Skip to main content

Akademia Fakturowania w tym wdrożenie KSeF i jego wpływ na prowadzenie dokumentacji finansowej z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Termin: 27.05.2024 - 28.05.2024
Cena: 1520.00 +VAT
Miejsce: Katowice
Hotel Vienna House Easy Angelo Katowice****
Sokolska 24
Mapa Dojazdu

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na dwudniowe szkolenie "Akademia Fakturowania". Celem naszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w obszarze fakturowania, jak również omówienie praktycznych aspektów związanych z wystawianiem faktur oraz prawidłową dokumentacją finansową, pozyskanie/zaktualizowanie wiedzy na temat fakturowania w podatku VAT.

Ponadto, na szkoleniu uczestnicy usłyszą także o zmianach SLIM VAT 3 oraz e-fakturze, która zrewolucjonizuje fakturowanie w Polsce. 

Program szkolenia został ułożony w taki sposób, by można było dostrzec relacje pomiędzy wystawieniem i rozliczeniem faktury oraz jak istotna z tego punktu widzenia jest współpraca i wymiana informacji pomiędzy pracownikami i działami w firmie/jednostce. 

Szkolenie od strony praktycznej, na licznych przykładach z życia i praktyki doradczej prowadzącego, porusza poszczególne zagadnienia procesu fakturowania.
 
1. Podstawy prawne wystawiania faktur VAT:
a) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
b) Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
d) Kto ma obowiązek wystawienia faktury?
e) Podmioty zwolnione z obowiązku wystawiania faktur VAT
f) faktury zagraniczne a rejestr VAT – czy można ująć faktury w obcym języku w rejestrze? (w tym przykłady faktur wystawianych przez Google, Facebooka itp.)

2. Faktura VAT a inne dokumenty źródłowe:
a) Kiedy faktura? 
b) Kiedy nota obciążeniowa? 
c) Kiedy rachunek?
d) kiedy umowa?
e) kiedy dokument pro-forma?
f) faktura proforma a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności 
g) sprzedaż nieudokumentowana

3. Faktury elektroniczne:
a) Definicja faktury elektronicznej 
b) Czy skan faktury jest fakturą elektroniczną?
c) Dopuszczalne formy zgody na przesyłanie faktur elektronicznych wraz z przykładami
d) najczęściej popełniane błędy przy fakturach elektronicznych 

4. Faktury uproszczone i faktury do paragonu:
a) Paragony do kwoty 450 zł z numerem NIP jako faktury uproszczone.
b) Czy do faktury uproszczonej należy wystawić zwykłą fakturę ? – Objaśnienia Ministerstwa Finansów 
c) Paragony powyżej kwoty 450 zł z numerem NIP
d) Konsekwencje wystawienia faktury VAT do paragonu bez NIPu, w tym 100%  dodatkowego podatku VAT
e) Korekta faktury uproszczonej

5. Obowiązkowa treść faktury:
a) Nazwa, numer, adres, w tym skrócone nazwy podatników
b) Numer NIP. Kiedy faktura z „PL” i przedrostkiem zagranicznym? 
c) Prawidłowa data wystawienia i sprzedaży na fakturze 
d) Stawka podatku VAT na fakturze.
e) Wyrazy „odwrotne obciążenie” na fakturze – kiedy obowiązkowe?
f) Wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze
g)  stawka podatku VAT przy usługach kompleksowych
h) czy na fakturach trzeba umieszczać kody GTU?
i) czy na fakturach trzeba umieszczać oznaczenia TP,EE, SW, MPP?

6. Faktura zaliczkowa:
a) Prawidłowa treść faktury zaliczkowej.
b) Kiedy nie wystawiać faktury zaliczkowej?
c) Faktury zaliczkowe na 100%. Czy można je wystawiać? 
d) Faktura końcowa „na zero”. Czy trzeba wystawiać i ująć w JPK_V7M?
e) Terminy wystawiania faktur zaliczkowych
f) Faktury zaliczkowe w eksporcie, w tym zmiany wynikające ze SLIM VAT 1 od 1 stycznia 2021r.
g) Faktura zaliczkowa a obowiązkowy MPP

7. Faktury korygujące z uwzględnieniem zmian SLIM VAT 1, 2 i 3 
a) Przypadki kiedy nie wystawia się faktur korygujących.
b) Treść faktury korygującej.
c) Termin wystawienia faktury korygującej
d) Faktury korygujące in plus z uwzględnieniem SLIM VAT
e) Faktury korygujące in minus z uwzględnieniem SLIM VAT
f) Anulowanie faktury

8. Nota korygująca:
a) Przesłanki wystawienia.
b) Akceptacja noty korygującej.
c) Forma noty korygującej
d) nota korygująca w Krajowym Systemie e-faktur od 1 stycznia 2022r. 

9. Obowiązek podatkowy a terminy wystawiania faktur:
a) Zasady ogólne wystawiania faktur VAT
b) Szczególne zasady wystawiania faktur VAT
c) konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie 
d) Możliwość wystawienia faktury VAT na 30 dni przed sprzedażą lub wpłatą zaliczki

10. Refaktury:
a) w jakich przypadkach stosuje się refaktury
b) terminy wystawiania refaktur
c) refaktury a usługi kompleksowe – sposób na optymalizację

11. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktur z u uwzględnieniem zmian wynikających ze SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2 :
a) przesłanki odliczenia podatku VAT
b) Wydłużenie terminu odliczenia VAT na bieżąco z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021r.
c) Przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?
d) Czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić?
e) Czy biała lista podatników VAT ma wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT?
f) Błędna stawka VAT a prawo do odliczenia.
g) Inne błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT.
h) Faktura niezgodna z rzeczywistością a prawo do odliczenia.
i) Faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane.

12. Krajowy System eFaktur (KseF):
a)Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
b) Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
c) Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
d) Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
e) Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
f) faktura zaliczkowa w KSeF,
g) Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
h) Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych,
i) dane raportowane w JPK_VAT a KSeF, 
j) zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
k) JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF
l) faktury korygujące w KSeF,
ł) dostęp do faktur w KSeF.
m) nota korygująca a KSeF,
n) kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana,
o) faktura uproszczona a KSeF,
p) faktury do paragonu a KSeF,
r) faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,
s) korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
t) korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,

 

Paweł Dymlang

Paweł Dymlang - doradca podatkowy, prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnopodatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Przeprowadził przeszło 2000 szkoleń z tematyki podatkowej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną.


Ewa Sokołowska


Doradczyni podatkowa; Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracowniczka  polskich i międzynarodowych firm doradczych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktorka naczelna i  autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, z których najnowsza, to cieszący się dużą popularnością e-book: Faktura dla praktyków. Jak uniknąć błędów podczas fakturowania (wyd. Wolters Kluwer). 
Wykładowczyni problematyki podatku od towarów i usług.
Prowadzi własną kancelarię podatkową: ES Doradztwo (www.es-doradztwo.pl).

 


Koszty udziału w szkoleniu:

1 520 zł+ 23% VAT - koszt udziału jednej osoby
   760 zł+ 23% VAT - koszt udziału jednej osoby w wybranym dniu szkolenia

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, lunch oraz serwis kawowy, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO w wersji elektronicznej.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
27.05.2024 - 28.05.2024 Katowice 4706424 1520.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Akademia Fakturowania w tym wdrożenie KSeF i jego wpływ na prowadzenie dokumentacji finansowej z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Termin: 27.05.2024 - 28.05.2024
Cena: 1520.00 +VAT
Miejsce: Katowice

Cel szkolenia

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na dwudniowe szkolenie "Akademia Fakturowania". Celem naszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w obszarze fakturowania, jak również omówienie praktycznych aspektów związanych z wystawianiem faktur oraz prawidłową dokumentacją finansową, pozyskanie/zaktualizowanie wiedzy na temat fakturowania w podatku VAT.

Ponadto, na szkoleniu uczestnicy usłyszą także o zmianach SLIM VAT 3 oraz e-fakturze, która zrewolucjonizuje fakturowanie w Polsce. 

Program szkolenia został ułożony w taki sposób, by można było dostrzec relacje pomiędzy wystawieniem i rozliczeniem faktury oraz jak istotna z tego punktu widzenia jest współpraca i wymiana informacji pomiędzy pracownikami i działami w firmie/jednostce. 

Szkolenie od strony praktycznej, na licznych przykładach z życia i praktyki doradczej prowadzącego, porusza poszczególne zagadnienia procesu fakturowania.
 

Program

1. Podstawy prawne wystawiania faktur VAT:
a) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
b) Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
d) Kto ma obowiązek wystawienia faktury?
e) Podmioty zwolnione z obowiązku wystawiania faktur VAT
f) faktury zagraniczne a rejestr VAT – czy można ująć faktury w obcym języku w rejestrze? (w tym przykłady faktur wystawianych przez Google, Facebooka itp.)

2. Faktura VAT a inne dokumenty źródłowe:
a) Kiedy faktura? 
b) Kiedy nota obciążeniowa? 
c) Kiedy rachunek?
d) kiedy umowa?
e) kiedy dokument pro-forma?
f) faktura proforma a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności 
g) sprzedaż nieudokumentowana

3. Faktury elektroniczne:
a) Definicja faktury elektronicznej 
b) Czy skan faktury jest fakturą elektroniczną?
c) Dopuszczalne formy zgody na przesyłanie faktur elektronicznych wraz z przykładami
d) najczęściej popełniane błędy przy fakturach elektronicznych 

4. Faktury uproszczone i faktury do paragonu:
a) Paragony do kwoty 450 zł z numerem NIP jako faktury uproszczone.
b) Czy do faktury uproszczonej należy wystawić zwykłą fakturę ? – Objaśnienia Ministerstwa Finansów 
c) Paragony powyżej kwoty 450 zł z numerem NIP
d) Konsekwencje wystawienia faktury VAT do paragonu bez NIPu, w tym 100%  dodatkowego podatku VAT
e) Korekta faktury uproszczonej

5. Obowiązkowa treść faktury:
a) Nazwa, numer, adres, w tym skrócone nazwy podatników
b) Numer NIP. Kiedy faktura z „PL” i przedrostkiem zagranicznym? 
c) Prawidłowa data wystawienia i sprzedaży na fakturze 
d) Stawka podatku VAT na fakturze.
e) Wyrazy „odwrotne obciążenie” na fakturze – kiedy obowiązkowe?
f) Wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze
g)  stawka podatku VAT przy usługach kompleksowych
h) czy na fakturach trzeba umieszczać kody GTU?
i) czy na fakturach trzeba umieszczać oznaczenia TP,EE, SW, MPP?

6. Faktura zaliczkowa:
a) Prawidłowa treść faktury zaliczkowej.
b) Kiedy nie wystawiać faktury zaliczkowej?
c) Faktury zaliczkowe na 100%. Czy można je wystawiać? 
d) Faktura końcowa „na zero”. Czy trzeba wystawiać i ująć w JPK_V7M?
e) Terminy wystawiania faktur zaliczkowych
f) Faktury zaliczkowe w eksporcie, w tym zmiany wynikające ze SLIM VAT 1 od 1 stycznia 2021r.
g) Faktura zaliczkowa a obowiązkowy MPP

7. Faktury korygujące z uwzględnieniem zmian SLIM VAT 1, 2 i 3 
a) Przypadki kiedy nie wystawia się faktur korygujących.
b) Treść faktury korygującej.
c) Termin wystawienia faktury korygującej
d) Faktury korygujące in plus z uwzględnieniem SLIM VAT
e) Faktury korygujące in minus z uwzględnieniem SLIM VAT
f) Anulowanie faktury

8. Nota korygująca:
a) Przesłanki wystawienia.
b) Akceptacja noty korygującej.
c) Forma noty korygującej
d) nota korygująca w Krajowym Systemie e-faktur od 1 stycznia 2022r. 

9. Obowiązek podatkowy a terminy wystawiania faktur:
a) Zasady ogólne wystawiania faktur VAT
b) Szczególne zasady wystawiania faktur VAT
c) konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie 
d) Możliwość wystawienia faktury VAT na 30 dni przed sprzedażą lub wpłatą zaliczki

10. Refaktury:
a) w jakich przypadkach stosuje się refaktury
b) terminy wystawiania refaktur
c) refaktury a usługi kompleksowe – sposób na optymalizację

11. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktur z u uwzględnieniem zmian wynikających ze SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2 :
a) przesłanki odliczenia podatku VAT
b) Wydłużenie terminu odliczenia VAT na bieżąco z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021r.
c) Przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?
d) Czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić?
e) Czy biała lista podatników VAT ma wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT?
f) Błędna stawka VAT a prawo do odliczenia.
g) Inne błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT.
h) Faktura niezgodna z rzeczywistością a prawo do odliczenia.
i) Faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane.

12. Krajowy System eFaktur (KseF):
a)Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
b) Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
c) Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
d) Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
e) Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
f) faktura zaliczkowa w KSeF,
g) Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
h) Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych,
i) dane raportowane w JPK_VAT a KSeF, 
j) zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
k) JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF
l) faktury korygujące w KSeF,
ł) dostęp do faktur w KSeF.
m) nota korygująca a KSeF,
n) kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana,
o) faktura uproszczona a KSeF,
p) faktury do paragonu a KSeF,
r) faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,
s) korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
t) korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,

 

Prowadzący

Paweł Dymlang

Paweł Dymlang - doradca podatkowy, prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnopodatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Przeprowadził przeszło 2000 szkoleń z tematyki podatkowej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną.Ewa Sokołowska


Doradczyni podatkowa; Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracowniczka  polskich i międzynarodowych firm doradczych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktorka naczelna i  autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, z których najnowsza, to cieszący się dużą popularnością e-book: Faktura dla praktyków. Jak uniknąć błędów podczas fakturowania (wyd. Wolters Kluwer). 
Wykładowczyni problematyki podatku od towarów i usług.
Prowadzi własną kancelarię podatkową: ES Doradztwo (www.es-doradztwo.pl).

 Informacje dodatkowe

Koszty udziału w szkoleniu:

1 520 zł+ 23% VAT - koszt udziału jednej osoby
   760 zł+ 23% VAT - koszt udziału jednej osoby w wybranym dniu szkolenia

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, lunch oraz serwis kawowy, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO w wersji elektronicznej.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.