Skip to main content

Doskonalenie umiejętności. Warsztaty - Import i porządkowanie danych, automatyczne ładowanie danych do Excela, analiza oraz dynamiczna prezentacja. Wykorzystanie dodatków Excela - POWER QUERY - POWER PIVOT.

Termin: 18.07.2024 - 19.07.2024
Cena: 1520.00 +VAT
Miejsce: Katowice
Hotel Vienna House Easy Angelo Katowice****
Sokolska 24
Mapa Dojazdu

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest dla osób intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, dobrze znających podstawy używania Excela, pragnących wykorzystać dodatki Excela – Power Query oraz Powe Pivot.

Korzyści:
Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do optymalnego pobierania i przekształcania danych, kreatywnej analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym szybkie podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel oraz jego dodatków jakimi są POWER PIVOT i POWER QUERY uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną. 
 
Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik potrafi:
 • Automatycznie importować, analizować w Excelu informacje z własnego systemu informatycznego
 • Budować zaawansowane raporty w oparciu o dane pobrane w Power Pivot czy Power Query
 • Zautomatyzować wiele powtarzających się czynności w procesach analiz
 • Skutecznie wykorzystać  tabele,  wykresy przestawne i inne narzędzia 
 • Skutecznie prezentować informacje biznesową narzędziami oraz dodatkami Excela
Metody:
Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu.
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.
 
Czas zajęć dla jednej grupy to dwa dni szkoleniowe, zajęcia od 9.00 do 15.00.  
Program warsztatu obejmuje między innymi następującą tematykę:

1. 
Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela, instalacja dodatków
2. Zarządzanie nazwami, deklarowanie nazw dynamicznych, szerokie wykorzystanie nazw zakresów
3. Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych:
 • Klasyczne narzędzia pobierania danych – MS Query -  źródła danych Excela, kwerendy baz danych, pobieranie danych z różnych źródeł, pliki tekstowe, wykorzystanie Internetu 
 • Dodatek Power Query:
1. Instalacja dodatku jego konfiguracja oraz Interfejs użytkownika.
2. Tworzenie źródeł danych oraz importowanie danych:

ꟷ z pliku (m.in. Excel, .csv, .xml, .pdf, .txt) 
ꟷ z wielu plików jednocześnie, z danego folderu
ꟷ z zasobów sieciowych - strony internetowe
3. Przygotowanie danych:
ꟷ Filtrowanie danych i Sortowanie danych
ꟷ Usuwanie oraz zachowywanie wierszy oraz kolumn
ꟷ Przekształcanie kolumn i wierszy
ꟷ Transpozycja danych
ꟷ Przekształcanie informacji tekstowych ( przycinanie, zamiana wielkości liter, dodawanie prefiksów i sufiksów, wyodrębnianie tekstu, itp.)
ꟷ Przekształcanie dat (dzień tygodnia, miesiąc, rok, tydzień roku, itp.)
ꟷ Praca na liczbach (klasyczne operacje, zaokrąglanie itp.)
ꟷ Grupowanie i agregowanie danych
ꟷ Dzielenie kolumn oraz scalanie kolumn
ꟷ Tworzenie własnych kolumn niestandardowych, kolumny warunkowe, kolumny z przykładów, tworzenie kolumn opartych o daty, liczby lub tekst
4. Działania na zapytaniach:
ꟷ Łączenie oraz scalanie zapytań
ꟷ Rodzaje sprzężeń między zapytaniami
ꟷ Ustawienia ładowania danych
ꟷ Duplikowanie i odwołania do zapytań
ꟷ Odświeżanie oraz automatyzacja importu danych z Power Query  do Excela
ꟷ Powrót z Excela do danych w Power Query – dalsza edycja zapytań
 • Dodatek Power Pivot:
1. Instalacja dodatku jego konfiguracja oraz Interfejs użytkownika.
2. Importowanie danych zewnętrznych do Power Pivot:

ꟷ Import z pliku (Excel, .csv, .xml, tekstowe), 
klasycznie Ctrl+C - Ctrl+V, z bazy danych
ꟷ Dane importowane przy użyciu dodatku Power Query
ꟷ Filtrowanie danych przy imporcie
ꟷ Wybieranie kolumn przy imporcie
3. Zarządzanie danymi w Power Pivot:
ꟷ Widoki danych – widok diagramu
ꟷ Tworzenie modelu danych i hierarchii – budowanie i edycja relacji
ꟷ Typy i formaty danych, sortowanie, filtrowanie danych w modelu
ꟷ Tworzenie kolumn i miar obliczeniowych
ꟷ Inicjacja tabeli przestawnej w Power Pivot
 • Tabela przestawna:
4. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych:
ꟷ zasady tworzenia tabel przestawnych
ꟷ Proces tworzenia i organizacji tabeli przestawnej - Excel
ꟷ Tabela przestawna - różnice między dodatkiem  Power Pivot a arkuszem Excel
ꟷ Łączenie pól z różnych źródeł w  tabeli przestawnej, spłaszczona tabela przestawna
ꟷ Powrót i edycja do aktywnego modelu w Power Pivot
ꟷ Własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych
ꟷ formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
ꟷ Wykorzystanie fragmentatorów do zaawansowanej prezentacji danych biznesowych, prezentacja danych w czasie – dynamiczna oś czasu
ꟷ Tworzenie, formatowanie, filtrowanie wykresów przestawnych
 • Inne narzędzia analizy danych:
5. Sumy częściowe.
6. Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych:

ꟷ dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
7. Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach.
8. tworzenie własnych dodatków.

 

Janusz Gach

doświadczony wykładowca, trener. Specjalizuje się między innymi w tematyce zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizach związanych z potrzebami biznesu. Autor wielu programów szkoleniowych z dziedziny wykorzystania informatyki we wspomaganiu zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Autor kilku podręczników z zakresu pracy w systemach MS Windows, obsłudze arkusza kalkulacyjnego MS Excel, obsłudze edytora MS Word


Cena: 
1 520 zł+ 23 VAT - za jedną osobę
1 320 zł+ 23% VAT - za osobę z własnym komputerem (prosimy o zaznaczenie na formularzu zgłoszeniowych w polu UWAGI).

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe oraz certyfikat w wersji elektronicznej,
 • lunch, serwis kawowy.
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
18.07.2024 - 19.07.2024 Katowice 4599823 1520.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Doskonalenie umiejętności. Warsztaty - Import i porządkowanie danych, automatyczne ładowanie danych do Excela, analiza oraz dynamiczna prezentacja. Wykorzystanie dodatków Excela - POWER QUERY - POWER PIVOT.

Termin: 18.07.2024 - 19.07.2024
Cena: 1520.00 +VAT
Miejsce: Katowice

Cel szkolenia

Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest dla osób intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, dobrze znających podstawy używania Excela, pragnących wykorzystać dodatki Excela – Power Query oraz Powe Pivot.

Korzyści:
Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do optymalnego pobierania i przekształcania danych, kreatywnej analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym szybkie podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel oraz jego dodatków jakimi są POWER PIVOT i POWER QUERY uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną. 
 
Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik potrafi:
 • Automatycznie importować, analizować w Excelu informacje z własnego systemu informatycznego
 • Budować zaawansowane raporty w oparciu o dane pobrane w Power Pivot czy Power Query
 • Zautomatyzować wiele powtarzających się czynności w procesach analiz
 • Skutecznie wykorzystać  tabele,  wykresy przestawne i inne narzędzia 
 • Skutecznie prezentować informacje biznesową narzędziami oraz dodatkami Excela
Metody:
Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu.
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.
 
Czas zajęć dla jednej grupy to dwa dni szkoleniowe, zajęcia od 9.00 do 15.00.  


Program

Program warsztatu obejmuje między innymi następującą tematykę:

1. 
Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela, instalacja dodatków
2. Zarządzanie nazwami, deklarowanie nazw dynamicznych, szerokie wykorzystanie nazw zakresów
3. Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych:
 • Klasyczne narzędzia pobierania danych – MS Query -  źródła danych Excela, kwerendy baz danych, pobieranie danych z różnych źródeł, pliki tekstowe, wykorzystanie Internetu 
 • Dodatek Power Query:
1. Instalacja dodatku jego konfiguracja oraz Interfejs użytkownika.
2. Tworzenie źródeł danych oraz importowanie danych:

ꟷ z pliku (m.in. Excel, .csv, .xml, .pdf, .txt) 
ꟷ z wielu plików jednocześnie, z danego folderu
ꟷ z zasobów sieciowych - strony internetowe
3. Przygotowanie danych:
ꟷ Filtrowanie danych i Sortowanie danych
ꟷ Usuwanie oraz zachowywanie wierszy oraz kolumn
ꟷ Przekształcanie kolumn i wierszy
ꟷ Transpozycja danych
ꟷ Przekształcanie informacji tekstowych ( przycinanie, zamiana wielkości liter, dodawanie prefiksów i sufiksów, wyodrębnianie tekstu, itp.)
ꟷ Przekształcanie dat (dzień tygodnia, miesiąc, rok, tydzień roku, itp.)
ꟷ Praca na liczbach (klasyczne operacje, zaokrąglanie itp.)
ꟷ Grupowanie i agregowanie danych
ꟷ Dzielenie kolumn oraz scalanie kolumn
ꟷ Tworzenie własnych kolumn niestandardowych, kolumny warunkowe, kolumny z przykładów, tworzenie kolumn opartych o daty, liczby lub tekst
4. Działania na zapytaniach:
ꟷ Łączenie oraz scalanie zapytań
ꟷ Rodzaje sprzężeń między zapytaniami
ꟷ Ustawienia ładowania danych
ꟷ Duplikowanie i odwołania do zapytań
ꟷ Odświeżanie oraz automatyzacja importu danych z Power Query  do Excela
ꟷ Powrót z Excela do danych w Power Query – dalsza edycja zapytań
 • Dodatek Power Pivot:
1. Instalacja dodatku jego konfiguracja oraz Interfejs użytkownika.
2. Importowanie danych zewnętrznych do Power Pivot:

ꟷ Import z pliku (Excel, .csv, .xml, tekstowe), 
klasycznie Ctrl+C - Ctrl+V, z bazy danych
ꟷ Dane importowane przy użyciu dodatku Power Query
ꟷ Filtrowanie danych przy imporcie
ꟷ Wybieranie kolumn przy imporcie
3. Zarządzanie danymi w Power Pivot:
ꟷ Widoki danych – widok diagramu
ꟷ Tworzenie modelu danych i hierarchii – budowanie i edycja relacji
ꟷ Typy i formaty danych, sortowanie, filtrowanie danych w modelu
ꟷ Tworzenie kolumn i miar obliczeniowych
ꟷ Inicjacja tabeli przestawnej w Power Pivot
 • Tabela przestawna:
4. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych:
ꟷ zasady tworzenia tabel przestawnych
ꟷ Proces tworzenia i organizacji tabeli przestawnej - Excel
ꟷ Tabela przestawna - różnice między dodatkiem  Power Pivot a arkuszem Excel
ꟷ Łączenie pól z różnych źródeł w  tabeli przestawnej, spłaszczona tabela przestawna
ꟷ Powrót i edycja do aktywnego modelu w Power Pivot
ꟷ Własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych
ꟷ formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
ꟷ Wykorzystanie fragmentatorów do zaawansowanej prezentacji danych biznesowych, prezentacja danych w czasie – dynamiczna oś czasu
ꟷ Tworzenie, formatowanie, filtrowanie wykresów przestawnych
 • Inne narzędzia analizy danych:
5. Sumy częściowe.
6. Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych:

ꟷ dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
7. Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach.
8. tworzenie własnych dodatków.

 

Prowadzący

Janusz Gach

doświadczony wykładowca, trener. Specjalizuje się między innymi w tematyce zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizach związanych z potrzebami biznesu. Autor wielu programów szkoleniowych z dziedziny wykorzystania informatyki we wspomaganiu zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Autor kilku podręczników z zakresu pracy w systemach MS Windows, obsłudze arkusza kalkulacyjnego MS Excel, obsłudze edytora MS WordInformacje dodatkowe

Cena: 
1 520 zł+ 23 VAT - za jedną osobę
1 320 zł+ 23% VAT - za osobę z własnym komputerem (prosimy o zaznaczenie na formularzu zgłoszeniowych w polu UWAGI).

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe oraz certyfikat w wersji elektronicznej,
 • lunch, serwis kawowy.
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.