Skip to main content

Sprawozdanie finansowe - jak czytać i rozumieć treść sprawozdań finansowych.

Termin: 27.06.2024 - 27.06.2024
Cena: 690.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem tego szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego czytania, analizowania i interpretowania sprawozdań finansowych, co umożliwi im podejmowanie lepszych decyzji biznesowych oraz efektywną komunikację z różnymi kontrahentami.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętność czytania i interpretacji sprawozdań finansowych. Przykłady praktyczne prezentowane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie kluczowych obszarów ryzyka i błędów popełnianych przez jednostki w trakcie opracowania dokumentacji do sprawozdania.
1.Wprowadzenie
2.Prawo bilansowe obowiązujące w Polsce
3.Format sprawozdań finansowych w Polsce
4.Informacje w sprawozdaniu finansowym
5.Treść sprawozdań finansowych 
6.Wybrane aspekty analizy wskaźnikowej
7.Rachunek przepływów pieniężnych – analiza i interpretacja jego segmentów
8.Obszary ryzyka związane z „księgowością kreatywną”
9.Polityka rachunkowości 
10.Wartości szacunkowych wg polskich i międzynarodowych standardów
11.Korekty dotyczące lat poprzednich
12.Wydarzenia po dniu bilansowym i ich wpływ na ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
13.Zmiany składu osób zarządzających a ryzyko korekt w sprawozdaniu finansowym
14.Przykład praktyczny
15.Dyskusja i zakończenie.
 
 


Michał Kołosowski

Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA. Michał Kołosowski jest Partnerem  w grupie kapitałowej UHY ECA wchodzącej w skład międzynarodowej sieci niezależnych prawnie firm audytorskich i konsultingowych.

Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu due diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Jest także współautorem publikacji z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości.


Cena*:  690 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby 
   
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. 


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
27.06.2024 - 27.06.2024 Transmisja ONLINE 4757124 690.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Sprawozdanie finansowe - jak czytać i rozumieć treść sprawozdań finansowych.

Termin: 27.06.2024 - 27.06.2024
Cena: 690.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem tego szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego czytania, analizowania i interpretowania sprawozdań finansowych, co umożliwi im podejmowanie lepszych decyzji biznesowych oraz efektywną komunikację z różnymi kontrahentami.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętność czytania i interpretacji sprawozdań finansowych. Przykłady praktyczne prezentowane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie kluczowych obszarów ryzyka i błędów popełnianych przez jednostki w trakcie opracowania dokumentacji do sprawozdania.


Program

1.Wprowadzenie
2.Prawo bilansowe obowiązujące w Polsce
3.Format sprawozdań finansowych w Polsce
4.Informacje w sprawozdaniu finansowym
5.Treść sprawozdań finansowych 
6.Wybrane aspekty analizy wskaźnikowej
7.Rachunek przepływów pieniężnych – analiza i interpretacja jego segmentów
8.Obszary ryzyka związane z „księgowością kreatywną”
9.Polityka rachunkowości 
10.Wartości szacunkowych wg polskich i międzynarodowych standardów
11.Korekty dotyczące lat poprzednich
12.Wydarzenia po dniu bilansowym i ich wpływ na ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
13.Zmiany składu osób zarządzających a ryzyko korekt w sprawozdaniu finansowym
14.Przykład praktyczny
15.Dyskusja i zakończenie.
 
 


Prowadzący

Michał Kołosowski

Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA. Michał Kołosowski jest Partnerem  w grupie kapitałowej UHY ECA wchodzącej w skład międzynarodowej sieci niezależnych prawnie firm audytorskich i konsultingowych.

Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu due diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Jest także współautorem publikacji z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości.Informacje dodatkowe

Cena*:  690 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby 
   
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.