Skip to main content

Podatki VAT, CIT 2024 - przegląd wybranych zagadnień i nowelizacja przepisów.

Termin: 12.06.2024 - 14.06.2024
Cena: 2690.00 +VAT
Miejsce: Kazimierz Dolny
Hotel Kazimierzówka Wellness and SPA ***
Góry 10
Mapa Dojazdu

Masz pytanie – skontaktuj się:

tel. 22 543 16 06
e-mail: szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o organizacji szkolenia z zakresu podatków, które odbędzie się w Kazimierzu Dolnym, które będzie poświęcone najnowszym zmianom w przepisach podatkowych. Wydarzenie to będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat aktualnych regulacji podatkowych oraz ich wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Termin i miejsce: 12 - 14.06.2024, Hotel "Kazimierzówka" w Kazimierzu Dolnym. Dla uczestników szkolenia zapewniamy zakwaterowanie w Hotelu "Kazimierzówka".

Zapewniamy, że szkolenie będzie okazją do pogłębienia wiedzy oraz wymiany doświadczeń w tematyce podatkowej. Kazimierz Dolny, swoim malowniczym otoczeniem, zapewni inspirującą atmosferę dla naszych spotkań.

Serdecznie zachęcamy do udziału i zgłoszenia.
 
13.06.2024 - Podatek od towarów i usług (VAT) 2024. Warsztaty praktyczne:
1. Moment powstania obowiązku podatkowego:
a) Data dostawy towarów.
b) Moment wykonania usługi.
c) Protokół odbioru jako data wykonania usługi.
d) Częściowe wykonanie usługi.
e) Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
f) Refakturowanie.
2. Podstawa opodatkowania:
a) Poprawne kursy walut. Faktury sprzedaży i korekty. Zmiany SLIM VAT 3.
b) Koszty dodatkowe (transport, ubezpieczenie, opakowanie, inne).
c) Wyłączenia z podstawy opodatkowania.
d) Ujmowanie faktur korygujących. Obecnie i po KSeF.
3. Bezpieczny obrót międzynarodowy:
a) WDT. Dokumenty. Prawo do zastosowania stawki 0 %.
b) Prawidłowe rozliczanie WNT.
c) Eksport towarów w świetle najnowszych interpretacji i orzecznictwa.
d) Import i eksport usług. Moment VAT. Kursy. Prezentacja w JPK VAT.
4. Podatek naliczony:
a) Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Jak sprawdzić czy istnieje?
b) Wydatki pracownicze i inne „kłopotliwe” zakupy. Przegląd interpretacji.
c) Termin odliczenia VAT.
d) Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
5. Fakturowanie:
a) Zmiany do faktur zaliczkowych od 1.09.2023 r.
b) Prawidłowa treść faktury, korekty, faktury zaliczkowej i rozliczeniowej. 
c) Terminy wystawiania faktur.
d) Jak wdrożyć KSeF w fakturach sprzedaży i zakupu?
6. JPK VAT, w tym zmiany ze stycznia 2024 r.

14.06.2024 - 
CIT w 2024 roku – zmiany, bieżące orzecznictwo oraz interpretacje:
I. Podstawa opodatkowania – bieżące orzecznictwo oraz interpretacje. 

a) Dochód stanowiący podstawę opodatkowania. 
b) Dochód/strata na źródle przychodów. 
c) Kwalifikacja przychodów oraz kosztów do źródeł przychodów. 
d) Zasady odliczenia straty z lat ubiegłych. 
II. Przychody – bieżące orzecznictwo oraz interpretacje.  
a) Przychody z tytułu dostawy towaru/wykonania usługi. 
b) Przychody z tytułu dostaw ciągłych/usług ciągłych. 
c) Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowe. 
III. Koszty uzyskania przychodów – bieżące orzecznictwo oraz interpretacje. 
a) Definicja. 
b) Podział na koszty bezpośrednio/pośrednio związane z przychodem. 
c) Definicja dnia poniesienia kosztu. 
d) Przyporządkowanie kosztów do lat podatkowych. 
e) Świadczenia na rzecz pracowników jako koszty uzyskania przychodów. 
IV. Korekta przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów – bieżące orzecznictwo oraz interpretacje.  
V. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – bieżące orzecznictwo oraz interpretacje.  
1. Reprezentacja a reklama. 

a) Usługi gastronomiczne, cateringowe oraz artykuły spożywcze. 
b) Prezenty, upominki, gadżety.  
c) Strój i ubiór pracowników. 
d) Imprezy masowe. 
2. Samochody osobowe. 
a) Amortyzacja. 
b) Leasing/najem. 
c) Ubezpieczenie. 
d) Wydatki eksploatacyjne. 
3. Wierzytelności. 
a) Odpisy aktualizujące. 
b) Wierzytelności odpisane jako nieściągalne. 
c) Zasady uprawdopodobnienia oraz udokumentowania. 
d) Wierzytelności przedawnione. 
e) Wierzytelności umorzone. 
f) Straty z tytułu zbycia wierzytelności. 
VI. Podatek od przerzucania dochodów – nowa regulacja prawna.  
a) Definicja przerzucania dochodów. 
b) Wyłączenia z podatku od przerzucania dochodów. 
c) Podstawa opodatkowania podatkiem od przerzucania dochodów. 
d) Płatność podatku oraz obowiązki informacyjne. 
VII. Podatek minimalny – nowa regulacja prawna. 
a) Definicja dochodu/straty dla potrzeb podatku od przerzucania dochodów. 
b) Wyłączenia z kategorii podatku minimalnego. 
c) Podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym. 
d) Płatność podatku oraz obowiązki informacyjne. 
VIII. Podatek u źródła – bieżące orzecznictwo oraz interpretacje.  
a) Zakres zastosowania.
b) Stawki i zwolnienia.
c) Certyfikat rezydencji oraz oświadczenia.  
d) Tryb zwrotowy. 
e) System oświadczeń. 
f) Opinia o stosowaniu preferencji. 
g) Projekt objaśnień dla potrzeb podatku u źródła. Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.


Koszty udziału w szkoleniu z zakwaterowaniem:

Cena regularna*:  2 690 zł+ 23% VAT/os

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach - szkolenie w dniach  13 - 14.06.2024  r.
 • autorskie materiały szkoleniowe oraz certyfikat w wersji elektronicznej,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu  13.06 do obiadu w dniu 14.06),
 • 2 noclegi w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości 350+ 23% VAT),
 • voucher do SPA&Wellness,
 • bezpłatne korzystanie z hotelowej strefy Wellnes: basen, sauny fińskie, łaźni parowej, jacuzzi
 • bezpłatny parking.
Cena szkolenia bez zakwaterowania w dniach  13 - 14.06.2024 r,:
1 440 zł+ 23% VAT/os - koszt udziału w dwóch dniach szkolenia
   760 zł+ 23% VAT os - koszt udziału w jednym wybranym dniu szkolenia


Cena szkolenia bez zakwaterowaniem obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach - szkolenie w dniach 13 - 14.06.2024 r.
• autorskie materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej,
• serwis kawowy i lunch,

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Miejsce szkolenia: Hotel Kazimierzówka, ul. Góry 10, Kazimierz Dolny

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
12.06.2024 - 14.06.2024 Kazimierz Dolny 4661423 2690.00 zł

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Podatki VAT, CIT 2024 - przegląd wybranych zagadnień i nowelizacja przepisów.

Termin: 12.06.2024 - 14.06.2024
Cena: 2690.00 +VAT
Miejsce: Kazimierz Dolny

Cel szkolenia

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o organizacji szkolenia z zakresu podatków, które odbędzie się w Kazimierzu Dolnym, które będzie poświęcone najnowszym zmianom w przepisach podatkowych. Wydarzenie to będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat aktualnych regulacji podatkowych oraz ich wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Termin i miejsce: 12 - 14.06.2024, Hotel "Kazimierzówka" w Kazimierzu Dolnym. Dla uczestników szkolenia zapewniamy zakwaterowanie w Hotelu "Kazimierzówka".

Zapewniamy, że szkolenie będzie okazją do pogłębienia wiedzy oraz wymiany doświadczeń w tematyce podatkowej. Kazimierz Dolny, swoim malowniczym otoczeniem, zapewni inspirującą atmosferę dla naszych spotkań.

Serdecznie zachęcamy do udziału i zgłoszenia.
 

Program

13.06.2024 - Podatek od towarów i usług (VAT) 2024. Warsztaty praktyczne:
1. Moment powstania obowiązku podatkowego:
a) Data dostawy towarów.
b) Moment wykonania usługi.
c) Protokół odbioru jako data wykonania usługi.
d) Częściowe wykonanie usługi.
e) Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
f) Refakturowanie.
2. Podstawa opodatkowania:
a) Poprawne kursy walut. Faktury sprzedaży i korekty. Zmiany SLIM VAT 3.
b) Koszty dodatkowe (transport, ubezpieczenie, opakowanie, inne).
c) Wyłączenia z podstawy opodatkowania.
d) Ujmowanie faktur korygujących. Obecnie i po KSeF.
3. Bezpieczny obrót międzynarodowy:
a) WDT. Dokumenty. Prawo do zastosowania stawki 0 %.
b) Prawidłowe rozliczanie WNT.
c) Eksport towarów w świetle najnowszych interpretacji i orzecznictwa.
d) Import i eksport usług. Moment VAT. Kursy. Prezentacja w JPK VAT.
4. Podatek naliczony:
a) Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Jak sprawdzić czy istnieje?
b) Wydatki pracownicze i inne „kłopotliwe” zakupy. Przegląd interpretacji.
c) Termin odliczenia VAT.
d) Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
5. Fakturowanie:
a) Zmiany do faktur zaliczkowych od 1.09.2023 r.
b) Prawidłowa treść faktury, korekty, faktury zaliczkowej i rozliczeniowej. 
c) Terminy wystawiania faktur.
d) Jak wdrożyć KSeF w fakturach sprzedaży i zakupu?
6. JPK VAT, w tym zmiany ze stycznia 2024 r.

14.06.2024 - 
CIT w 2024 roku – zmiany, bieżące orzecznictwo oraz interpretacje:
I. Podstawa opodatkowania – bieżące orzecznictwo oraz interpretacje. 

a) Dochód stanowiący podstawę opodatkowania. 
b) Dochód/strata na źródle przychodów. 
c) Kwalifikacja przychodów oraz kosztów do źródeł przychodów. 
d) Zasady odliczenia straty z lat ubiegłych. 
II. Przychody – bieżące orzecznictwo oraz interpretacje.  
a) Przychody z tytułu dostawy towaru/wykonania usługi. 
b) Przychody z tytułu dostaw ciągłych/usług ciągłych. 
c) Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowe. 
III. Koszty uzyskania przychodów – bieżące orzecznictwo oraz interpretacje. 
a) Definicja. 
b) Podział na koszty bezpośrednio/pośrednio związane z przychodem. 
c) Definicja dnia poniesienia kosztu. 
d) Przyporządkowanie kosztów do lat podatkowych. 
e) Świadczenia na rzecz pracowników jako koszty uzyskania przychodów. 
IV. Korekta przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów – bieżące orzecznictwo oraz interpretacje.  
V. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – bieżące orzecznictwo oraz interpretacje.  
1. Reprezentacja a reklama. 

a) Usługi gastronomiczne, cateringowe oraz artykuły spożywcze. 
b) Prezenty, upominki, gadżety.  
c) Strój i ubiór pracowników. 
d) Imprezy masowe. 
2. Samochody osobowe. 
a) Amortyzacja. 
b) Leasing/najem. 
c) Ubezpieczenie. 
d) Wydatki eksploatacyjne. 
3. Wierzytelności. 
a) Odpisy aktualizujące. 
b) Wierzytelności odpisane jako nieściągalne. 
c) Zasady uprawdopodobnienia oraz udokumentowania. 
d) Wierzytelności przedawnione. 
e) Wierzytelności umorzone. 
f) Straty z tytułu zbycia wierzytelności. 
VI. Podatek od przerzucania dochodów – nowa regulacja prawna.  
a) Definicja przerzucania dochodów. 
b) Wyłączenia z podatku od przerzucania dochodów. 
c) Podstawa opodatkowania podatkiem od przerzucania dochodów. 
d) Płatność podatku oraz obowiązki informacyjne. 
VII. Podatek minimalny – nowa regulacja prawna. 
a) Definicja dochodu/straty dla potrzeb podatku od przerzucania dochodów. 
b) Wyłączenia z kategorii podatku minimalnego. 
c) Podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym. 
d) Płatność podatku oraz obowiązki informacyjne. 
VIII. Podatek u źródła – bieżące orzecznictwo oraz interpretacje.  
a) Zakres zastosowania.
b) Stawki i zwolnienia.
c) Certyfikat rezydencji oraz oświadczenia.  
d) Tryb zwrotowy. 
e) System oświadczeń. 
f) Opinia o stosowaniu preferencji. 
g) Projekt objaśnień dla potrzeb podatku u źródła. Prowadzący

Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.Informacje dodatkowe

Koszty udziału w szkoleniu z zakwaterowaniem:

Cena regularna*:  2 690 zł+ 23% VAT/os

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach - szkolenie w dniach  13 - 14.06.2024  r.
 • autorskie materiały szkoleniowe oraz certyfikat w wersji elektronicznej,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu  13.06 do obiadu w dniu 14.06),
 • 2 noclegi w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości 350+ 23% VAT),
 • voucher do SPA&Wellness,
 • bezpłatne korzystanie z hotelowej strefy Wellnes: basen, sauny fińskie, łaźni parowej, jacuzzi
 • bezpłatny parking.
Cena szkolenia bez zakwaterowania w dniach  13 - 14.06.2024 r,:
1 440 zł+ 23% VAT/os - koszt udziału w dwóch dniach szkolenia
   760 zł+ 23% VAT os - koszt udziału w jednym wybranym dniu szkolenia


Cena szkolenia bez zakwaterowaniem obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach - szkolenie w dniach 13 - 14.06.2024 r.
• autorskie materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej,
• serwis kawowy i lunch,

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Miejsce szkolenia: Hotel Kazimierzówka, ul. Góry 10, Kazimierz Dolny

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).