Skip to main content

PRAWO PRACY – zmiany 2023 r. oraz projekt zmian na 2024 r. z omówieniem wybranych dokumentów

Termin: 23.07.2024 - 23.07.2024
Cena: 720.00 +VAT
Miejsce: Wrocław
Hotel Scandic ****
ul. Piłsudskiego 50-57

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

  • przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu najnowszych zmian w prawie pracy m.in. nowych wzorów dokumentów pracowniczych, work-life balance, pracy zdalnej, nowych obowiązków pracodawcy związanych z kontrolą trzeźwości
  • poszerzenie i pogłębienie wiedzy w zakresie zagadnień prawa pracy budzących wątpliwości i powodujących wykroczenia pracodawców oraz błędy pracowników zajmujących się sprawami kadrowymi
I. Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej
1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
•    Formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
•    Zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
•    Udostępnianie lub kopiowanie dokumentacji
•    Niszczenie i usuwanie dokumentacji
•    Wymogi w zakresie przechowywania dokumentacji papierowej
2. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych
•    Podział akt osobowych na części A, B, C i D
•    nowa część akt osobowych E – czego dotyczy i kiedy należy ją założyć
•    Sposób gromadzenia dokumentów w poszczególnych częściach akt
•    Usuwanie dokumentów z akt osobowych
3. Dokumentacja związana z ewidencjonowaniem czasu pracy - rejestrowanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy
•    Udostępnianie ewidencji czasu pracy i wprowadzanie zmian
•    Harmonogramowanie czasu pracy - zasady tworzenia harmonogramów (grafików) w kontekście obowiązujących przepisów prawa pracy
•    Listy obecności i inne dokumenty oraz sposoby potwierdzające przybycie i obecność pracowników w pracy – obowiązki, zasady i obostrzenia
4. Dokumentacja płacowa
•    Aktualne wysokości wynagrodzenia minimalnego
•    Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego na świadczenia pracowników należne ze stosunku pracy i związane ze stosunkiem pracy
5. Dokumentowanie urlopów wypoczynkowych
6. Dokumentacja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zasady wypłaty ekwiwalentu
7. Zasady i okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
8. ZFŚS, a RODO - badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle przepisów ustawy o ZFŚS uwzględniających wymogi rozporządzenia unijnego RODO
9. Konsekwencje nieprawidłowości w zakresie dokumentacji pracowniczej
•    Odpowiedzialność
•    Wykroczenia dotyczące nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
10. Skrócenie okresu przechowywania/archiwizowania dokumentacji pracowniczej
II. Omówienie wybranych dokumentów pracowniczych
1. Umowa o pracę, z uwzględnieniem nowych wymogów co do treści umowy od 26 kwietnia 2023 r.
2. Oświadczenia: o wypowiedzeniu umowy o pracę i o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie
3. Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia wg stanu obowiązującego od 26 kwietnia 2023 r.
III. Zmiany w prawe pracy w kontekście nowych obowiązków dotyczących dokumentacji pracowniczej
1. Praca zdalna
•    praca zdalna - założenia ogóle
•    zasady wprowadzenia pracy zdalnej w zakładzie pracy
•    treść regulaminu pracy zdalnej
•    praca zdalna a telepraca
•    kategorie pracowników objętych zakazem odmowy pracy zdalnej
•    elastyczna organizacja pracy a praca zdalna
•    praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP i wypadki przy pracy
2. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – nowe obowiązki pracodawcy
•    zasady wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków odurzających – zakres podmiotowy i przedmiotowy
•    przepisy wewnątrzzakładowe dotyczące badania trzeźwości i obecności innych środków – nowe obowiązki pracodawcy
•    przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych badań
3. Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie pracy organizacji stanowisk pracy przy monitorach ekranowych
4. Dofinansowanie do soczewek kontaktowych
IV. Projektowane zmiany w prawie pracy w 2024 r.:
•    Czterodniowy i 35-godzinny tydzień pracy
•    35 dni urlopu
•    Ograniczone nadgodziny
•    Prawo do bycia offline
•    Dofinansowanie do posiłków
•    Zwiększona ochrona pracowników
•    Nowe prawa pracowników w spółkach
•    Zmiany w urlopach i dodatkowe dni wolne

 

Małgorzata Klowan
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego (1995-2000), w latach 1998-2000 i 2002-2003 pracowała jako inspektor w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie w Wydziale Obsługi Prawnej, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w latach 2004-2017 na stanowiskach inspektora pracy, starszego inspektora pracy i starszego inspektora pracy - specjalisty. Od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń w zakresie szkoleń z prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców.

Cena: 

720 zł + 23% VAT - za osobę

680 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
  • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Więcej informacji o hotelu:
https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-wroclaw


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
23.07.2024 - 23.07.2024 Wrocław 4754324 720.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

PRAWO PRACY – zmiany 2023 r. oraz projekt zmian na 2024 r. z omówieniem wybranych dokumentów

Termin: 23.07.2024 - 23.07.2024
Cena: 720.00 +VAT
Miejsce: Wrocław

Cel szkolenia

  • przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu najnowszych zmian w prawie pracy m.in. nowych wzorów dokumentów pracowniczych, work-life balance, pracy zdalnej, nowych obowiązków pracodawcy związanych z kontrolą trzeźwości
  • poszerzenie i pogłębienie wiedzy w zakresie zagadnień prawa pracy budzących wątpliwości i powodujących wykroczenia pracodawców oraz błędy pracowników zajmujących się sprawami kadrowymi


Program

I. Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej
1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
•    Formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
•    Zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
•    Udostępnianie lub kopiowanie dokumentacji
•    Niszczenie i usuwanie dokumentacji
•    Wymogi w zakresie przechowywania dokumentacji papierowej
2. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych
•    Podział akt osobowych na części A, B, C i D
•    nowa część akt osobowych E – czego dotyczy i kiedy należy ją założyć
•    Sposób gromadzenia dokumentów w poszczególnych częściach akt
•    Usuwanie dokumentów z akt osobowych
3. Dokumentacja związana z ewidencjonowaniem czasu pracy - rejestrowanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy
•    Udostępnianie ewidencji czasu pracy i wprowadzanie zmian
•    Harmonogramowanie czasu pracy - zasady tworzenia harmonogramów (grafików) w kontekście obowiązujących przepisów prawa pracy
•    Listy obecności i inne dokumenty oraz sposoby potwierdzające przybycie i obecność pracowników w pracy – obowiązki, zasady i obostrzenia
4. Dokumentacja płacowa
•    Aktualne wysokości wynagrodzenia minimalnego
•    Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego na świadczenia pracowników należne ze stosunku pracy i związane ze stosunkiem pracy
5. Dokumentowanie urlopów wypoczynkowych
6. Dokumentacja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zasady wypłaty ekwiwalentu
7. Zasady i okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
8. ZFŚS, a RODO - badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle przepisów ustawy o ZFŚS uwzględniających wymogi rozporządzenia unijnego RODO
9. Konsekwencje nieprawidłowości w zakresie dokumentacji pracowniczej
•    Odpowiedzialność
•    Wykroczenia dotyczące nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
10. Skrócenie okresu przechowywania/archiwizowania dokumentacji pracowniczej
II. Omówienie wybranych dokumentów pracowniczych
1. Umowa o pracę, z uwzględnieniem nowych wymogów co do treści umowy od 26 kwietnia 2023 r.
2. Oświadczenia: o wypowiedzeniu umowy o pracę i o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie
3. Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia wg stanu obowiązującego od 26 kwietnia 2023 r.
III. Zmiany w prawe pracy w kontekście nowych obowiązków dotyczących dokumentacji pracowniczej
1. Praca zdalna
•    praca zdalna - założenia ogóle
•    zasady wprowadzenia pracy zdalnej w zakładzie pracy
•    treść regulaminu pracy zdalnej
•    praca zdalna a telepraca
•    kategorie pracowników objętych zakazem odmowy pracy zdalnej
•    elastyczna organizacja pracy a praca zdalna
•    praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP i wypadki przy pracy
2. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – nowe obowiązki pracodawcy
•    zasady wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków odurzających – zakres podmiotowy i przedmiotowy
•    przepisy wewnątrzzakładowe dotyczące badania trzeźwości i obecności innych środków – nowe obowiązki pracodawcy
•    przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych badań
3. Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie pracy organizacji stanowisk pracy przy monitorach ekranowych
4. Dofinansowanie do soczewek kontaktowych
IV. Projektowane zmiany w prawie pracy w 2024 r.:
•    Czterodniowy i 35-godzinny tydzień pracy
•    35 dni urlopu
•    Ograniczone nadgodziny
•    Prawo do bycia offline
•    Dofinansowanie do posiłków
•    Zwiększona ochrona pracowników
•    Nowe prawa pracowników w spółkach
•    Zmiany w urlopach i dodatkowe dni wolne

 

Prowadzący

Małgorzata Klowan
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego (1995-2000), w latach 1998-2000 i 2002-2003 pracowała jako inspektor w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie w Wydziale Obsługi Prawnej, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w latach 2004-2017 na stanowiskach inspektora pracy, starszego inspektora pracy i starszego inspektora pracy - specjalisty. Od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń w zakresie szkoleń z prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców.

Informacje dodatkowe


Cena: 

720 zł + 23% VAT - za osobę

680 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
  • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Więcej informacji o hotelu:
https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-wroclaw


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.