Skip to main content

Lean Controlling - prezentacja zasad adaptacji narzędzi rachunkowości zarządczej.

Termin: 08.07.2024 - 10.07.2024
Cena: 3190.00 +VAT
Miejsce: Sopot
Hotel Haffner*****
ul. Haffnera 59

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu controllingu, które odbędzie się w urokliwym Sopocie w  Hotelu Haffner , celem szkolenia jest nie tylko dostarczenie Państwu wiedzy z dziedziny zasad adaptacji narzędzi rachunkowości zarządczej  stosowanych w  controllingu ale również zapewnienie komfortowego  i  przyjemnego pobytu podczas trwania szkolenia.

Podczas tego intensywnego dwudniowego szkolenia omówimy kluczowe zagadnienia dotyczące Systemu Lean Managemnt.

System Lean Managemnt nastwiony na optymalizację wyników, ciągłe usprawnienia czy ograniczenie niegospodarności wymaga wsparcia przez system rachunkowości zarządczej. Dzięki temu znane są obszary w jakich warto jest przeprowadzać działania optymalizacyjne. Możliwe jest również ustalenie kosztów i efektów takich działań. Wymogi Lean Management wyznaczyły standardy funkcjonowania rachunkowości zarządczej określone przez Lean Accouting. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną reguły adaptacji systemu controllingu finansowego do specyficznych wymogów Lean Managemnt. W szczególności przedstawione będą zasady identyfikacji kosztów istotnych zasobów, ustalanie ich wskaźników efektywności czy wykorzystania potencjału.  Zaprezentowane będą metody rozliczeń kosztów istotnych według szczegółowych reguł a kosztów mniejszej rangi w sposób uproszczony. Omówione będą zasady tworzenia budżetu nastawionego na optymalizację.

Wiedza i umiejętności: Zdobycie wiedzy z zakresu adaptacji narzędzia rachunku kosztów do potrzeb optymalizacji według koncepcji Lean Management.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów controllingu, analiz finansowych oraz specjaliści Lean Management.

Rola controllingu finansowego w koncepcji Lean Management:
 • Lean Management, Lean Accouting, i Lean Controlling
 • Wymogi stawiane rachunkowości przez koncepcję Lean Management
 • Wybrane przykłady różnic w tradycyjnym rachunku kosztów a metodzie Lean Accounting
Controlling w optymalizacji procesów gospodarczych: 
 • Audyt efektywności zasobów i procesów
 • System rachunkowości umożliwiającego optymalizację procesów
 • Mapowanie procesów gospodarczych i ustalanie kosztów pojedynczych etapów
 • Wskaźniki pomiaru efektywności i kosztochłonności zasobów oraz ich wykorzystanie w optymalizacji
 • Organizacja procesu optymalizacji
Adaptacja rachunkowości do wymogów optymalizacji w zakresie MPK:
 • Identyfikacja MPK na potrzeby optymalizacyjne
 • Rozdzielnie kosztów zasobów technicznych i osobowych w optymalizacji 
 • Prezentacja kosztów zasobów w układzie umożliwiającym ich optymalizację
 • Metody identyfikacji zawyżonych kosztów na poziomie danych szczegółowych pojedynczych zasobów
 • Wskaźniki ekonomiczne wykorzystywane do optymalizacji kosztów zasobów
Adaptacja rachunkowości do wymogów optymalizacji w zakresie kosztów produktów:
 • Prezentacja kosztów produktów według potrzeb optymalizacyjnych
 • Wielowymiarowa analiza kosztów produktów na potrzeby działań optymalizacyjnych
Kalkulacja kosztów produktów metodą Lean Accounting:
 • Szczegółowe techniki rozliczania kosztów istotnych zasobów
 • Uproszczone metody rozliczania kosztów mniejszej istotności
 • Okresy rozliczania kosztów pośrednich
 • Koszty przed i poprodukcyjne oraz metody ich rozliczania
 • Oddzielne rozliczanie kosztów gniazd produkcyjnych i ogólnowydziałowych
 • Rozliczania kosztów okresu
 • Ustalenie poziomów rozliczania kosztów pośrednich na produkty
Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej: 
 • Rozliczanie kosztów według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
 • Normalny i maksymalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnej
 • Podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne
 • Zakres identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Ewidencja na kontach księgowych kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Rozliczanie na produkty kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
 • Wskaźniki wykorzystania zdolności produkcyjnej zasobów
 • Kategorie kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
 • Okresy rozliczania kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej zasobów
 • Analiza kosztów niewykorzystanego potencjału w skali całego przedsiębiorstwa 
 • Prezentacja kosztów niewykorzystanego potencjału w raportach 
Rachunek kosztów dla działań optymalizacyjnych:
 • Rachunek usprawnień pojedynczych cech produktu
 • Wyznaczenie kosztów i efektów usprawnienia produktu
 • Ustalenie progu rentowności usprawnienia produktu
 • Likwidacja nieefektywnych i niewykorzystywanych zasobów
 • Obniżka kosztów stałych a koncepcja szczupłego przedsiębiorstwa
Rachunek kosztów docelowych w optymalizacji:
 • Identyfikacja pożądanych cech produktu
 • Porównanie produktu z wyrobami konkurencyjnymi 
 • Ustalenie ceny produktu na podstawie porównania z konkurencją
 • Identyfikacja cech produktu do optymalizacji
 • Wyznaczenie efektów finansowych optymalizacji wybranych cech produktu
Studium przypadku – Prezentacja adaptacji narzędzi controllingu do potrzeb optymalizacji procesu: 
 • Mapowanie przebiegu procesu
 • Identyfikacja wskaźników określających efektywność zasobów i czynności
 • Optymalizacja kosztów czynności zasobów
 • Optymalizacja kosztów faz procesu
 • Ustalenie efektów optymalizacji


Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redaktor czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu.  Konsultant, zrealizował liczne praktyczne wdrożenia systemów controllingu.
 


Koszt udziału w szkoleniu 3 190 zł/os. + 23 VAT.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:

 • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
 • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 08.07 do obiadu w dniu 10.07),
 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 640 zł/netto/),
 • nielimitowany wstęp do strefy saun, basenu oraz fitness.
Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (bez zakwaterowania) -  1 440 zł/os+23% VAT
Koszt udziału w wybranym dniu szkolenia (bez zakwaterowania) -  760 zł/os+23% VAT

Cena  szkolenia (bez zakwaterowania) obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch.

Informacje o hotelu: Hotel Haffner*****SOPOT

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
08.07.2024 - 10.07.2024 Sopot 4748024 3190.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Lean Controlling - prezentacja zasad adaptacji narzędzi rachunkowości zarządczej.

Termin: 08.07.2024 - 10.07.2024
Cena: 3190.00 +VAT
Miejsce: Sopot

Cel szkolenia

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu controllingu, które odbędzie się w urokliwym Sopocie w  Hotelu Haffner , celem szkolenia jest nie tylko dostarczenie Państwu wiedzy z dziedziny zasad adaptacji narzędzi rachunkowości zarządczej  stosowanych w  controllingu ale również zapewnienie komfortowego  i  przyjemnego pobytu podczas trwania szkolenia.

Podczas tego intensywnego dwudniowego szkolenia omówimy kluczowe zagadnienia dotyczące Systemu Lean Managemnt.

System Lean Managemnt nastwiony na optymalizację wyników, ciągłe usprawnienia czy ograniczenie niegospodarności wymaga wsparcia przez system rachunkowości zarządczej. Dzięki temu znane są obszary w jakich warto jest przeprowadzać działania optymalizacyjne. Możliwe jest również ustalenie kosztów i efektów takich działań. Wymogi Lean Management wyznaczyły standardy funkcjonowania rachunkowości zarządczej określone przez Lean Accouting. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną reguły adaptacji systemu controllingu finansowego do specyficznych wymogów Lean Managemnt. W szczególności przedstawione będą zasady identyfikacji kosztów istotnych zasobów, ustalanie ich wskaźników efektywności czy wykorzystania potencjału.  Zaprezentowane będą metody rozliczeń kosztów istotnych według szczegółowych reguł a kosztów mniejszej rangi w sposób uproszczony. Omówione będą zasady tworzenia budżetu nastawionego na optymalizację.

Wiedza i umiejętności: Zdobycie wiedzy z zakresu adaptacji narzędzia rachunku kosztów do potrzeb optymalizacji według koncepcji Lean Management.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów controllingu, analiz finansowych oraz specjaliści Lean Management.Program

Rola controllingu finansowego w koncepcji Lean Management:
 • Lean Management, Lean Accouting, i Lean Controlling
 • Wymogi stawiane rachunkowości przez koncepcję Lean Management
 • Wybrane przykłady różnic w tradycyjnym rachunku kosztów a metodzie Lean Accounting
Controlling w optymalizacji procesów gospodarczych: 
 • Audyt efektywności zasobów i procesów
 • System rachunkowości umożliwiającego optymalizację procesów
 • Mapowanie procesów gospodarczych i ustalanie kosztów pojedynczych etapów
 • Wskaźniki pomiaru efektywności i kosztochłonności zasobów oraz ich wykorzystanie w optymalizacji
 • Organizacja procesu optymalizacji
Adaptacja rachunkowości do wymogów optymalizacji w zakresie MPK:
 • Identyfikacja MPK na potrzeby optymalizacyjne
 • Rozdzielnie kosztów zasobów technicznych i osobowych w optymalizacji 
 • Prezentacja kosztów zasobów w układzie umożliwiającym ich optymalizację
 • Metody identyfikacji zawyżonych kosztów na poziomie danych szczegółowych pojedynczych zasobów
 • Wskaźniki ekonomiczne wykorzystywane do optymalizacji kosztów zasobów
Adaptacja rachunkowości do wymogów optymalizacji w zakresie kosztów produktów:
 • Prezentacja kosztów produktów według potrzeb optymalizacyjnych
 • Wielowymiarowa analiza kosztów produktów na potrzeby działań optymalizacyjnych
Kalkulacja kosztów produktów metodą Lean Accounting:
 • Szczegółowe techniki rozliczania kosztów istotnych zasobów
 • Uproszczone metody rozliczania kosztów mniejszej istotności
 • Okresy rozliczania kosztów pośrednich
 • Koszty przed i poprodukcyjne oraz metody ich rozliczania
 • Oddzielne rozliczanie kosztów gniazd produkcyjnych i ogólnowydziałowych
 • Rozliczania kosztów okresu
 • Ustalenie poziomów rozliczania kosztów pośrednich na produkty
Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej: 
 • Rozliczanie kosztów według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
 • Normalny i maksymalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnej
 • Podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne
 • Zakres identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Ewidencja na kontach księgowych kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Rozliczanie na produkty kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
 • Wskaźniki wykorzystania zdolności produkcyjnej zasobów
 • Kategorie kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
 • Okresy rozliczania kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej zasobów
 • Analiza kosztów niewykorzystanego potencjału w skali całego przedsiębiorstwa 
 • Prezentacja kosztów niewykorzystanego potencjału w raportach 
Rachunek kosztów dla działań optymalizacyjnych:
 • Rachunek usprawnień pojedynczych cech produktu
 • Wyznaczenie kosztów i efektów usprawnienia produktu
 • Ustalenie progu rentowności usprawnienia produktu
 • Likwidacja nieefektywnych i niewykorzystywanych zasobów
 • Obniżka kosztów stałych a koncepcja szczupłego przedsiębiorstwa
Rachunek kosztów docelowych w optymalizacji:
 • Identyfikacja pożądanych cech produktu
 • Porównanie produktu z wyrobami konkurencyjnymi 
 • Ustalenie ceny produktu na podstawie porównania z konkurencją
 • Identyfikacja cech produktu do optymalizacji
 • Wyznaczenie efektów finansowych optymalizacji wybranych cech produktu
Studium przypadku – Prezentacja adaptacji narzędzi controllingu do potrzeb optymalizacji procesu: 
 • Mapowanie przebiegu procesu
 • Identyfikacja wskaźników określających efektywność zasobów i czynności
 • Optymalizacja kosztów czynności zasobów
 • Optymalizacja kosztów faz procesu
 • Ustalenie efektów optymalizacji


Prowadzący

Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redaktor czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu.  Konsultant, zrealizował liczne praktyczne wdrożenia systemów controllingu.
 Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu 3 190 zł/os. + 23 VAT.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:

 • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
 • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 08.07 do obiadu w dniu 10.07),
 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 640 zł/netto/),
 • nielimitowany wstęp do strefy saun, basenu oraz fitness.
Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (bez zakwaterowania) -  1 440 zł/os+23% VAT
Koszt udziału w wybranym dniu szkolenia (bez zakwaterowania) -  760 zł/os+23% VAT

Cena  szkolenia (bez zakwaterowania) obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch.

Informacje o hotelu: Hotel Haffner*****SOPOT

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).