Skip to main content

NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNYM OD PODSTAW W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ – PODSTAWY NALICZANIA, WYMIAR NALEŻNOŚCI, PRZYPIS,ODPIS,NADPŁATA,ODSETKI,ZALEGŁOŚĆ ORAZ KWESTIA DECYZJI WYMIAROWYCH

Termin: 13.06.2024 - 13.06.2024
Cena: 520.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia


Celem szkolenia jest szeroka prezentacja podstawowych zagadnień dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym , które z uwagi na swoją specyfikę oraz masowość występowania wymagają bardzo precyzyjnego ustalenia zakresu przepisów właściwych dla takiej należności. 
Mając na uwadze powyższe , poznanie podstawowych reguł rządzących tymi należnościami jest punktem wyjścia dla dalszego działania jakim jest ujęcie księgowe oraz rozliczenia na potrzeby sprawozdawczości.
Skala tych należności oraz ich różnorodność musi być każdorazowo uwzględniania w procesie:
a) przypisu
b) odpisu
c) zarachowania wpływu
d) naliczania świadczeń ubocznych – na przykład odsetki
e) innych czynności związanych z ewidencją czy prezentacją w sprawozdaniach.

Korzyści ze szkolenia:
W ramach szkolenia uczestnicy poznają reguły i wyjątki związane z procesem naliczania niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym ze szczególnym uwzględnieniem podstaw, które to podstawy punktem wyjścia dla dalszych działań ewidencyjno-sprawozdawczych.
Adresaci szkolenia:
Skarbnicy, Głowni księgowi oraz pozostali pracownicy pionów finansowo-księgowych.

 

1. Pojęcie niepodatkowej należności o charakterze publicznoprawnym;
2. Wymiar należności niepodatkowej – co to jest wymiar
3. Niepodatkowa należność – zobowiązanie:
a) samoobliczenie
b) decyzja wymiarowa
4. Przypis niepodatkowej należności
5. Odpis niepodatkowej należności
6. Niepodatkowa należność jako zaległość
7. Nadpłata i jej rozliczanie
8. Decyzje wymiarowe;
9. Przykłady niepodatkowych należności – ewidencja księgowa 
10. Niepodatkowe należności jako zobowiązanie – dla jednej jednostki to dochód a dla innej to wydatek
11. Niepodatkowe należności a sprawozdawczość
12. Pytania i dyskusjaMaciej Wojdowski

specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno-finasowych jednostek sektora finansów publicznych. Wieloletni współpracownik INFOR Training w zakresie szkoleń dla sektora publicznego. Na zlecenie INFOR Training poprowadził szkolenia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
Cena:  520 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
13.06.2024 - 13.06.2024 Transmisja ONLINE 4747924 520.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNYM OD PODSTAW W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ – PODSTAWY NALICZANIA, WYMIAR NALEŻNOŚCI, PRZYPIS,ODPIS,NADPŁATA,ODSETKI,ZALEGŁOŚĆ ORAZ KWESTIA DECYZJI WYMIAROWYCH

Termin: 13.06.2024 - 13.06.2024
Cena: 520.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia


Celem szkolenia jest szeroka prezentacja podstawowych zagadnień dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym , które z uwagi na swoją specyfikę oraz masowość występowania wymagają bardzo precyzyjnego ustalenia zakresu przepisów właściwych dla takiej należności. 
Mając na uwadze powyższe , poznanie podstawowych reguł rządzących tymi należnościami jest punktem wyjścia dla dalszego działania jakim jest ujęcie księgowe oraz rozliczenia na potrzeby sprawozdawczości.
Skala tych należności oraz ich różnorodność musi być każdorazowo uwzględniania w procesie:
a) przypisu
b) odpisu
c) zarachowania wpływu
d) naliczania świadczeń ubocznych – na przykład odsetki
e) innych czynności związanych z ewidencją czy prezentacją w sprawozdaniach.

Korzyści ze szkolenia:
W ramach szkolenia uczestnicy poznają reguły i wyjątki związane z procesem naliczania niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym ze szczególnym uwzględnieniem podstaw, które to podstawy punktem wyjścia dla dalszych działań ewidencyjno-sprawozdawczych.
Adresaci szkolenia:
Skarbnicy, Głowni księgowi oraz pozostali pracownicy pionów finansowo-księgowych.

 

Program


1. Pojęcie niepodatkowej należności o charakterze publicznoprawnym;
2. Wymiar należności niepodatkowej – co to jest wymiar
3. Niepodatkowa należność – zobowiązanie:
a) samoobliczenie
b) decyzja wymiarowa
4. Przypis niepodatkowej należności
5. Odpis niepodatkowej należności
6. Niepodatkowa należność jako zaległość
7. Nadpłata i jej rozliczanie
8. Decyzje wymiarowe;
9. Przykłady niepodatkowych należności – ewidencja księgowa 
10. Niepodatkowe należności jako zobowiązanie – dla jednej jednostki to dochód a dla innej to wydatek
11. Niepodatkowe należności a sprawozdawczość
12. Pytania i dyskusjaProwadzący

Maciej Wojdowski

specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno-finasowych jednostek sektora finansów publicznych. Wieloletni współpracownik INFOR Training w zakresie szkoleń dla sektora publicznego. Na zlecenie INFOR Training poprowadził szkolenia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowychInformacje dodatkoweCena:  520 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.