definicje: 
1. Cena transferowa
2. Transakcja kontrolowana 
3. Podmioty powiązane 
III. Zasada ceny rynkowej w praktyce:
1. Zobowiązanie podmiotów powiązanych do stosowania zasady ceny rynkowej
2. Recharakteryzacja i pominięcie transakcji kontrolowanej
3. Metody weryfikacji cen transferowych - definicje, hierarchia, przykłady zastosowania
4. Przypadki szczególne – wartości niematerialne, restrukturyzacja itp.
IV. Korekty cen transferowych i uproszczone rozwiązania:
1. Warunki korekty cen transferowych
2. Przykłady korekt dochodowości
3. Skutki podatkowe dokonania korekty
4. Usługi o niskiej wartości dodanej
5. Pożyczki w ramach safe harbour
V. Raje podatkowe: 
1. Bezpośrednie transakcje rajowe – odpowiednie stosowanie zasady ceny rynkowej
2. Progi dokumentacyjne
3. Raje podatkowe a TPR
VI. Lokalna dokumentacja cen transferowych - zakres przedmiotowy
1. Jednorodny charakter transakcji 
2. Wartość transakcji kontrolowanej 
3. Progi dokumentacyjne
4. Zwolnienia spod obowiązku dokumentacji
5. Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego na przykładach
6. Termin i sankcje

Dzień II:
I. Lokalna dokumentacja cen transferowych – treść:
1. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych
2. Analiza funkcjonalna na przykładach 
1. Analiza porównawcza – sposób prowadzenia i prezentacji danych
2. Analiza zgodności
3. Analiza cen transferowych na przykładach
II. Grupowa dokumentacja cen transferowych:
1. Zakres podmiotowy obowiązku
2. Elementy dokumentacji grupowej
3. Termin sporządzenia i sankcje
III. Informacja o cenach transferowych (TPR):
1. Budowa formularza TPR
2. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
3. Transakcje finansowe – ujęcie w TPR
4. Transakcje dotyczące dóbr niematerialnych – ujęcie w TPR
5. Podpisanie i przesłanie formularza 
6. Informator TPR
7. Sankcje
IV. Dokumentacja i TPR w praktyce:
1. Dokumentacja lokalna krok po kroku – elementy dokumentacji na przykładach (transakcje towarowe, finansowe, usługowe, dobra niematerialne)
2. Ujęcie w TPR - (transakcje towarowe, finansowe, usługowe, dobra niematerialne) – na przykładach. Prowadzący

Ewa Ścierska
Doradca podatkowy specjalizujący się w tematyce cen transferowych. Ekspertka z kilkunastoletnim doświadczeniem rynkowym, zdobywanym także jako Dyrektor Departamentu Cen Transferowych w jednej z wiodących polskich firm doradztwa podatkowego.
Wspiera kluczowych klientów korporacyjnych w kreowaniu polityki cen transferowych, modelowaniu rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz tworzeniu polityki cen transferowych. Autorka licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym redaktor naukowy oraz współautorka kompleksowej publikacji książkowej poświęconej zmianom przepisów w zakresie cen transferowych od 2017 roku pt.: „Lokalna i grupowa dokumentacja podatkowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze” oraz współautorka wydanej w 2022 r. publikacji książkowej „Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych.” Ekspert aktywnie uczestniczący w opracowywaniu rekomendacji Forum Cen Transferowych przy Ministrze Finansów. Doświadczony i uznany wykładowca w obszarze cen transferowych, obecny na rynku szkoleniowym ponad piętnaście lat.
 Informacje dodatkowe

Koszty udziału w szkoleniu:

1 360 zł + 23% VAT - za osobę

1 240 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, lunch oraz serwis kawowy, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO w wersji elektronicznej.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.