Skip to main content

Rozliczanie transakcji międzynarodowych w VAT. Handel międzynarodowy w tym Incoterms 2020 - wpływ na rozliczanie podatku VAT. Obowiązkowy KSeF a transakcje międzynarodowe.

Termin: 27.06.2024 - 27.06.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest utrwalenie przez uczestników wiedzy na temat przepisów regulujących rozliczanie VAT w obrocie międzynarodowym w tym Incoterms 2020 oraz omówienie najnowszych orzeczeń i interpretacji do wywołujących wątpliwości zagadnień, co pozwala zaktualizować posiadaną już wiedzę.

Szkolenie oparte jest o przydatne przykłady z praktyki doradczej prowadzącego oraz unijne wyjaśniania i orzecznictwo.
1. Zakres czynności opodatkowanych VAT:
a. kiedy transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (warunki konieczne),
2. Dostawa towarów na gruncie ustawy o VAT:
a. definicje ustawowe dostawy towarów i świadczenia usług,
b. przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel,
c. ustalenie momentu dokonania dostawy towarów a reguły handlowe, np. Incoterms,
d. czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms wpływa na ustalenie obowiązków podatkowych w VAT,
e. przykłady rozliczenia dostaw wg reguł Incoterms z punktu widzenia podatku VAT (z uwzględnieniem sytuacji, gdy dostawa jest realizowana na zasadzie wynikającej z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D).
3. Obowiązek podatkowy, w tym:
a. przepisy regulujące kwestie powstania obowiązku podatkowego w VAT,
b. czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego,
c. przykłady rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT z uwzględnieniem reguł Incoterms 2010 gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D.
4. Podstawa opodatkowania, a reguły Incoterms:
a. zasady określania podstawy opodatkowania,
b. czy transport należy wliczać do podstawy opodatkowania dostawy towarów?
c. jak na wartość podstawy opodatkowania wpływają reguły Incoterms?
d. czy można refakturować elementy transakcji w sytuacji przyjęcia określonych reguł handlowych wg Incoterms?
5. Faktura:
a. moment wystawienia faktury - obowiązujące przepisy oraz zmiany dot. wprowadzenia KSeF,
b. reguły Incoterms a termin wystawienia faktury (gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D),
c. zbiorcze faktury,
d. elementy faktur, podstawowe dane, obowiązkowe adnotacje,
e. zasady wystawiania faktur korygujących in minus, in plus, not korygujących,
f. KSeF a obrót zagraniczny.
6. Transakcje wewnątrzwspólnotowe – zasady opodatkowania, stosowania preferencyjnej stawki podatku. Sposób wykazania WDT i WNT w JPK_V7, w tym obowiązkowe kody. Jaki czas na zgromadzenie odpowiednich dowodów.
7. Transakcje eksportu i importu towarów – zakres opodatkowania i stosowania preferencyjnego opodatkowania. Sposób wykazania eksportu i importu towarów w JPK_V7, w tym obowiązkowe kody. Jaki czas na zgromadzenie odpowiednich dowodów.
8. Czy eksport towarów można opodatkować preferencyjnie tylko na podstawie IE599? Nowe podejście i możliwości.
9. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:

a. znaczenie reguł Incoterms dla opodatkowania VAT transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
b. wykazanie różnych sposób rozliczeń transakcji łańcuchowych w zależności od zastosowanych reguł Incoterms,
c. orzecznictwo TSUE, wyroki polskich sądów administracyjnych jak i podejście organów
d. warsztaty praktyczne określające zasady opodatkowania w transakcjach łańcuchowych i trójstronnych uproszczonych
e. zasady ustalania transakcji łańcuchowych – czy obecnie reguły Incoterms straciły na znaczeniu?
f. Podejście organów podatkowych w kwestii organizacji transportu, a stanowisko TSUE.
10. KSeF a transakcje międzynarodowe, w tym m.in. kwestia przekazania faktury, pobrania faktur zakupowych, upoważnienia, faktura a postać graficzna, tłumaczenie faktury, samofakturowanie w obrocie międzynarodowym, etc.
11. Pytania i odpowiedzi.
Paweł Barnik

Doradca podatkowy, ekonomista; wieloletni współpracownik w krajowych i międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego, w tym B4. specjalizuje się w zakresie tematyki podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej, od wielu lat doświadczony wykładowca podatku VAT.
 
Merytorycznie odpowiedzialny za projekty dotyczące podatków pośrednich, w tym w szczególności dotyczące podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Od ponad 10 lat doświadczony wykładowca VAT.
 
Prowadzenie szkoleń współfinansowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Szkolenia dla organów podatkowych i skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego, branży spożywczej, handlowej, farmaceutycznej, TSL, ubezpieczeń społecznych, wodociągowej, energetycznej, szkolnictwa wyższego, jednostek kulturalnych.

Autor i współautor licznych artykułów w prasie fachowej oraz portalach związanych z tematyką podatkową, jak również publikacji książkowych w tym: Dokumentacja podatkowa VAT. Instrukcje księgowe i podatkowe z wyjaśnieniami, C.H. Beck 2011, Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo C.H. Beck 2011, Podatek VAT w branży TSL. Prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki Wolters Kluwer Polska – LEX 2013, Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo C.H. Beck, 2014, Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach Wolters Kluwer Polska - LEX 2014, VAT w jednostkach sektora finansów publicznych, C.H. Beck 2015, VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacja wraz z pierwszą korektą  prewskaźnika, C.H. Beck, 2016, Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury, C.H. Beck 2017.
 
 


540 zł+ 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?:
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
27.06.2024 - 27.06.2024 Transmisja ONLINE 4757424 540.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Rozliczanie transakcji międzynarodowych w VAT. Handel międzynarodowy w tym Incoterms 2020 - wpływ na rozliczanie podatku VAT. Obowiązkowy KSeF a transakcje międzynarodowe.

Termin: 27.06.2024 - 27.06.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest utrwalenie przez uczestników wiedzy na temat przepisów regulujących rozliczanie VAT w obrocie międzynarodowym w tym Incoterms 2020 oraz omówienie najnowszych orzeczeń i interpretacji do wywołujących wątpliwości zagadnień, co pozwala zaktualizować posiadaną już wiedzę.

Szkolenie oparte jest o przydatne przykłady z praktyki doradczej prowadzącego oraz unijne wyjaśniania i orzecznictwo.

Program

1. Zakres czynności opodatkowanych VAT:
a. kiedy transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (warunki konieczne),
2. Dostawa towarów na gruncie ustawy o VAT:
a. definicje ustawowe dostawy towarów i świadczenia usług,
b. przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel,
c. ustalenie momentu dokonania dostawy towarów a reguły handlowe, np. Incoterms,
d. czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms wpływa na ustalenie obowiązków podatkowych w VAT,
e. przykłady rozliczenia dostaw wg reguł Incoterms z punktu widzenia podatku VAT (z uwzględnieniem sytuacji, gdy dostawa jest realizowana na zasadzie wynikającej z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D).
3. Obowiązek podatkowy, w tym:
a. przepisy regulujące kwestie powstania obowiązku podatkowego w VAT,
b. czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego,
c. przykłady rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT z uwzględnieniem reguł Incoterms 2010 gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D.
4. Podstawa opodatkowania, a reguły Incoterms:
a. zasady określania podstawy opodatkowania,
b. czy transport należy wliczać do podstawy opodatkowania dostawy towarów?
c. jak na wartość podstawy opodatkowania wpływają reguły Incoterms?
d. czy można refakturować elementy transakcji w sytuacji przyjęcia określonych reguł handlowych wg Incoterms?
5. Faktura:
a. moment wystawienia faktury - obowiązujące przepisy oraz zmiany dot. wprowadzenia KSeF,
b. reguły Incoterms a termin wystawienia faktury (gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D),
c. zbiorcze faktury,
d. elementy faktur, podstawowe dane, obowiązkowe adnotacje,
e. zasady wystawiania faktur korygujących in minus, in plus, not korygujących,
f. KSeF a obrót zagraniczny.
6. Transakcje wewnątrzwspólnotowe – zasady opodatkowania, stosowania preferencyjnej stawki podatku. Sposób wykazania WDT i WNT w JPK_V7, w tym obowiązkowe kody. Jaki czas na zgromadzenie odpowiednich dowodów.
7. Transakcje eksportu i importu towarów – zakres opodatkowania i stosowania preferencyjnego opodatkowania. Sposób wykazania eksportu i importu towarów w JPK_V7, w tym obowiązkowe kody. Jaki czas na zgromadzenie odpowiednich dowodów.
8. Czy eksport towarów można opodatkować preferencyjnie tylko na podstawie IE599? Nowe podejście i możliwości.
9. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:

a. znaczenie reguł Incoterms dla opodatkowania VAT transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
b. wykazanie różnych sposób rozliczeń transakcji łańcuchowych w zależności od zastosowanych reguł Incoterms,
c. orzecznictwo TSUE, wyroki polskich sądów administracyjnych jak i podejście organów
d. warsztaty praktyczne określające zasady opodatkowania w transakcjach łańcuchowych i trójstronnych uproszczonych
e. zasady ustalania transakcji łańcuchowych – czy obecnie reguły Incoterms straciły na znaczeniu?
f. Podejście organów podatkowych w kwestii organizacji transportu, a stanowisko TSUE.
10. KSeF a transakcje międzynarodowe, w tym m.in. kwestia przekazania faktury, pobrania faktur zakupowych, upoważnienia, faktura a postać graficzna, tłumaczenie faktury, samofakturowanie w obrocie międzynarodowym, etc.
11. Pytania i odpowiedzi.
Prowadzący

Paweł Barnik

Doradca podatkowy, ekonomista; wieloletni współpracownik w krajowych i międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego, w tym B4. specjalizuje się w zakresie tematyki podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej, od wielu lat doświadczony wykładowca podatku VAT.
 
Merytorycznie odpowiedzialny za projekty dotyczące podatków pośrednich, w tym w szczególności dotyczące podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Od ponad 10 lat doświadczony wykładowca VAT.
 
Prowadzenie szkoleń współfinansowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Szkolenia dla organów podatkowych i skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego, branży spożywczej, handlowej, farmaceutycznej, TSL, ubezpieczeń społecznych, wodociągowej, energetycznej, szkolnictwa wyższego, jednostek kulturalnych.

Autor i współautor licznych artykułów w prasie fachowej oraz portalach związanych z tematyką podatkową, jak również publikacji książkowych w tym: Dokumentacja podatkowa VAT. Instrukcje księgowe i podatkowe z wyjaśnieniami, C.H. Beck 2011, Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo C.H. Beck 2011, Podatek VAT w branży TSL. Prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki Wolters Kluwer Polska – LEX 2013, Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo C.H. Beck, 2014, Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach Wolters Kluwer Polska - LEX 2014, VAT w jednostkach sektora finansów publicznych, C.H. Beck 2015, VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacja wraz z pierwszą korektą  prewskaźnika, C.H. Beck, 2016, Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury, C.H. Beck 2017.
 
 Informacje dodatkowe

540 zł+ 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?:
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.