Skip to main content

Zmiany w podatku CIT i VAT 2024. Kompendium najważniejszych zmian oraz bieżące problemy.

Termin: 26.06.2024 - 28.06.2024
Cena: 2690.00 +VAT
Miejsce: Zakopane
Hotel AQUARION****

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na nasze specjalistyczne szkolenie poświęcone obszarowi podatków VAT i CIT, które odbędzie się w malowniczym Zakopanem. To nie tylko okazja do poszerzenia wiedzy, ale również do inspirującej wymiany doświadczeń w przyjaznej atmosferze górskiego klimatu.
Liczymy na owocne spotkanie, pełne cennej wiedzy i praktycznych wskazówek.

Tematyka szkolenia:
 • Aktualne zmiany w przepisach dotyczących VAT i CIT,
 • Analiza nowych wytycznych w zakresie rozliczeń podatkowych,
 • Praktyczne aspekty rozliczeń VAT i CIT w firmie,
 • Schemat struktury faktury w KSeF,
 • Analiza praktycznych aspektów rozliczeń podatkowych.

27.06.2024 - Podatek VAT 2024 – opodatkowanie opłaty plastikowej, płatności transgraniczne, zmiany w JPK, czasowe obniżenie stawek VAT, skład VAT:

Rok 2024 zaskoczył odroczeniem terminu wejścia Krajowego Systemu e-faktur, nie oznacza to jednak, że należy zaprzestać przygotowań do wdrożenia KSEF w firmach. Ponadto są nowe wątpliwości donośnie zastosowania VAT przy tzw. opłacie plastikowej, wszedł nowy obowiązek ewidencjonowania odbiorców płatności transgranicznych. Wdrażane są ponadto zmiany wprowadzone przepisami wcześniej – takie jak zmiany w WIS, grupy VAT i JPK. 

1. Dyrektywa SUP – konsekwencje podatkowe opłaty plastikowej
2. Ewidencja odbiorców płatności transgranicznych 
3. Zmiany w zakresie zwolnień - kasy rejestrujące
4. Zmiany w WIS
5. Zmiany w JPK od 1 stycznia 2024 r. 
6. Grupa VAT – nowe przepisy i objaśnienia
7. VAT in the digital Age 2025-2028 r. – przyszła rewolucja w VAT w obszarze rozliczeń wewnątrzwspólnotowych.
8. Czasowe obniżenie stawek VAT dla produktów spożywczych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i innych towarów:

• na jaki czas obniżono stawki VAT? Co jeśli zakup towaru został dokonany wg wyższej stawki VAT?
• jakie towary objęto obniżonymi stawkami VAT: tj. 0%, 5% oraz 8%?
• jakie dodatkowe obowiązki informacyjne nałożono na podmioty korzystające z ww. stawek obniżonych?
9.  Pomoc na rzecz Ukrainy – skutki w VAT, kiedy można zastosować preferencyjne opodatkowanie wg 0% stawki podatku VAT.
10. Skład VAT – konsultacje MF
11. Pakiet SLIM VAT 3:

• podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie;
• uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy opodatkowania przy korektach in minus oraz in plus;
• przepisy dotyczące WDT;
• zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT;
• podniesienie z 500 zł do 10 tys. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że proporcja ta rzeczywiście przekroczyła 98%);
• brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej;
• dodanie nowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora;
• brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (w tym wirtualnych);
• obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15% sankcji do 5%;
• wprowadzenie możliwości odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe;
• określenie zasad korygowania transakcji rozliczonych w ramach OSS oraz IOSS, gdy na moment jej składania podatnik nie korzysta już z tej procedury;
• umożliwienie przelewania VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT;
• nowe rodzaje należności publicznoprawnych, które można opłacić środkami z rachunku VAT (np. podatek od sprzedaży detalicznej lub podatek tonażowy);
12. Fakturowanie:
a) Zmiany do faktur zaliczkowych od 1.09.2023 r.
b) Prawidłowa treść faktury, korekty, faktury zaliczkowej i rozliczeniowej. 
c) Terminy wystawiania faktur.
13. JPK VAT, MPP, biała lista VAT.
14. Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi.
 
28.06.2024 - Przegląd podatku dochodowego od osób prawnych. Najważniejsze zagadnienia budzące wątpliwości. Najnowsze interpretacje i orzecznictwo:

I.Zapobiegnie optymalizacji podatkowej:
1.Nowy minimalny podatek dochodowy – odroczony do 2024 r.
2.Uchylenie art. 15e. Przepis przejściowy umożliwiający rozliczenie nieujętych wcześniej kosztów – od 2022 r.
3.Nowe przepisy zapobiegające „przerzucaniu dochodów" – podatek od przerzuconych dochodów – zmiana od 2023 r. Projekt objaśnień,
 
II.Koszty uzyskania przychodów:
1.Koszty bezpośrednie i koszty inne niż bezpośrednie
2.Koszty poniesione na przełomie roku
3.Koszty przekraczające rok podatkowy
4.Dzień poniesienia
5.Poniesienie a potrącenie.
6.Zmiana stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do dnia poniesienia
 
III.Samochody w działalności gospodarczej:
1.Amortyzacja
2.Ubezpieczenie
3.Leasing. Najem.  Dzierżawa
4.Koszty używania samochodu
5.Rozliczanie kosztów napraw.
6.Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe
7.Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – nowy sposób określania wysokości przychodu.
 
IV.Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych:
1.Istota i zakres
2.Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów finansowania dłużnego. Zmiana od 2022 r.
3.Definicja kosztów finansowania dłużnego
4.Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
5.Kiedy koszty finansowania dłużnego w całości podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów?
 
V.Tzw. „ulga na złe długi”:
1.Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
2.Przesłanki stosowania nowych przepisów
3.Wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek
4.Zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi
 
VI.Transakcje bez pośrednictwa rachunku bankowego – skutki podatkowe:
1.Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na CIT od 1.1.2020 r.
a)Konieczność weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów
b)Skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w rejestrze 
c)Problem pojęcia jednorazowej transakcji. 
d)Uchylenie się od negatywnych skutków regulacji.
2.Obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności w VAT a koszty podatkowe
 
VII.Odsetki hipotetyczne.
 
VIII.Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów  - wybrane przypadki.
1.Spotkanie wigilijne. 
2.Wyjazd integracyjny a B2B
3.Reprezentacja i reklama.
4.Alkohol w kosztach podatkowych. 
5.Upominki dla kontrahentów. 
6.Wyjazd zagraniczny dla kontrahenta. 
7.Sponsoring. Na co zwrócić uwagę. 
8.Sprzedaż za 1 zł.  Konkursy i promocje. Sprzedaż premiowa. 
9.Szkolenia dla kontrahentów.
10.Święta branżowe i jubileusze
11.Prezenty dla pracowników z okazji jubileuszy, przejścia na emeryturę, inne
 
IX.Podatek u źródła:
1.Mechanizm pay&refund
2.Obowiązki płatnika
3.Oświadczenie płatnika
4.Opinia o stosowaniu preferencji
5.Rzeczywisty właściciel. Objaśnienia
 
X.Ulgi podatkowe:
1.Ulga B+R
2.Ulga na robotyzację
3.Ulga na prototyp
4.Ulga na ekspansję
5.Ulga sponsoringowa
 
XI.Inne:
1.CIT-ST – nowy termin i nowe zasady.
 
 
 
 
 


Mariusz Nowak

Doradca podatkowy, Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizowałem się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmowałem się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuję się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruję się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawiam sposób działania. Jestem autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiadam uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.


Koszt udziału w szkoleniu 2.690 zł/os. + 23 VAT.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:

 • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
 • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 26.06 do obiadu w dniu 28.06),
 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 250 zł /netto/),
 • nielimitowany wstęp do strefy basenowej saun i jacuzzi.
 • godzinny wstęp do AQUA PARK-u każdego dnia pobytu.

Informacje o hotelu: Hotel Aquarion****

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
26.06.2024 - 28.06.2024 Zakopane 4744624 2690.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Zmiany w podatku CIT i VAT 2024. Kompendium najważniejszych zmian oraz bieżące problemy.

Termin: 26.06.2024 - 28.06.2024
Cena: 2690.00 +VAT
Miejsce: Zakopane

Cel szkolenia

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na nasze specjalistyczne szkolenie poświęcone obszarowi podatków VAT i CIT, które odbędzie się w malowniczym Zakopanem. To nie tylko okazja do poszerzenia wiedzy, ale również do inspirującej wymiany doświadczeń w przyjaznej atmosferze górskiego klimatu.
Liczymy na owocne spotkanie, pełne cennej wiedzy i praktycznych wskazówek.

Tematyka szkolenia:
 • Aktualne zmiany w przepisach dotyczących VAT i CIT,
 • Analiza nowych wytycznych w zakresie rozliczeń podatkowych,
 • Praktyczne aspekty rozliczeń VAT i CIT w firmie,
 • Schemat struktury faktury w KSeF,
 • Analiza praktycznych aspektów rozliczeń podatkowych.


Program

27.06.2024 - Podatek VAT 2024 – opodatkowanie opłaty plastikowej, płatności transgraniczne, zmiany w JPK, czasowe obniżenie stawek VAT, skład VAT:

Rok 2024 zaskoczył odroczeniem terminu wejścia Krajowego Systemu e-faktur, nie oznacza to jednak, że należy zaprzestać przygotowań do wdrożenia KSEF w firmach. Ponadto są nowe wątpliwości donośnie zastosowania VAT przy tzw. opłacie plastikowej, wszedł nowy obowiązek ewidencjonowania odbiorców płatności transgranicznych. Wdrażane są ponadto zmiany wprowadzone przepisami wcześniej – takie jak zmiany w WIS, grupy VAT i JPK. 

1. Dyrektywa SUP – konsekwencje podatkowe opłaty plastikowej
2. Ewidencja odbiorców płatności transgranicznych 
3. Zmiany w zakresie zwolnień - kasy rejestrujące
4. Zmiany w WIS
5. Zmiany w JPK od 1 stycznia 2024 r. 
6. Grupa VAT – nowe przepisy i objaśnienia
7. VAT in the digital Age 2025-2028 r. – przyszła rewolucja w VAT w obszarze rozliczeń wewnątrzwspólnotowych.
8. Czasowe obniżenie stawek VAT dla produktów spożywczych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i innych towarów:

• na jaki czas obniżono stawki VAT? Co jeśli zakup towaru został dokonany wg wyższej stawki VAT?
• jakie towary objęto obniżonymi stawkami VAT: tj. 0%, 5% oraz 8%?
• jakie dodatkowe obowiązki informacyjne nałożono na podmioty korzystające z ww. stawek obniżonych?
9.  Pomoc na rzecz Ukrainy – skutki w VAT, kiedy można zastosować preferencyjne opodatkowanie wg 0% stawki podatku VAT.
10. Skład VAT – konsultacje MF
11. Pakiet SLIM VAT 3:

• podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie;
• uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy opodatkowania przy korektach in minus oraz in plus;
• przepisy dotyczące WDT;
• zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT;
• podniesienie z 500 zł do 10 tys. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że proporcja ta rzeczywiście przekroczyła 98%);
• brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej;
• dodanie nowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora;
• brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (w tym wirtualnych);
• obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15% sankcji do 5%;
• wprowadzenie możliwości odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe;
• określenie zasad korygowania transakcji rozliczonych w ramach OSS oraz IOSS, gdy na moment jej składania podatnik nie korzysta już z tej procedury;
• umożliwienie przelewania VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT;
• nowe rodzaje należności publicznoprawnych, które można opłacić środkami z rachunku VAT (np. podatek od sprzedaży detalicznej lub podatek tonażowy);
12. Fakturowanie:
a) Zmiany do faktur zaliczkowych od 1.09.2023 r.
b) Prawidłowa treść faktury, korekty, faktury zaliczkowej i rozliczeniowej. 
c) Terminy wystawiania faktur.
13. JPK VAT, MPP, biała lista VAT.
14. Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi.
 
28.06.2024 - Przegląd podatku dochodowego od osób prawnych. Najważniejsze zagadnienia budzące wątpliwości. Najnowsze interpretacje i orzecznictwo:

I.Zapobiegnie optymalizacji podatkowej:
1.Nowy minimalny podatek dochodowy – odroczony do 2024 r.
2.Uchylenie art. 15e. Przepis przejściowy umożliwiający rozliczenie nieujętych wcześniej kosztów – od 2022 r.
3.Nowe przepisy zapobiegające „przerzucaniu dochodów" – podatek od przerzuconych dochodów – zmiana od 2023 r. Projekt objaśnień,
 
II.Koszty uzyskania przychodów:
1.Koszty bezpośrednie i koszty inne niż bezpośrednie
2.Koszty poniesione na przełomie roku
3.Koszty przekraczające rok podatkowy
4.Dzień poniesienia
5.Poniesienie a potrącenie.
6.Zmiana stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do dnia poniesienia
 
III.Samochody w działalności gospodarczej:
1.Amortyzacja
2.Ubezpieczenie
3.Leasing. Najem.  Dzierżawa
4.Koszty używania samochodu
5.Rozliczanie kosztów napraw.
6.Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe
7.Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – nowy sposób określania wysokości przychodu.
 
IV.Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych:
1.Istota i zakres
2.Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów finansowania dłużnego. Zmiana od 2022 r.
3.Definicja kosztów finansowania dłużnego
4.Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
5.Kiedy koszty finansowania dłużnego w całości podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów?
 
V.Tzw. „ulga na złe długi”:
1.Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
2.Przesłanki stosowania nowych przepisów
3.Wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek
4.Zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi
 
VI.Transakcje bez pośrednictwa rachunku bankowego – skutki podatkowe:
1.Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na CIT od 1.1.2020 r.
a)Konieczność weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów
b)Skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w rejestrze 
c)Problem pojęcia jednorazowej transakcji. 
d)Uchylenie się od negatywnych skutków regulacji.
2.Obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności w VAT a koszty podatkowe
 
VII.Odsetki hipotetyczne.
 
VIII.Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów  - wybrane przypadki.
1.Spotkanie wigilijne. 
2.Wyjazd integracyjny a B2B
3.Reprezentacja i reklama.
4.Alkohol w kosztach podatkowych. 
5.Upominki dla kontrahentów. 
6.Wyjazd zagraniczny dla kontrahenta. 
7.Sponsoring. Na co zwrócić uwagę. 
8.Sprzedaż za 1 zł.  Konkursy i promocje. Sprzedaż premiowa. 
9.Szkolenia dla kontrahentów.
10.Święta branżowe i jubileusze
11.Prezenty dla pracowników z okazji jubileuszy, przejścia na emeryturę, inne
 
IX.Podatek u źródła:
1.Mechanizm pay&refund
2.Obowiązki płatnika
3.Oświadczenie płatnika
4.Opinia o stosowaniu preferencji
5.Rzeczywisty właściciel. Objaśnienia
 
X.Ulgi podatkowe:
1.Ulga B+R
2.Ulga na robotyzację
3.Ulga na prototyp
4.Ulga na ekspansję
5.Ulga sponsoringowa
 
XI.Inne:
1.CIT-ST – nowy termin i nowe zasady.
 
 
 
 
 


Prowadzący

Mariusz Nowak

Doradca podatkowy, Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizowałem się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmowałem się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuję się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruję się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawiam sposób działania. Jestem autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiadam uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu 2.690 zł/os. + 23 VAT.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:

 • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
 • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 26.06 do obiadu w dniu 28.06),
 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 250 zł /netto/),
 • nielimitowany wstęp do strefy basenowej saun i jacuzzi.
 • godzinny wstęp do AQUA PARK-u każdego dnia pobytu.

Informacje o hotelu: Hotel Aquarion****

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.