Skip to main content

VAT dla początkujących. Jak działa podatek VAT? Faktury. Kasy rejestrujące. Podstawa opodatkowania i stawki podatku.

Termin: 10.06.2024 - 10.06.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przybliżyć kluczowe dla podatku VAT zagadnienia dotyczące m.in:
 • Faktur, ewidencji i deklaracji
 • Odpłatnej i nieodpłatnej dostawy towarów i świadczenie usług na terytorium kraju
 • Wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów (WNT, WDT)
 • Odliczania podatku naliczonego
 • Obowiązku podatkowego
 • Mechanizmu podzielonej płatności
Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie zmiany jakie weszły/wejdą w życie w zakresie omawianych regulacji.
 
1. Wstęp do podatku od towarów i usług:
a. Jak działa podatek VAT
b. Harmonizacja podatku VAT w obszarze UE
c. Podstawy prawne VAT w przepisach unijnych i polskich
d. Zasady podatku VAT

2. Zakres podmiotowy podatku VAT:
a. Kto jest podatnikiem podatku VAT
b. Czym jest działalność gospodarcza na gruncie VAT
c. Co nie jest działalnością gospodarczą
d. Podatnicy VAT czynni i podatnicy VAT UE
e. Mali podatnicy 
f. Działalność nierejestrowana a VAT
g. Pozostałe podmioty podlegające przepisom VAT
h. Obowiązki rejestracyjne podatników

3. Zakres przedmiotowy opodatkowania VAT:
a. Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju
b. Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
c. Eksport i import towarów
d. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
e. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 
f. Czynności niepodlegające VAT

4. Odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju:
a. Definicja towarów
b. Definicja dostawy
c. Definicja świadczenia usług
d. Refakturowanie usług
e. Zaliczka, zadatek, przedpłata

5. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
a. Pojęcie odpłatności
b. Nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu
c. Prezenty
d. Próbki 

6. Gdzie jest opodatkowana transakcja:
a. Miejsce opodatkowania dostawy towarów
b. Miejsce opodatkowania usług
c. Miejsce opodatkowania nabywanych towarów i usług

7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a. Kiedy występuje WNT
b. Nietransakcyjne przemieszczenie towarów
c. Moment powstania obowiązku podatkowego
d. Rozliczenie WNT w Polsce

8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a. Kiedy występuje WDT
b. Nietransakcyjne przemieszczenie towarów
c. Moment powstania obowiązku podatkowego
d. Wymogi dla zastosowania stawki 0% 

9. Pozostałe transakcje zagraniczne:
a. Eksport towarów
b. Stosowanie stawki 0% dla eksportu towarów
c. Import towarów
d. Rozliczanie podatku VAT przy imporcie towarów
e. Procedura uproszczona w imporcie towarów
f. Eksport usług
g. Import usług

10. Podstawa opodatkowania i stawki podatku:
a. Co obejmuje podstawa opodatkowania
b. Co nie wlicza się do podstawy opodatkowania
c. Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych czynności opodatkowanych
d. Weryfikacja podstawy opodatkowania przez organy podatkowe
e. Korekta podstawy opodatkowania in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy
f. Korekta podstawy opodatkowania in plus po stronie sprzedawcy i nabywcy
g. Stawki podatku 
h. Czynności zwolnione z podatku
i. Przeliczanie należności w walucie obcej

11. Obowiązek podatkowy:
a. Czym jest obowiązek podatkowy
b. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy – zasady ogólne
c. Zasady szczególne powstania obowiązku podatkowego
d. Trudne przykłady: roboty budowlane, licencje, programy komputerowe, usługi zakwaterowania, inne
e. Wpływ warunków handlowych na obowiązek podatkowy

12. Odliczanie podatku naliczonego:
a. Prawo do odliczenia podatku naliczonego
b. Ustalenie podatku naliczonego
c. Kiedy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego
d. Zakupy niedające prawa do odliczenia
e. Odliczenie metodą proporcji w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza
f. Odliczanie metodą prewskaźnika w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje

13. Faktury:
a. Kiedy należy wystawić fakturę
b. Jakie elementy powinna zawierać faktura
c. Faktura uproszczona
d. Faktura w formie paragonu
e. Faktura elektroniczna
f. Faktura ustrukturyzowana (e-faktura)
g. Faktura do paragonu
h. Faktura zaliczkowa
i. Faktura zbiorcza
j. Faktura korygująca
k. Faktura pro forma
l. Duplikat faktury
m. Nota korygująca
n. Nota księgowa
o. Faktura/dokument wewnętrzny

14. Ewidencje i deklaracje:
a. ewidencja sprzedaży
b. deklaracja VAT
c. Jednolity Plik Kontrolny 

15. Kasy rejestrujące (fiskalne):
a. obowiązek stosowania kas
b. rodzaje kas
c. zwolnienie z kas

16. Mechanizm podzielonej płatności: 
a. na czym polega i jak działa mechanizm
b. obowiązek zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności
c. dobrowolne stosowanie mechanizmu
d. oznaczanie faktur

17. Należyta staranność w VAT:
a. weryfikacja kontrahenta
b. weryfikacja transakcji
c. dobra wiaraPaweł Terpiłowski

radca prawny specjalizujący się w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie podatku VAT. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowych korporacjach. Współautor m.in. publikacji „VAT w branży TSL”, „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021”, autor wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Forbes, Infor, Puls Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP 3.  Szkoleniowiec z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT.
 
 
540 zł+ 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
10.06.2024 - 10.06.2024 Transmisja ONLINE 4716424 540.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

VAT dla początkujących. Jak działa podatek VAT? Faktury. Kasy rejestrujące. Podstawa opodatkowania i stawki podatku.

Termin: 10.06.2024 - 10.06.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przybliżyć kluczowe dla podatku VAT zagadnienia dotyczące m.in:
 • Faktur, ewidencji i deklaracji
 • Odpłatnej i nieodpłatnej dostawy towarów i świadczenie usług na terytorium kraju
 • Wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów (WNT, WDT)
 • Odliczania podatku naliczonego
 • Obowiązku podatkowego
 • Mechanizmu podzielonej płatności
Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie zmiany jakie weszły/wejdą w życie w zakresie omawianych regulacji.
 

Program

1. Wstęp do podatku od towarów i usług:
a. Jak działa podatek VAT
b. Harmonizacja podatku VAT w obszarze UE
c. Podstawy prawne VAT w przepisach unijnych i polskich
d. Zasady podatku VAT

2. Zakres podmiotowy podatku VAT:
a. Kto jest podatnikiem podatku VAT
b. Czym jest działalność gospodarcza na gruncie VAT
c. Co nie jest działalnością gospodarczą
d. Podatnicy VAT czynni i podatnicy VAT UE
e. Mali podatnicy 
f. Działalność nierejestrowana a VAT
g. Pozostałe podmioty podlegające przepisom VAT
h. Obowiązki rejestracyjne podatników

3. Zakres przedmiotowy opodatkowania VAT:
a. Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju
b. Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
c. Eksport i import towarów
d. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
e. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 
f. Czynności niepodlegające VAT

4. Odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju:
a. Definicja towarów
b. Definicja dostawy
c. Definicja świadczenia usług
d. Refakturowanie usług
e. Zaliczka, zadatek, przedpłata

5. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
a. Pojęcie odpłatności
b. Nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu
c. Prezenty
d. Próbki 

6. Gdzie jest opodatkowana transakcja:
a. Miejsce opodatkowania dostawy towarów
b. Miejsce opodatkowania usług
c. Miejsce opodatkowania nabywanych towarów i usług

7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a. Kiedy występuje WNT
b. Nietransakcyjne przemieszczenie towarów
c. Moment powstania obowiązku podatkowego
d. Rozliczenie WNT w Polsce

8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a. Kiedy występuje WDT
b. Nietransakcyjne przemieszczenie towarów
c. Moment powstania obowiązku podatkowego
d. Wymogi dla zastosowania stawki 0% 

9. Pozostałe transakcje zagraniczne:
a. Eksport towarów
b. Stosowanie stawki 0% dla eksportu towarów
c. Import towarów
d. Rozliczanie podatku VAT przy imporcie towarów
e. Procedura uproszczona w imporcie towarów
f. Eksport usług
g. Import usług

10. Podstawa opodatkowania i stawki podatku:
a. Co obejmuje podstawa opodatkowania
b. Co nie wlicza się do podstawy opodatkowania
c. Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych czynności opodatkowanych
d. Weryfikacja podstawy opodatkowania przez organy podatkowe
e. Korekta podstawy opodatkowania in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy
f. Korekta podstawy opodatkowania in plus po stronie sprzedawcy i nabywcy
g. Stawki podatku 
h. Czynności zwolnione z podatku
i. Przeliczanie należności w walucie obcej

11. Obowiązek podatkowy:
a. Czym jest obowiązek podatkowy
b. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy – zasady ogólne
c. Zasady szczególne powstania obowiązku podatkowego
d. Trudne przykłady: roboty budowlane, licencje, programy komputerowe, usługi zakwaterowania, inne
e. Wpływ warunków handlowych na obowiązek podatkowy

12. Odliczanie podatku naliczonego:
a. Prawo do odliczenia podatku naliczonego
b. Ustalenie podatku naliczonego
c. Kiedy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego
d. Zakupy niedające prawa do odliczenia
e. Odliczenie metodą proporcji w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza
f. Odliczanie metodą prewskaźnika w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje

13. Faktury:
a. Kiedy należy wystawić fakturę
b. Jakie elementy powinna zawierać faktura
c. Faktura uproszczona
d. Faktura w formie paragonu
e. Faktura elektroniczna
f. Faktura ustrukturyzowana (e-faktura)
g. Faktura do paragonu
h. Faktura zaliczkowa
i. Faktura zbiorcza
j. Faktura korygująca
k. Faktura pro forma
l. Duplikat faktury
m. Nota korygująca
n. Nota księgowa
o. Faktura/dokument wewnętrzny

14. Ewidencje i deklaracje:
a. ewidencja sprzedaży
b. deklaracja VAT
c. Jednolity Plik Kontrolny 

15. Kasy rejestrujące (fiskalne):
a. obowiązek stosowania kas
b. rodzaje kas
c. zwolnienie z kas

16. Mechanizm podzielonej płatności: 
a. na czym polega i jak działa mechanizm
b. obowiązek zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności
c. dobrowolne stosowanie mechanizmu
d. oznaczanie faktur

17. Należyta staranność w VAT:
a. weryfikacja kontrahenta
b. weryfikacja transakcji
c. dobra wiaraProwadzący

Paweł Terpiłowski

radca prawny specjalizujący się w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie podatku VAT. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowych korporacjach. Współautor m.in. publikacji „VAT w branży TSL”, „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021”, autor wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Forbes, Infor, Puls Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP 3.  Szkoleniowiec z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT.
 
 

Informacje dodatkowe

540 zł+ 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.