Skip to main content

Polska ustawa o ochronie sygnalistów - najnowsze zmiany

Termin: 09.07.2024 - 09.07.2024
Cena: 490.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

poznanie przez uczestników wymagań najnowszego projektu Ustawy o ochronie sygnalistów.
W Polsce prace nad przepisami implementującymi do krajowego porządku prawnego tzw. Dyrektywę o ochronie sygnalistów rozpoczęły się w październiku 2021 roku, co oznacza, że od rozpoczęcia prac minęły już ponad dwa lata. Przez cały ten okres, w Rządowym Centrum Legislacji pojawiło się kilka projektów ustawy. W styczniu przyśpieszono prace i publikacje kolejnego projektu ustawy. Nie upłynęły jeszcze nawet dwa miesiące od tego momentu, a już pojawił się kolejny projekt (projekt z dnia 26 lutego 2024 roku). Wśród najważniejszych zmian jakie pojawiły się w najnowszym projekcie jest rozszerzenie katalogu naruszeń prawa, czyli działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, które obligatoryjnie będą stanowić zakres przedmiotowy procedur zgłaszania nieprawidłowości.  Zakres ten został rozszerzony o wolności i prawa człowieka i obywatela, korupcję, handel ludźmi oraz prawo pracy.
1.    Wstęp – podstawowe informacje.
2.    Obowiązek prawny.

1)    Dyrektywa z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
2)    Pozostałe ważne przepisy prawa;
3)    Najnowszy projekt krajowej ustawy o ochronie sygnalistów oraz najważniejsze zmiany w   do Dyrektywy.  
3.    System zgłaszania nieprawidłowości – niezbędna dokumentacja w myśl najnowszego projektu ustawy!
4.    Poufność a anonimowość sygnalisty.
5.    Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

1)    Obszary oddziaływania Dyrektywy;
2)    Kim mogą być zgłaszający naruszenia?
6.    Obowiązki pracodawcy podczas procesu wdrożeniowego.
7.    Wprowadzanie realnych procedur ochrony sygnalistów.
8.    Kary i środki karne.
9.    Wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń. - Jak ma wyglądać procedura – każdy z uczestników otrzyma wzorcowe dokumenty!
10.    Praktyczne tworzenie kanału bezpiecznej dystrybucji informacji – co to oznacza i jak to zrobić?
11.    Nowe obowiązki w kontekście ochrony danych osobowych podczas procesu wdrożeniowego – jak zaimplementować je w praktyce?
12.    Konieczność wprowadzenia procedur zapewniających ochronę tożsamości:

1)    każdej osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty);
2)    osób, których dotyczy zgłoszenie (potencjalny „sprawca”);
3)    oraz osób trzecich, o których mowa w zgłoszeniu (np. świadków).
13.    „Państwa członkowskie mają zapewnić jej skuteczność korzystając z wytycznych RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych konkretnego państwa” – co to oznacza w praktyce?
14.    Opracowywanie oraz omawianie dokumentacji w związku z obowiązkiem:

1)    opracowania i wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
2)    wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
3)    określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
4)    określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
5)    określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
6)    określenia zasad zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia,
7)    określenia  rodzaju i charakteru działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia,
8)    określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.
15.    Ochrona sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych.
16.    W jaki sposób przyjmować zgłoszenia zgodnie z najnowszym projektem ustawy?

1)    Ile mamy czasu na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia?
2)    Jakie mamy obowiązki w związku z przyjęciem zgłoszenia?
17.    Omawianie dokumentacji wewnętrznej w postaci Polityki Ochrony Sygnalistów.
18.    Nowa wersja projektu ustawy o ochronie sygnalistów – 8 kluczowych zmian.

1)    Nowe obowiązki związane z ochroną sygnalistów - które podmioty zatrudniające obejmą?
2)    Jak będzie ustalany poziom zatrudnienia na potrzeby stosowania nowych przepisów?
3)    Ile wydłużony zostanie termin wdrożenia obowiązków dla największych pracodawców?
4)    Co nowego projekt ustawy przewiduje w zakresie obowiązkowych elementów procedury wewnętrznej?
5)    Czy obsługa zgłoszeń anonimowych będzie obowiązkowa?
6)    Jakie sankcje za naruszenie przepisów przewiduje nowa wersja projektu ustawy?
19.    Konsultacje z prelegentem.

Polityka Ochrony Sygnalistów – dokument określający środki ochrony dla osób zgłaszających nieprawidłowości oraz sankcje za podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów. Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (przewidujący, jak już wspomniano, kary nawet do 60 mln zł) sugeruje, że również w przypadku ustawy dedykowanej sygnalistom sankcje za podejmowanie działań odwetowych lub niewypełnienie obowiązków związanych z wdrożeniem systemu zgłaszania nieprawidłowości mogą być bardzo dotkliwe.

 

TRANSMISJA ONLINE :

Transmisję można odbierać z każdego urządzenia mobilnego, co oznacza, że uczestnikiem naszego kursu można być niemal z każdego miejsca na ziemi, wystarczy posiadać chociażby telefon z dostępem do Internetu.

Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz koszty transportu uczestnikom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.
Jak to działa?

  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa potwierdzenie realizacji szkolenia oraz link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań

Cena: 490 zł + 23% VAT*
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe oraz certyfikat  przesłany w wersji elektronicznej


Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
09.07.2024 - 09.07.2024 Transmisja ONLINE 4756724 490.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Polska ustawa o ochronie sygnalistów - najnowsze zmiany

Termin: 09.07.2024 - 09.07.2024
Cena: 490.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

poznanie przez uczestników wymagań najnowszego projektu Ustawy o ochronie sygnalistów.
W Polsce prace nad przepisami implementującymi do krajowego porządku prawnego tzw. Dyrektywę o ochronie sygnalistów rozpoczęły się w październiku 2021 roku, co oznacza, że od rozpoczęcia prac minęły już ponad dwa lata. Przez cały ten okres, w Rządowym Centrum Legislacji pojawiło się kilka projektów ustawy. W styczniu przyśpieszono prace i publikacje kolejnego projektu ustawy. Nie upłynęły jeszcze nawet dwa miesiące od tego momentu, a już pojawił się kolejny projekt (projekt z dnia 26 lutego 2024 roku). Wśród najważniejszych zmian jakie pojawiły się w najnowszym projekcie jest rozszerzenie katalogu naruszeń prawa, czyli działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, które obligatoryjnie będą stanowić zakres przedmiotowy procedur zgłaszania nieprawidłowości.  Zakres ten został rozszerzony o wolności i prawa człowieka i obywatela, korupcję, handel ludźmi oraz prawo pracy.

Program

1.    Wstęp – podstawowe informacje.
2.    Obowiązek prawny.

1)    Dyrektywa z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
2)    Pozostałe ważne przepisy prawa;
3)    Najnowszy projekt krajowej ustawy o ochronie sygnalistów oraz najważniejsze zmiany w   do Dyrektywy.  
3.    System zgłaszania nieprawidłowości – niezbędna dokumentacja w myśl najnowszego projektu ustawy!
4.    Poufność a anonimowość sygnalisty.
5.    Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

1)    Obszary oddziaływania Dyrektywy;
2)    Kim mogą być zgłaszający naruszenia?
6.    Obowiązki pracodawcy podczas procesu wdrożeniowego.
7.    Wprowadzanie realnych procedur ochrony sygnalistów.
8.    Kary i środki karne.
9.    Wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń. - Jak ma wyglądać procedura – każdy z uczestników otrzyma wzorcowe dokumenty!
10.    Praktyczne tworzenie kanału bezpiecznej dystrybucji informacji – co to oznacza i jak to zrobić?
11.    Nowe obowiązki w kontekście ochrony danych osobowych podczas procesu wdrożeniowego – jak zaimplementować je w praktyce?
12.    Konieczność wprowadzenia procedur zapewniających ochronę tożsamości:

1)    każdej osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty);
2)    osób, których dotyczy zgłoszenie (potencjalny „sprawca”);
3)    oraz osób trzecich, o których mowa w zgłoszeniu (np. świadków).
13.    „Państwa członkowskie mają zapewnić jej skuteczność korzystając z wytycznych RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych konkretnego państwa” – co to oznacza w praktyce?
14.    Opracowywanie oraz omawianie dokumentacji w związku z obowiązkiem:

1)    opracowania i wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
2)    wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
3)    określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
4)    określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
5)    określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
6)    określenia zasad zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia,
7)    określenia  rodzaju i charakteru działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia,
8)    określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.
15.    Ochrona sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych.
16.    W jaki sposób przyjmować zgłoszenia zgodnie z najnowszym projektem ustawy?

1)    Ile mamy czasu na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia?
2)    Jakie mamy obowiązki w związku z przyjęciem zgłoszenia?
17.    Omawianie dokumentacji wewnętrznej w postaci Polityki Ochrony Sygnalistów.
18.    Nowa wersja projektu ustawy o ochronie sygnalistów – 8 kluczowych zmian.

1)    Nowe obowiązki związane z ochroną sygnalistów - które podmioty zatrudniające obejmą?
2)    Jak będzie ustalany poziom zatrudnienia na potrzeby stosowania nowych przepisów?
3)    Ile wydłużony zostanie termin wdrożenia obowiązków dla największych pracodawców?
4)    Co nowego projekt ustawy przewiduje w zakresie obowiązkowych elementów procedury wewnętrznej?
5)    Czy obsługa zgłoszeń anonimowych będzie obowiązkowa?
6)    Jakie sankcje za naruszenie przepisów przewiduje nowa wersja projektu ustawy?
19.    Konsultacje z prelegentem.

Polityka Ochrony Sygnalistów – dokument określający środki ochrony dla osób zgłaszających nieprawidłowości oraz sankcje za podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów. Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (przewidujący, jak już wspomniano, kary nawet do 60 mln zł) sugeruje, że również w przypadku ustawy dedykowanej sygnalistom sankcje za podejmowanie działań odwetowych lub niewypełnienie obowiązków związanych z wdrożeniem systemu zgłaszania nieprawidłowości mogą być bardzo dotkliwe.

 

Informacje dodatkowe

TRANSMISJA ONLINE :

Transmisję można odbierać z każdego urządzenia mobilnego, co oznacza, że uczestnikiem naszego kursu można być niemal z każdego miejsca na ziemi, wystarczy posiadać chociażby telefon z dostępem do Internetu.

Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz koszty transportu uczestnikom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.
Jak to działa?

  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa potwierdzenie realizacji szkolenia oraz link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań

Cena: 490 zł + 23% VAT*
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe oraz certyfikat  przesłany w wersji elektronicznej


Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.