Skip to main content

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2024r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 22.05.2024 - 22.05.2024
Cena: 490.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

 podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych PIT.
1.    Omówienie przełomowego wyroku NSA w sprawie przychodów delegowanych pracowników
2.    Ryczałt za używanie pojazdu prywatnego pracownika dla celów służbowych – omówienie problemu w kontekście  sprzecznych stanowisk Sądów
3.    Opodatkowanie samochodów służbowych w aktualnych wyjaśnieniach organów skarbowych w tym m.in. zwroty za  ładowanie służbowego samochodu elektrycznego we własnym zakresie przez pracownika poza godzinami pracy
4.    Samochód dla Prezesa na kontrakcie managerskim – kiedy przychód a kiedy nie
5.    Karty paliwowe dla pracowników – skutki podatkowo-składkowe
6.    Zwroty dla pracowników zamiejscowych kosztów podróży, zakwaterowania, dojazdu do pracy w pracy hybrydowej
7.    Przekroczenie progu podatkowego w uldze dla m.in. samotnego rodzica a konsekwencje na druku PIT 2 -omówienie
8.    Formularz PIT 2 ( 9 )  od roku  2023–  nowe interpretacje, omówienie, wybrane problemy
9.    Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków – szczegółowe omówienie
10.    Ulga dla Seniorów . Kontynuacja pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego, moment powstania  przychodu-wybrane problemy podatkowe - omówienie
11.    Ulga 4+ w zaliczkach –wybrane problemy
12.    Zmiana kwalifikacji umowy, zwrot składek ZUS a PIT 11 oraz PIT 4R
13.    Praca zdalna a podatek w tym m.in. podróż służbowa pracownika zdalnego, ryczałty.
14.    Obowiązki płatnika przy nieodpłatnym udostępnianiu mieszkania zleceniobiorcom
15.    Podnoszenie kwalifikacji pracownika a umorzenie dofinansowania
16.    Kursy językowe dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej – omówienie uwarunkowań ewentualnego zwolnienia  przychodu
17.    Ulga dla młodych przy umowie sponsoringu omówienie
18.    Posiłki finansowane przez pracodawcę a skutki podatkowe m.in. omówienie warunków potencjalnego zwolnienia, w  tym usług cateringowych na rzecz pracowników
19.    Opodatkowanie odszkodowań -  obowiązki płatnika– wybrane problemy
20.    Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy w kontekście świadczeń ponoszonych przez zakład pracy za  pracowników /członków ich rodzin m.in. dzieci, w tym m.in. karty podarunkowe, bony podarunkowe, karty pre paid, system kafeteryjny
21.    Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów firmowych
22.    Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę
23.    Strata w stosunku pracy ?!
24.    Świadczenia socjalne a podatek –wybrane problemy w tym m.in. świadczenia na rzecz członków rodzin  pracowników, problemy związane ze współfinansowaniem świadczeń przez związki zawodowe
25.    Karta multisport –skutki podatkowo - składkowe
26.    Opodatkowanie świadczeń dla emerytów/rencistów w kontekście zwolnień podatkowych omówienie
27.    Wygrane w grach i konkursach – skutki podatkowe dla płatnika -omówienie
28.    Obsługa podatkowa nie rezydentów w tym Ukraińców pracujących na umowach cywilnych – wyjaśnienia organów  skarbowych
29.    Umowa o dzieło/zlecenia  osoby prowadzącej działalność gospodarczą zawarta poza działalnością gospodarczą
30.    Wypłaty po śmierci pracowników/zleceniobiorców/radnych w tym zasiłków – skutki podatkowe
31.    Koszty z tytułu praw autorskich – wybrane problemy
32.    Prezenty dla kontrahentów w aspekcie podatkowym
33.    Odpowiedzialność płatnika  w kontekście zgłoszenia odpowiedzialnego pracownika do Urzędu Skarbowego
34.    Pytania i odpowiedzi
 

Piotr Kossakowski

ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Były pracownik Ministerstwa Finansów z 18 letnim doświadczeniem w zakresie podatków dochodowych. Autor licznych artykułów, oraz komentarzy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 

 

 

 


TRANSMISJA ONLINE*: w trosce o szeroką dostępność naszych usług  oraz Państwa wygodę, uruchomiliśmy również powyższe zajęcia w formule online. Oznacza to, że bez konieczności wychodzenia z domu, możecie Państwo uczestniczyć w powyższym szkoleniu.

Transmisję można odbierać z każdego urządzenia mobilnego, co oznacza, że uczestnikiem naszego kursu można być niemal z każdego miejsca na ziemi, wystarczy posiadać chociażby telefon z dostępem do Internetu.

Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz koszty transportu uczestnikom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.
Jak to działa?

  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa potwierdzenie realizacji szkolenia oraz link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań

Cena: 490 zł + 23% VAT*
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe oraz certyfikat BDO Academy przesłany w wersji elektronicznej

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
22.05.2024 - 22.05.2024 Transmisja ONLINE 4734824 490.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2024r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 22.05.2024 - 22.05.2024
Cena: 490.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

 podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych PIT.

Program

1.    Omówienie przełomowego wyroku NSA w sprawie przychodów delegowanych pracowników
2.    Ryczałt za używanie pojazdu prywatnego pracownika dla celów służbowych – omówienie problemu w kontekście  sprzecznych stanowisk Sądów
3.    Opodatkowanie samochodów służbowych w aktualnych wyjaśnieniach organów skarbowych w tym m.in. zwroty za  ładowanie służbowego samochodu elektrycznego we własnym zakresie przez pracownika poza godzinami pracy
4.    Samochód dla Prezesa na kontrakcie managerskim – kiedy przychód a kiedy nie
5.    Karty paliwowe dla pracowników – skutki podatkowo-składkowe
6.    Zwroty dla pracowników zamiejscowych kosztów podróży, zakwaterowania, dojazdu do pracy w pracy hybrydowej
7.    Przekroczenie progu podatkowego w uldze dla m.in. samotnego rodzica a konsekwencje na druku PIT 2 -omówienie
8.    Formularz PIT 2 ( 9 )  od roku  2023–  nowe interpretacje, omówienie, wybrane problemy
9.    Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków – szczegółowe omówienie
10.    Ulga dla Seniorów . Kontynuacja pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego, moment powstania  przychodu-wybrane problemy podatkowe - omówienie
11.    Ulga 4+ w zaliczkach –wybrane problemy
12.    Zmiana kwalifikacji umowy, zwrot składek ZUS a PIT 11 oraz PIT 4R
13.    Praca zdalna a podatek w tym m.in. podróż służbowa pracownika zdalnego, ryczałty.
14.    Obowiązki płatnika przy nieodpłatnym udostępnianiu mieszkania zleceniobiorcom
15.    Podnoszenie kwalifikacji pracownika a umorzenie dofinansowania
16.    Kursy językowe dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej – omówienie uwarunkowań ewentualnego zwolnienia  przychodu
17.    Ulga dla młodych przy umowie sponsoringu omówienie
18.    Posiłki finansowane przez pracodawcę a skutki podatkowe m.in. omówienie warunków potencjalnego zwolnienia, w  tym usług cateringowych na rzecz pracowników
19.    Opodatkowanie odszkodowań -  obowiązki płatnika– wybrane problemy
20.    Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy w kontekście świadczeń ponoszonych przez zakład pracy za  pracowników /członków ich rodzin m.in. dzieci, w tym m.in. karty podarunkowe, bony podarunkowe, karty pre paid, system kafeteryjny
21.    Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów firmowych
22.    Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę
23.    Strata w stosunku pracy ?!
24.    Świadczenia socjalne a podatek –wybrane problemy w tym m.in. świadczenia na rzecz członków rodzin  pracowników, problemy związane ze współfinansowaniem świadczeń przez związki zawodowe
25.    Karta multisport –skutki podatkowo - składkowe
26.    Opodatkowanie świadczeń dla emerytów/rencistów w kontekście zwolnień podatkowych omówienie
27.    Wygrane w grach i konkursach – skutki podatkowe dla płatnika -omówienie
28.    Obsługa podatkowa nie rezydentów w tym Ukraińców pracujących na umowach cywilnych – wyjaśnienia organów  skarbowych
29.    Umowa o dzieło/zlecenia  osoby prowadzącej działalność gospodarczą zawarta poza działalnością gospodarczą
30.    Wypłaty po śmierci pracowników/zleceniobiorców/radnych w tym zasiłków – skutki podatkowe
31.    Koszty z tytułu praw autorskich – wybrane problemy
32.    Prezenty dla kontrahentów w aspekcie podatkowym
33.    Odpowiedzialność płatnika  w kontekście zgłoszenia odpowiedzialnego pracownika do Urzędu Skarbowego
34.    Pytania i odpowiedzi
 

Prowadzący

Piotr Kossakowski

ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Były pracownik Ministerstwa Finansów z 18 letnim doświadczeniem w zakresie podatków dochodowych. Autor licznych artykułów, oraz komentarzy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 

 

 

 Informacje dodatkowe

TRANSMISJA ONLINE*: w trosce o szeroką dostępność naszych usług  oraz Państwa wygodę, uruchomiliśmy również powyższe zajęcia w formule online. Oznacza to, że bez konieczności wychodzenia z domu, możecie Państwo uczestniczyć w powyższym szkoleniu.

Transmisję można odbierać z każdego urządzenia mobilnego, co oznacza, że uczestnikiem naszego kursu można być niemal z każdego miejsca na ziemi, wystarczy posiadać chociażby telefon z dostępem do Internetu.

Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz koszty transportu uczestnikom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.
Jak to działa?

  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa potwierdzenie realizacji szkolenia oraz link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań

Cena: 490 zł + 23% VAT*
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe oraz certyfikat BDO Academy przesłany w wersji elektronicznej

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.