Skip to main content

Prawie wszystko o fakturach, fakturach ustrukturyzowanych i Krajowym Systemie e-Faktur.

Termin: 28.05.2024 - 28.05.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Podczas szkolenia skupimy się na zagadnieniach związanych z KSeF, które mają największe praktyczne znaczenie dla podatników. Szkolenie zawierać będzie wytyczne, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.
1. Pojęcie faktury:
a. elementy obowiązkowe faktury
b. elementy dodatkowe w treści faktury
c. faktura ustrukturyzowana
d. faktura uproszczona
e. paragon jako faktura
f. faktura w formie elektronicznej
g. faktura VAT marża
h. bilety za przejazdy komunikacją zbiorową oraz opłaty za przejazdy autostradą
i. faktura pro forma
2. Obowiązek wystawienia faktury w obrocie krajowym i zagranicznym:
a. kiedy powstaje obowiązek wystawienia faktury
b. termin wystawienia faktury
c. szczególne zasady wystawiania faktur 
d. zdarzenia niepowodujące obowiązku wystawienia faktury
e. dokumentowanie zdarzeń niepodlegających VAT
f. wystawienie faktury do paragonu
g. umowa w sprawie wystawiania faktur
h. obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej
i. faktura zbiorcza
3. Faktury korygujące w obrocie krajowym i zagranicznym:
a. kiedy powstaje obowiązek wystawienia faktury korygującej
b. faktura korygująca in minus
c. faktura korygująca in plus
d. termin wystawienia faktury korygującej
e. treść faktury korygującej
f. zbiorcza faktura korygująca
4. Doręczanie faktur kontrahentom:
a. wydawanie faktur stacjonarnie
b. doręczanie faktur pocztą
c. doręczanie faktur w sposób elektroniczny (e-mail, portal)
d. brak odbioru faktury przez kontrahenta
e. doręczanie faktur korygujących
5. Zagadnienia dodatkowe:
a. nota korygująca
b. nota obciążeniowa
c. refakturowanie 
d. anulowanie faktur
6. Sankcje związane z nieprawidłowym wystawianiem faktur:
a. faktura wadliwa a faktura nierzetelna
b. sankcje karnoskarbowe
c. sankcje w VAT
d. puste faktury
7. Faktury ustrukturyzowane i KSeF:
1) Wprowadzenie do KSeF z punktu widzenia podatnika
a. aktualne problemy i zagrożenia
b. termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF
c. jakich podatników będzie dotyczył obowiązkowy KSeF
d. stosowanie fakultatywnego KSeF
e. rodzaje faktur wystawianych w KSeF
2) Korzystanie z KSeF:
a. rodzaje upoważnień
b. nadawanie i odbieranie upoważnień
c. omówienie druku ZAW-FA
d. integracja z systemami księgowymi
3) Kiedy wystawiamy faktury ustrukturyzowane:
a. terminy wystawiania faktur
b. faktury w transakcjach zagranicznych
c. faktury dla konsumentów
d. faktury wewnętrzne
4) Wystawianie faktur ustrukturyzowanych:
a. zmiana momentu wystawienia faktury
b. skutki różnicy w dacie sporządzenia a wystawienia faktury
c. kurs waluty dla faktury
d. przesyłanie paczek faktur do KSeF
e. załączniki do faktury
f. oznaczanie faktur kodem QR
g. oznaczanie przelewów numerem faktury ustrukturyzowanej 
5) Odbieranie e-faktur:
a. moment odbioru faktury i skutki biznesowe oraz podatkowe
b. kto odbiera fakturę w KSeF
6) Korygowanie faktur ustrukturyzowanych: 
a. jak skorygować fakturę ustrukturyzowaną 
b. kiedy dokonać korekty 
7) Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych. 
8) Duplikaty, noty korygujące, faktury pro forma w KSeF.
9) Schemat e-faktury:

a. omówienie aktualnej schemy 
10) Co w przypadku problemów technicznych z KSeF:
a. awaria KSeF i chwilowa niedostępność
b. awaria lub przeszkody po stronie podatnika
c. sankcje 
11) Jak przygotować się do wdrożenia faktur ustrukturyzowanych. 
12) Prezentacja strony internetowej Ministerstwa Finansów do korzystania z KSeF (wystawienie faktury ustrukturyzowanej, zarządzanie upoważnieniami).
Paweł Terpiłowski

radca prawny specjalizujący się w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie podatku VAT. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowych korporacjach. Współautor m.in. publikacji „VAT w branży TSL”, „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021”, autor wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Forbes, Infor, Puls Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP 3.  Szkoleniowiec z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT.
 
 

Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
28.05.2024 - 28.05.2024 Transmisja ONLINE 4734924 540.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Prawie wszystko o fakturach, fakturach ustrukturyzowanych i Krajowym Systemie e-Faktur.

Termin: 28.05.2024 - 28.05.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Podczas szkolenia skupimy się na zagadnieniach związanych z KSeF, które mają największe praktyczne znaczenie dla podatników. Szkolenie zawierać będzie wytyczne, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Program

1. Pojęcie faktury:
a. elementy obowiązkowe faktury
b. elementy dodatkowe w treści faktury
c. faktura ustrukturyzowana
d. faktura uproszczona
e. paragon jako faktura
f. faktura w formie elektronicznej
g. faktura VAT marża
h. bilety za przejazdy komunikacją zbiorową oraz opłaty za przejazdy autostradą
i. faktura pro forma
2. Obowiązek wystawienia faktury w obrocie krajowym i zagranicznym:
a. kiedy powstaje obowiązek wystawienia faktury
b. termin wystawienia faktury
c. szczególne zasady wystawiania faktur 
d. zdarzenia niepowodujące obowiązku wystawienia faktury
e. dokumentowanie zdarzeń niepodlegających VAT
f. wystawienie faktury do paragonu
g. umowa w sprawie wystawiania faktur
h. obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej
i. faktura zbiorcza
3. Faktury korygujące w obrocie krajowym i zagranicznym:
a. kiedy powstaje obowiązek wystawienia faktury korygującej
b. faktura korygująca in minus
c. faktura korygująca in plus
d. termin wystawienia faktury korygującej
e. treść faktury korygującej
f. zbiorcza faktura korygująca
4. Doręczanie faktur kontrahentom:
a. wydawanie faktur stacjonarnie
b. doręczanie faktur pocztą
c. doręczanie faktur w sposób elektroniczny (e-mail, portal)
d. brak odbioru faktury przez kontrahenta
e. doręczanie faktur korygujących
5. Zagadnienia dodatkowe:
a. nota korygująca
b. nota obciążeniowa
c. refakturowanie 
d. anulowanie faktur
6. Sankcje związane z nieprawidłowym wystawianiem faktur:
a. faktura wadliwa a faktura nierzetelna
b. sankcje karnoskarbowe
c. sankcje w VAT
d. puste faktury
7. Faktury ustrukturyzowane i KSeF:
1) Wprowadzenie do KSeF z punktu widzenia podatnika
a. aktualne problemy i zagrożenia
b. termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF
c. jakich podatników będzie dotyczył obowiązkowy KSeF
d. stosowanie fakultatywnego KSeF
e. rodzaje faktur wystawianych w KSeF
2) Korzystanie z KSeF:
a. rodzaje upoważnień
b. nadawanie i odbieranie upoważnień
c. omówienie druku ZAW-FA
d. integracja z systemami księgowymi
3) Kiedy wystawiamy faktury ustrukturyzowane:
a. terminy wystawiania faktur
b. faktury w transakcjach zagranicznych
c. faktury dla konsumentów
d. faktury wewnętrzne
4) Wystawianie faktur ustrukturyzowanych:
a. zmiana momentu wystawienia faktury
b. skutki różnicy w dacie sporządzenia a wystawienia faktury
c. kurs waluty dla faktury
d. przesyłanie paczek faktur do KSeF
e. załączniki do faktury
f. oznaczanie faktur kodem QR
g. oznaczanie przelewów numerem faktury ustrukturyzowanej 
5) Odbieranie e-faktur:
a. moment odbioru faktury i skutki biznesowe oraz podatkowe
b. kto odbiera fakturę w KSeF
6) Korygowanie faktur ustrukturyzowanych: 
a. jak skorygować fakturę ustrukturyzowaną 
b. kiedy dokonać korekty 
7) Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych. 
8) Duplikaty, noty korygujące, faktury pro forma w KSeF.
9) Schemat e-faktury:

a. omówienie aktualnej schemy 
10) Co w przypadku problemów technicznych z KSeF:
a. awaria KSeF i chwilowa niedostępność
b. awaria lub przeszkody po stronie podatnika
c. sankcje 
11) Jak przygotować się do wdrożenia faktur ustrukturyzowanych. 
12) Prezentacja strony internetowej Ministerstwa Finansów do korzystania z KSeF (wystawienie faktury ustrukturyzowanej, zarządzanie upoważnieniami).
Prowadzący

Paweł Terpiłowski

radca prawny specjalizujący się w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie podatku VAT. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowych korporacjach. Współautor m.in. publikacji „VAT w branży TSL”, „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021”, autor wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Forbes, Infor, Puls Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP 3.  Szkoleniowiec z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT.
 
 

Informacje dodatkowe


Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.