Skip to main content

Przegląd podatkowy 2024 VAT i CIT. Kompendium najważniejszych zmian oraz bieżące problemy.

Termin: 08.07.2024 - 10.07.2024
Cena: 3190.00 +VAT
Miejsce: Sopot
Hotel Haffner*****
ul. Haffnera 59

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu podatków, które odbędzie się w urokliwym Sopocie w  Hotelu Haffner Naszym głównym celem jest nie tylko dostarczenie Państwu najświeższej wiedzy z dziedziny podatków, ale również zapewnienie komfortowego i przyjemnego pobytu podczas trwania szkolenia.

Celem szkolenia jest aktualizacja przepisów oraz utrwalenie wiedzy na temat jak poprawnie rozliczać podatek VAT w 2024. W trakcie szkolenia omawiane są najnowsze orzeczenia i interpretacje do zagadnień wywołujących wątpliwości omówimy także zagadnienia dotyczące podatków dochodowych 2024 w tym: przychody podatkowe, podatek u źródła, przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodów, podatek u źródła.

Mamy nadzieję, że nasze szkolenie nie tylko pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę z zakresu podatków, ale także będzie okazją do ciekawych spotkań i wymiany doświadczeń w przyjaznej atmosferze Sopotu.

9.07.2024 - Dzień I - Podatki dochodowe 2024:
1. Przychody podatkowe:
a) Moment powstania przychodu.
b) Przychody z nieodpłatnych świadczeń.
c) Korekta przychodów.
d) Przychody niebędące przychodami podatkowymi.
2. Koszty uzyskania przychodów:
a) Związek kosztu z przychodami.
b) Moment potrącalności kosztów uzyskania przychodów.
c) Koszty pracownicze.
d) Kary umowne i odszkodowania jako koszty podatkowe.
e) Reprezentacja i reklama.
f) Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
g) Koszty finansowania dłużnego.
h) Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych.
3. Podatek u źródła:
a) Zasady dochowania należytej staranności.
b) Należności licencyjne.
c) Urządzenia przemysłowe.
d) Usługi niematerialne.
e) Dywidendy.
f) Obowiązki polskich płatników.
4. Podatek minimalny:
a) Zakres podmiotowy.
b) Wyłączenia z podatku minimalnego.
c) Jak obliczyć kwotę podatku minimalnego?
d) Zasady płatności podatku minimalnego.
5. Pozostałe zagadnienia:
a) Prawo do rezygnacji ze zwolnienia z CIT w związku z otrzymywanymi dotacjami. Zmiana od 2024 r.
b) Szybsza amortyzacja nieruchomości. Zmiana od 2024 r.
c) JKP_CIT/PIT

10.07.2024 - Dzień II - Podatek od towarów i usług (VAT) 2024 - aktualizacja przepisów:
1. Rozliczanie sprzedaży:
a) Data dostawy towarów.
b) Moment wykonania usługi.
c) Protokół odbioru jako data wykonania usługi.
d) Częściowe wykonanie usługi.
e) Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
f) Refakturowanie.
2. Podstawa opodatkowania:
a) Poprawne kursy walut. Faktury sprzedaży i korekty. Zmiany SLIM VAT 3.
b) Koszty dodatkowe (transport, ubezpieczenie, opakowanie, inne).
c) Wyłączenia z podstawy opodatkowania.
d) Ujmowanie faktur korygujących.
3. Bezpieczny obrót międzynarodowy:
a) WDT. Dokumenty. Prawo do zastosowania stawki 0 %.
b) Prawidłowe rozliczanie WNT.
c) Eksport towarów w świetle najnowszych interpretacji i orzecznictwa.
d) Import i eksport usług. Moment VAT. Kursy. Prezentacja w JPK VAT.
4. Podatek naliczony:
a) Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Gdzie jest granica tego, czy można czy nie można odliczyć VAT?
b) Wydatki pracownicze i inne „kłopotliwe” zakupy. Przegląd interpretacji.
c) Termin odliczenia VAT.
d) Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
5. Fakturowanie:
a) Zmiany do faktur zaliczkowych od 1.09.2023 r.
b) Prawidłowa treść faktury, korekty, faktury zaliczkowej i rozliczeniowej. 
c) Terminy wystawiania faktur.
6. JPK VAT, MPP, biała lista VAT.

 

Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.


Koszt udziału w szkoleniu 3 190 zł/os. + 23 VAT.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:

  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
  • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 08.07 do obiadu w dniu 10.07),
  • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 640 zł/netto/),
  • nielimitowany wstęp do strefy saun, basenu oraz fitness.
Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (bez zakwaterowania) -  1 440 zł/os+23% VAT
Koszt udziału w wybranym dniu szkolenia (bez zakwaterowania) - 760 zł/os+23% VAT

Cena  szkolenia (bez zakwaterowania) obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch.

Informacje o hotelu: Hotel Haffner*****SOPOT

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
08.07.2024 - 10.07.2024 Sopot 4747724 3190.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Przegląd podatkowy 2024 VAT i CIT. Kompendium najważniejszych zmian oraz bieżące problemy.

Termin: 08.07.2024 - 10.07.2024
Cena: 3190.00 +VAT
Miejsce: Sopot

Cel szkolenia

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu podatków, które odbędzie się w urokliwym Sopocie w  Hotelu Haffner Naszym głównym celem jest nie tylko dostarczenie Państwu najświeższej wiedzy z dziedziny podatków, ale również zapewnienie komfortowego i przyjemnego pobytu podczas trwania szkolenia.

Celem szkolenia jest aktualizacja przepisów oraz utrwalenie wiedzy na temat jak poprawnie rozliczać podatek VAT w 2024. W trakcie szkolenia omawiane są najnowsze orzeczenia i interpretacje do zagadnień wywołujących wątpliwości omówimy także zagadnienia dotyczące podatków dochodowych 2024 w tym: przychody podatkowe, podatek u źródła, przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodów, podatek u źródła.

Mamy nadzieję, że nasze szkolenie nie tylko pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę z zakresu podatków, ale także będzie okazją do ciekawych spotkań i wymiany doświadczeń w przyjaznej atmosferze Sopotu.Program

9.07.2024 - Dzień I - Podatki dochodowe 2024:
1. Przychody podatkowe:
a) Moment powstania przychodu.
b) Przychody z nieodpłatnych świadczeń.
c) Korekta przychodów.
d) Przychody niebędące przychodami podatkowymi.
2. Koszty uzyskania przychodów:
a) Związek kosztu z przychodami.
b) Moment potrącalności kosztów uzyskania przychodów.
c) Koszty pracownicze.
d) Kary umowne i odszkodowania jako koszty podatkowe.
e) Reprezentacja i reklama.
f) Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
g) Koszty finansowania dłużnego.
h) Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych.
3. Podatek u źródła:
a) Zasady dochowania należytej staranności.
b) Należności licencyjne.
c) Urządzenia przemysłowe.
d) Usługi niematerialne.
e) Dywidendy.
f) Obowiązki polskich płatników.
4. Podatek minimalny:
a) Zakres podmiotowy.
b) Wyłączenia z podatku minimalnego.
c) Jak obliczyć kwotę podatku minimalnego?
d) Zasady płatności podatku minimalnego.
5. Pozostałe zagadnienia:
a) Prawo do rezygnacji ze zwolnienia z CIT w związku z otrzymywanymi dotacjami. Zmiana od 2024 r.
b) Szybsza amortyzacja nieruchomości. Zmiana od 2024 r.
c) JKP_CIT/PIT

10.07.2024 - Dzień II - Podatek od towarów i usług (VAT) 2024 - aktualizacja przepisów:
1. Rozliczanie sprzedaży:
a) Data dostawy towarów.
b) Moment wykonania usługi.
c) Protokół odbioru jako data wykonania usługi.
d) Częściowe wykonanie usługi.
e) Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
f) Refakturowanie.
2. Podstawa opodatkowania:
a) Poprawne kursy walut. Faktury sprzedaży i korekty. Zmiany SLIM VAT 3.
b) Koszty dodatkowe (transport, ubezpieczenie, opakowanie, inne).
c) Wyłączenia z podstawy opodatkowania.
d) Ujmowanie faktur korygujących.
3. Bezpieczny obrót międzynarodowy:
a) WDT. Dokumenty. Prawo do zastosowania stawki 0 %.
b) Prawidłowe rozliczanie WNT.
c) Eksport towarów w świetle najnowszych interpretacji i orzecznictwa.
d) Import i eksport usług. Moment VAT. Kursy. Prezentacja w JPK VAT.
4. Podatek naliczony:
a) Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Gdzie jest granica tego, czy można czy nie można odliczyć VAT?
b) Wydatki pracownicze i inne „kłopotliwe” zakupy. Przegląd interpretacji.
c) Termin odliczenia VAT.
d) Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
5. Fakturowanie:
a) Zmiany do faktur zaliczkowych od 1.09.2023 r.
b) Prawidłowa treść faktury, korekty, faktury zaliczkowej i rozliczeniowej. 
c) Terminy wystawiania faktur.
6. JPK VAT, MPP, biała lista VAT.

 

Prowadzący

Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu 3 190 zł/os. + 23 VAT.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:

  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
  • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 08.07 do obiadu w dniu 10.07),
  • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 640 zł/netto/),
  • nielimitowany wstęp do strefy saun, basenu oraz fitness.
Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (bez zakwaterowania) -  1 440 zł/os+23% VAT
Koszt udziału w wybranym dniu szkolenia (bez zakwaterowania) - 760 zł/os+23% VAT

Cena  szkolenia (bez zakwaterowania) obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch.

Informacje o hotelu: Hotel Haffner*****SOPOT

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).