Skip to main content

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – ujęcie bilansowe i w świetle przepisów podatku CIT.

Termin: 28.06.2024 - 28.06.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Nasze szkolenie skupi się na kompleksowym omówieniu zasad amortyzacji środków trwałych, zarówno z perspektywy rachunkowości, jak i podatków. Głównym celem spotkania jest dostarczenie praktycznej wiedzy dotyczącej ujęcia bilansowego oraz zgodności z przepisami podatkowymi, co pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć i efektywniej zarządzać tym obszarem w swoich firmach.

Tematyka szkolenia obejmuje:
 • Zasady amortyzacji środków trwałych w ujęciu bilansowym.
 • Różnice między podejściem rachunkowym a podatkowym.
 • Przepisy podatkowe CIT dotyczące amortyzacji.
 • Strategie optymalizacji kosztów podatkowych związanych z amortyzacją.
I. Środki trwałe według ustawy o rachunkowości oraz Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”:
    1.Kryteria zaliczania składników do środków trwałych
    2. Zastosowanie zasady istotności – składniki o mało znaczącej wartości
    3. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej: 
        - cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych
        - koszty finansowania nabycia lub budowy środków trwałych
    4. Okres ekonomicznej użyteczności i wartość rezydualna
    5. Metody amortyzacji środków trwałych (liniowa, degresywna, zróżnicowanych odpisów)  
    6. Uproszczone rozwiązania w zakresie amortyzowania środków trwałych
    7. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych
    8. Późniejsze nakłady – remont czy ulepszenie?
    9. Likwidacja środków trwałych.

II. Środki trwałe w podatku dochodowym od osób prawnych:
    1. Warunki zaliczania składników do środków trwałych w prawie podatkowym.
    2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych. 
    3.  Metody amortyzacji podatkowej.
    4.  Indywidualne stawki amortyzacyjne.
    5.  Rozwiązania preferencyjne w zakresie amortyzacji.
    6.  Uproszczenia dla składników o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł.
    7.  Wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów.
    8.  Wydatki ulepszeniowe a wydatki odtworzeniowe.
    9.  Likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych.

Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.


Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
28.06.2024 - 28.06.2024 Transmisja ONLINE 4758124 540.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – ujęcie bilansowe i w świetle przepisów podatku CIT.

Termin: 28.06.2024 - 28.06.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Nasze szkolenie skupi się na kompleksowym omówieniu zasad amortyzacji środków trwałych, zarówno z perspektywy rachunkowości, jak i podatków. Głównym celem spotkania jest dostarczenie praktycznej wiedzy dotyczącej ujęcia bilansowego oraz zgodności z przepisami podatkowymi, co pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć i efektywniej zarządzać tym obszarem w swoich firmach.

Tematyka szkolenia obejmuje:
 • Zasady amortyzacji środków trwałych w ujęciu bilansowym.
 • Różnice między podejściem rachunkowym a podatkowym.
 • Przepisy podatkowe CIT dotyczące amortyzacji.
 • Strategie optymalizacji kosztów podatkowych związanych z amortyzacją.


Program

I. Środki trwałe według ustawy o rachunkowości oraz Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”:
    1.Kryteria zaliczania składników do środków trwałych
    2. Zastosowanie zasady istotności – składniki o mało znaczącej wartości
    3. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej: 
        - cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych
        - koszty finansowania nabycia lub budowy środków trwałych
    4. Okres ekonomicznej użyteczności i wartość rezydualna
    5. Metody amortyzacji środków trwałych (liniowa, degresywna, zróżnicowanych odpisów)  
    6. Uproszczone rozwiązania w zakresie amortyzowania środków trwałych
    7. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych
    8. Późniejsze nakłady – remont czy ulepszenie?
    9. Likwidacja środków trwałych.

II. Środki trwałe w podatku dochodowym od osób prawnych:
    1. Warunki zaliczania składników do środków trwałych w prawie podatkowym.
    2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych. 
    3.  Metody amortyzacji podatkowej.
    4.  Indywidualne stawki amortyzacyjne.
    5.  Rozwiązania preferencyjne w zakresie amortyzacji.
    6.  Uproszczenia dla składników o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł.
    7.  Wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów.
    8.  Wydatki ulepszeniowe a wydatki odtworzeniowe.
    9.  Likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych.

Prowadzący

Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.Informacje dodatkowe

Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.