Skip to main content

Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji

Termin: 29.05.2024 - 29.05.2024
Cena: 520.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Opis szkolenia: Należności to niezwykle ważny aspekt funkcjonowania jednostek budżetowych. Prawidłowe ich ustalenie, dochodzenie, stosowanie ulg to kluczowe aspekty, które definiuje ustawa o finansach publicznych. Szkolenie przybliży uczestnikom podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem należności w obszarze ewidencji, klasyfikacji, sprawozdawczości i windykacji po zmianach prawnych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.
 
Cele i korzyści: 
uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych przy naliczaniu oraz dochodzeniu należności w jednostkach budżetowych,
poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania pomocnych  przepisów wewnętrznych dla uporządkowania funkcjonowania należności w jednostce,
dowiesz się, czy prawidłowo ujmujesz należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych. 
Odpowiemy na rożne pytania m.in.:
Czy przedawnienie należności następuje zawsze z końcem roku? Jaka powinna być procedura w jednostce związana z ujmowaniem księgowym przedawnienia należności?
Dla jakich należności nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej?
Kiedy koszty upomnienia stają się należnością?
 
1.Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a.należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b.przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane,
c.nadpłaty,
d.zaległości,
e.przedawnienia,
f.należności sporne i wątpliwe,
2.Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności – terminy, zasady; odsetki a kary.
3.Odpisy aktualizujące należności – ustalanie prawdopodobieństwa otrzymania należności wątpliwej  - zasady, ewidencja.
4.Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
a.umorzenie należności,
b.odroczenie terminu płatności,
c.rozłożenie zaległości na raty.
5.Windykacja należności – krok po kroku - ewidencja:
a.upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
b.koszty upomnienia – zasady, 
c.wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, wniosek egzekucyjny  – należności cywilnoprawne,
d.rekompensata za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych – istota,  zasady naliczania, 
e.kontrahent w likwidacji, upadłości,
f.postanowienia komornicze,
g.zakończenie postępowania egzekucyjnego,
h.koszty egzekucji.
6.Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
7.Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
8.Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:
a.potwierdzanie sald,
b.weryfikacja.
9.Należności i dochody w sprawozdaniach finansowych.
10.Pytania.


Agnieszka Drożdżal

Skarbnik w jednostce samorządowej od października 2001 r., wcześniej  główna księgowa. Od 1993 r. trener szkoleń dla organizacji pozarządowych - certyfikat z Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs w Warszawie - kurs trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji, planowanie, komunikacja, motywacja, budowanie zespołu, animacja środowisk lokalnych.
Cena:  520 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
29.05.2024 - 29.05.2024 Transmisja ONLINE 4704524 520.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji

Termin: 29.05.2024 - 29.05.2024
Cena: 520.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Opis szkolenia: Należności to niezwykle ważny aspekt funkcjonowania jednostek budżetowych. Prawidłowe ich ustalenie, dochodzenie, stosowanie ulg to kluczowe aspekty, które definiuje ustawa o finansach publicznych. Szkolenie przybliży uczestnikom podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem należności w obszarze ewidencji, klasyfikacji, sprawozdawczości i windykacji po zmianach prawnych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.
 
Cele i korzyści: 
uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych przy naliczaniu oraz dochodzeniu należności w jednostkach budżetowych,
poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania pomocnych  przepisów wewnętrznych dla uporządkowania funkcjonowania należności w jednostce,
dowiesz się, czy prawidłowo ujmujesz należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych. 
Odpowiemy na rożne pytania m.in.:
Czy przedawnienie należności następuje zawsze z końcem roku? Jaka powinna być procedura w jednostce związana z ujmowaniem księgowym przedawnienia należności?
Dla jakich należności nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej?
Kiedy koszty upomnienia stają się należnością?
 


Program

1.Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a.należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b.przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane,
c.nadpłaty,
d.zaległości,
e.przedawnienia,
f.należności sporne i wątpliwe,
2.Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności – terminy, zasady; odsetki a kary.
3.Odpisy aktualizujące należności – ustalanie prawdopodobieństwa otrzymania należności wątpliwej  - zasady, ewidencja.
4.Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
a.umorzenie należności,
b.odroczenie terminu płatności,
c.rozłożenie zaległości na raty.
5.Windykacja należności – krok po kroku - ewidencja:
a.upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
b.koszty upomnienia – zasady, 
c.wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, wniosek egzekucyjny  – należności cywilnoprawne,
d.rekompensata za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych – istota,  zasady naliczania, 
e.kontrahent w likwidacji, upadłości,
f.postanowienia komornicze,
g.zakończenie postępowania egzekucyjnego,
h.koszty egzekucji.
6.Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
7.Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
8.Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:
a.potwierdzanie sald,
b.weryfikacja.
9.Należności i dochody w sprawozdaniach finansowych.
10.Pytania.


Prowadzący

Agnieszka Drożdżal

Skarbnik w jednostce samorządowej od października 2001 r., wcześniej  główna księgowa. Od 1993 r. trener szkoleń dla organizacji pozarządowych - certyfikat z Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs w Warszawie - kurs trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji, planowanie, komunikacja, motywacja, budowanie zespołu, animacja środowisk lokalnych.Informacje dodatkoweCena:  520 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.